Kateřina Toholová: Dárcovská výzva pro projekt Nikdo by neměl být sám

Kraso(v)hled, časopis pro seniory

vybíráme od 12.11.2021
5 000 Kč
vybráno 5 % z 100 000 Kč

přispěli

3 lidé
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Ten umí to a ten zas tohle. A my to chceme využít!
S podporou dobrovolníků, kteří rádi fotí a píší chceme v Nadaci Krása pomoci dát dokupy čtení, co potěší na duši.

A tak hledáme dobrovolníky i dárce, kteří nám pomohou vytvořit Kraso(v)hled pro babičky a dědy, periodikum od srdce k srdcím.

Cíle: 
a/ informovat seniory o aktuálním dění v Nadaci,
b/ inspirovat seniory k účasti na jeho tvorbě formou jejich vlastních příspěvků,
c/ participací na tomto projektu posílit u seniorů pocit, že stále mohou být inspirací a přínosem pro ostatní (a my víme, že skutečně jsou!),
d/ prostřednictvím ZŠ zapojit do jeho tvorby i nejmladší generaci a nepřímo tak šířit seniorské téma v této věkové kategorii.
e/ pobavit, potěšit, případně i edukovat.
 
Cílové skupiny:
a/ senioři
b/ dobrovolníci
 
Pravidelné rubriky:
- editorial
- aktuality ze života nadace
- psychologická poradna
- příběhy a tvorba seniorů
- rozhovor
- příspěvky žáků na aktuální téma (např. co pro mě znamená moje babi/děda, největší zážitek s babi/dědou…)
- cvičení rozvoje paměti
- otázky a odpovědi – praktické rady, tipy
 
A na co vybíráme, když chceme tvořit časopis dobrovolně?
- tisk a distribuce 
- koordinátor projektu, takový šéfredaktor, který dá tým i noviny dohromady
- grafik, aby se Kraso(v)hled dobře četl 
Nadace Krása pomoci
Také si myslíte, že by nikdo neměl být sám? Tak podpořte a sdílejte naši vizi. Naší vizí jsou spokojení senioři, kteří žijí důstojný život doma. Nabízíme proto individuální péči, oporu a pomoc všem, kteří to potřebují. Vysvětlíme možnosti, obstaráme pomůcky, zařídíme asistenci, představíme služby, které seniorům umožní důstojný život doma. Prolomíme tak začarovaný kruh, ve kterém služby sice existují, ale senioři o nich nevědí nebo o ně neumějí požádat. Seniory, kteří trpí samotou, také propojíme s našimi dobrovolníky, kteří s nimi tráví čas. Pokud 5 lidí zadá trvalý příkaz na 300 Kč měsíčně, znamená to 10 hodin péče, společnosti a opory za měsíc, což často stačí k tomu, aby člověk mohl žít doma a důstojně a nemusel předčasně do ústavní péče.
Jedna hodina domácí péče stojí přibližně 150 Kč. Záleží na Vás, kolik hodin věnujete. Pokud si nastavíte pravidelný příkaz a budete posílat 600 Kč pravidelně každý měsíc, je to pro nás vlastně dvojitá pomoc. Díky pravidelným dárcům totiž dokážeme snáze plánovat naše aktivity dopředu a máme jistotu, že můžeme o daného seniory pečovat celý rok a být mu k ruce, když bude potřebovat.

Myslím, že časopis je skvělý nápad a přeji hodně úspěchů . Líbí se mi propojení škol a seniorů Nina Baláčková

Nina Baláčková
500 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Nadace Krása pomoci, projekt: Nikdo by neměl být sám