Magdalena Kroupová: Dárcovská výzva pro projekt Adopce nablízko

Češka a Polák pro ženy v Zambii/Czeszka i Polak dla kobiet w Zambii

vybíráme od 11.12.2021
54 981 Kč
vybráno 100 % z 55 000 Kč

přispělo

37 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
CZ Magdalena Kroupová z Veřovic (Česká republika) a Krzysztof Wodecki z Rybnika (Polsko) pořádají společnou sbírku která pomůže při otevření školky pro děti v Zambii. Proč je tak zajímavé otevřít školku v této vesnici? Jde o děti z rodin ve vesnici Lufubu, které se ocitly v těžké životní situaci.

PL Magdalena Kroupová z Veřovic (Czechy) i Krzysztof Wodecki z Rybnika (Polska) organizują wspólną zbiórkę, której celem jest pomoc w otwarciu przedszkola dla dzieci w Zambii. Dlaczego otwarcie przedszkola w tej miejscowości jest ważne? Ma być ono przeznaczone dla dzieci z rodzin z wioski Lufubu, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

CZ V této vesnici, v salesiánském misijním středisku, v současné době působí jako dobrovolnice Magdalena Kroupová. Jejím hlavním úkolem je práce s místními dětmi, dávat směr jejich volnému času a předávat jim dobré návyky, ale taky lásku. 

Cílem této iniciativy je zajistit vybavení dvou tříd mateřské školy pro přibližně 50 dětí. Pokud se vybere vyšší částka, budou peníze použity na obnovu nebo rozšíření infrastruktury (dětské hřiště, fotbalové, basketbalové a voleybalové hřiště, zázemí oratoře), kterou děti využívají.

Vesnice Lufubu je velice chudá, více než 70% obyvatel žije v chudobě, nemají žádný příjem, žijí jen z toho, co jim vyroste na zahrádce nebo co najdou. Sbírka má pomoci místním ženám které jsou jedinými živitelkami svých dětí, nebo které brzy otěhotněly. Tyto ženy musely kvůli těhotenství přerušit svou práci nebo studium. Nyní jsou to mladé matky (někdy pouze 14ti leté), které ale bohužel nemají žádný příjem jelikož se musí starat o dítě. Tyto ženy nemůžou jít pracovat například na farmu, aby mohly zajistit svým dětem lepší život, než ve kterém vyrůstaly ony samy. 

Jestliže ženám poskytneme bezpečné místo, kde bude o děti postaráno, budou moci dokončit svou školu nebo pracovat. To těmto dětem může dát naději na lepší budoucnost. 

Pomozte ženám a dlouhodobě i jejich dětem vymanit se z chudoby.

Dva lidé z České republiky a Polska chtějí uskutečnit přeshraniční akci, jejímž výsledkem bude vánoční dárek pro ženy v Zambii.

PL Magdalena Kroupová jest obecnie wolontariuszką w tej miejscowości, w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym. Jej głównym zadaniem jest praca z miejscowymi dziećmi, organizowanie ich wolnego czasu oraz przekazywanie im dobrych nawyków, ale także miłości.

Celem tej inicjatywy jest doposażenie dwóch klas przedszkolnych dla około 50 dzieci. Jeśli uda się zebrać wyższą kwotę, pieniądze zostaną przeznaczone na remont lub rozbudowę infrastruktury (plac zabaw dla dzieci, boisko do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki, zaplecze oratorium), z której korzystają dzieci.

Wioska Lufubu jest bardzo biedna, ponad 70% mieszkańców żyje w ubóstwie. Nie mają żadnych dochodów, żyją tylko z tego, co urośnie w ich ogrodach lub z tego, co znajdą. Zbiórka ma na celu pomóc miejscowym kobietom, które są jedynymi żywicielkami swoich dzieci lub które wcześnie zaszły w ciążę. Te kobiety musiały przerwać pracę lub studia z powodu ciąży. Teraz są to młode matki (czasem zaledwie 14-letnie), które niestety nie mają żadnych dochodów, bo muszą zajmować się dzieckiem. Nie mogą na przykład pójść do pracy na farmie, aby zapewnić swoim dzieciom lepsze życie niż to, w którym same się wychowały. 

Jeśli zapewnimy tym kobietom bezpieczne miejsce gdzie ich dzieci znajdą opiekę w ciągu dnia, pozwoli im to skończyć szkołę lub pracować. Może to dać tym dzieciom nadzieję na lepszą przyszłość.

Celem zbiórki jest więc pomoc kobietom, a w dalszej perspektywie ich dzieciom na drodze do wyjścia z ubóstwa.

Dwie osoby z Czech i Polski chcą przeprowadzić międzynarodową akcję, której efektem będzie świąteczny prezent dla kobiet w Zambii.

Krótka instrukcja dot. wpłat z Polski: Na początku wybieramy kwotę w koronach, którą chcemy przekazać. Następnie podajemy adres e-mail, imię, nazwisko i numer telefonu. Z Polski zbiórkę najłatwiej i najszybciej można wesprzeć poprzez podanie numeru karty. Klikamy więc w "kartou", następnie wypełniamy dane dot. karty i potwierdzamy przelew. Salesiánská asociace Dona Boska, z.s.
Umožňujeme mladým lidem zapojit se na několik týdnů až jeden rok do činnosti některého salesiánského zařízení pro děti a mládež ve světě, například v Indii, Mexiku, Keni, Zambii, Angole, Ekvádoru, Bulharsku či jinde. Dobrovolníka můžete podpořit – adoptovat, váš příspěvek bude použit na uhrazení nákladů spojených s realizací dobrovolnické služby, jako jsou například očkování, víza, letenky a podobně. Dobrovolnickou službu zaštiťuje SADBA (Salesiánská asociace Dona Boska).

Žehnám vám i všem lidem s dobrým srdcem, kteří přispěli +

Lukáš Dořičák

Moc Vám děkujeme za příspěvek a podporu!

Magdalena Kroupová
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Salesiánská asociace Dona Boska, z.s., projekt: Adopce nablízko