Kateřina Toholová: Dárcovská výzva pro projekt Nikdo by neměl být sám

Kraso(v)hled, časopis pro seniory

vybíráme od 12.11.2021
3 750 Kč
vybráno 4 % z 100 000 Kč

zbývá

55 dní

přispěli

3 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Ten umí to a ten zas tohle. A my to chceme využít!
S podporou dobrovolníků, kteří rádi fotí a píší chceme v Nadaci Krása pomoci dát dokupy čtení, co potěší na duši.

A tak hledáme dobrovolníky i dárce, kteří nám pomohou vytvořit Kraso(v)hled pro babičky a dědy, periodikum od srdce k srdcím.

Cíle: 
a/ informovat seniory o aktuálním dění v Nadaci,
b/ inspirovat seniory k účasti na jeho tvorbě formou jejich vlastních příspěvků,
c/ participací na tomto projektu posílit u seniorů pocit, že stále mohou být inspirací a přínosem pro ostatní (a my víme, že skutečně jsou!),
d/ prostřednictvím ZŠ zapojit do jeho tvorby i nejmladší generaci a nepřímo tak šířit seniorské téma v této věkové kategorii.
e/ pobavit, potěšit, případně i edukovat.
 
Cílové skupiny:
a/ senioři
b/ dobrovolníci
 
Pravidelné rubriky:
- editorial
- aktuality ze života nadace
- psychologická poradna
- příběhy a tvorba seniorů
- rozhovor
- příspěvky žáků na aktuální téma (např. co pro mě znamená moje babi/děda, největší zážitek s babi/dědou…)
- cvičení rozvoje paměti
- otázky a odpovědi – praktické rady, tipy
 
A na co vybíráme, když chceme tvořit časopis dobrovolně?
- tisk a distribuce 
- koordinátor projektu, takový šéfredaktor, který dá tým i noviny dohromady
- grafik, aby se Kraso(v)hled dobře četl 
Nadace Krása pomoci
Také si myslíte, že by nikdo neměl být sám? Tak podpořte a sdílejte naši vizi. Naší vizí jsou spokojení senioři, kteří žijí důstojný život doma. Nabízíme proto individuální péči, oporu a pomoc všem, kteří to potřebují. Vysvětlíme možnosti, obstaráme pomůcky, zařídíme asistenci, představíme služby, které seniorům umožní důstojný život doma. Prolomíme tak začarovaný kruh, ve kterém služby sice existují, ale senioři o nich nevědí nebo o ně neumějí požádat. Seniory, kteří trpí samotou, také propojíme s našimi dobrovolníky, kteří s nimi tráví čas.
Jedna hodina domácí péče stojí přibližně 150 Kč. Záleží na Vás, kolik hodin věnujete. Pokud si nastavíte pravidelný příkaz a budete posílat např. 150 nebo 300 Kč pravidelně každý měsíc, je to pro nás dvojitá pomoc. Díky pravidelným dárcům totiž dokážeme snáze plánovat naše aktivity dopředu. 
Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a každý potřebuje jinou formu a intenzitu podpory, proto Vám neumíme říct, kolika klientům Vaše finanční pomoc přesně pomůže. Nicméně pokud se Vás sejde např. pět, kdo zadá trvalý příkaz na 300 Kč měsíčně, znamená to 10 hodin péče, společnosti a opory za měsíc, což často stačí k tomu, aby člověk mohl žít doma a důstojně a nemusel předčasně do ústavní péče.

Myslím, že časopis je skvělý nápad a přeji hodně úspěchů . Líbí se mi propojení škol a seniorů Nina Baláčková

Nina Baláčková
500 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Nadace Krása pomoci, projekt: Nikdo by neměl být sám