Jana Jirasová: Dárcovská výzva pro projekt Nová klubovna pro mníšecké skauty

Krok k dokončení: skautská klubovna v Mníšku pod Brdy

vybíráme od 26.11.2021
107 000 Kč
vybráno 119 % z 90 000 Kč

přispělo

40 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Už jen pár kroků zbývá k dokončení klubovny mníšeckých skautů. Stojí pod střechou, s okny a dveřmi. Díky neúnavné dobrovolnické práci mníšeckých skautských vedoucích řídících stavbu. Díky dosavadní skvělé podpoře vás všech, mj. dodavatelů na stavbě, rodičů skautských dětí, místních i vzdálených mecenášů, města Mníšek pod Brdy, Fondu nemovitostí Junáka i Skautské nadace Jaroslava Foglara. Ceny materiálů i práce letí neúprosně vzhůru a mníšecké dělí od otevření klubovny stále několik podstatných kroků: dokončení vnitřních prostor klubovny, montáž okapových svodů, terénní práce v bezprostředním okolí pro zpřístupnění klubovny atd.

Ke každým 2 Kč, kterými přispějete do této dárcovské výzvy, přidá Skautská nadace okamžitě 1 Kč (až do max. výše 30 000 Kč celkem). Jinými slovy, Podaří-li se nám do Vánoc vybrat touto dárcovskou výzvou alespoň 60 tisíc Kč, mníšečtí skauti obdrží společně s prostředky od Skautské nadace Jaroslava Foglara celkem 90 tisíc Kč určených na dokončovací práce na klubovně. Na počitadle výzvy tak vidíte příspěvky dárců již doplněné polovičním příspěvkem Skautské nadace. Děkujeme, že stále pomáháte, aby se sen o zázemí pro děti a dospívající stal skutečností!

Skautská nadace Jaroslava Foglara
Stavbu klubovny pro mníšecké skauty realizujeme pomocí dotací, z příspěvků vlastních členů, ale také z brigád. Navíc jsme odstartovali projekt zde. Díky VÁM jsme tak mohli přidat do rozpočtu úžasnou částku 200 000 Kč. Pomáhá nám také Skautská nadace Jaroslava Foglara. Za to vše veliké díky! Je před námi ještě kus cesty, ale věříme, že i s vaší podporou to už zvládnem!
Klubovna už vypadá skoro hotová! Skoro!
Hrubá stavba je pod střechou a doplněná jsou již i okna, zateplení střechy, vnitřní omítky, doufejme, že vyjde rozpočet i na pokládku podlah.
Výhledově nás tak bude trápit "už jen" poslední velká položka - a tou je zateplení a vnější omítky celé stavby. Cílová rovinka je skoro před námi... zvládneme to?

Do projektu vstoupily všemožné komplikace, jako do každé jiné stavby plus jedna velká - pandemická. O to víc děkujeme všem, kteří jste se zapojili a kteří nám pomáháte - stále a vytrvale.

Každý příspěvek se počítá a každý nám pomůže posunout se dál. 


Časová osa?
Březen 2018 – darovaný pozemek byl zapsán do katastru pod číslem 2714/471, žádost o elektrickou přípojku a schůzka k finálním plánům klubovny pro stavební povolení
Duben 2019 – realizace kanalizační a vodovodní přípojky, vykopání základů pro stavbu
Květen 2020 – ukončena stavba hrubé stavby
Červen 2020 – realizována stavba střechy klubovny
Říjen 2020 – osazení oken
Listopad 2020 – rozvody vody a odpadů, elektřiny, hlavní přívod s výkopem
Únor 2021 – zateplení střechy
Březen 2021 – vnitřní omítky a podlaha, výmalba
Srpen 2021 – připojení tepelných čerpadel


 Podrobněji si můžete projít historii projektu zde

Skautští vedoucí v Mníšku pod Brdy umožňují svou nadšenou dobrovolnickou prací prožívat nezapomenutelná dobrodružství klukům a holkám v pěti oddílech s více než 100 členy. 
Rostoucí zájem o skauting i početná členská základna přiměla středisko pustit se do odvážného projektu. Stavba vlastní nové klubovny má vyhovět nárokům na důstojné zázemí pro vedení běžných schůzek, poslouží jako komunitní centrum, zajistí také potřebné úložné a skladovací prostory pro táborové vybavení. 

Pomozte nám dokončit zázemí pro děti!  

 
Potvrzení o přijetí daru bude zasláno na váš e-mail v  polovině ledna následujícího roku, pokud si tuto možnost zvolíte v průběhu platby. Je zapotřebí vyplnit adresu bydliště, která bude součástí potvrzení. Dary v souhrnné výši 1000 Kč a více lze odečíst od základu daně z příjmu fyzických osob.

Ať se vám v klubovně dobře daří.

Jitka Barlová
1 000 Kč

Ať už slouží :)

Tereza Janásová

„Ne dar, ale ta myšlenka je to, co se počítá.“
Ať se Vám daří!

Jiří Jahoda

Už se těším, až bude hotovo:)

Petra Frýdlová

Ať se dílo podaří!

Dárce

Ať se klubovna podaří dostavět!

Dárce
2 000 Kč

ať se mníšeckému skautingu daří!

anonymní skautka :)
3 000 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Skautská nadace Jaroslava Foglara, projekt: Nová klubovna pro mníšecké skauty