Petr Leník: Dárcovská výzva pro projekt NADĚJE pro lidi v nouzi v Ústeckém kraji

Darujte noc v teple

vybíráme od 21.10.2021
33 900 Kč
vybráno 113 % z 30 000 Kč

přispělo

37 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Zima je pro lidi bez domova nejtěžší období. V mrazivých měsících je těžké přečkat na ulici nejen den, ale zejména noc. Obtížněji se obstarává jídlo a teplého čistého ošacení není nikdy dost.
 
I Vy ale můžete společně s námi pomoci lidem bez domova přečkat zimu. Každý příspěvek má význam a pomůže konkrétním lidem v Ústeckém kraji.
Z Vašich příspěvků pomůžete lidem přečkat zimu v teplém, čistém a hlavně bezpečném prostředí. Pro naše klienty poskytujeme nejen pomoc v podobě přespání, ale i ve zprostředkování hygieny a prádelny. Zároveň zde nabízíme odbornou pomoc k řešení složité životní situace, do které se dostali. Pomoc, kterou tak poskytnete svým darem, nakonec může zažehnout začátek procesu vedoucího k návratu alespoň některých klientů z ulice zpět do běžného života.

A PROČ TU VLASTNĚ NAŠE NOCLEHÁRNY JSOU?
Pomáháme lidem v nepříznivé sociální situaci, převážně spojené se ztrátou bydlení. Zařízení plní funkci místa prvního kontaktu, které nabízí uspokojení základních životních potřeb. Následně zajišťuje a zprostředkovává činnosti podporující stabilizaci a návrat k běžnému způsobu života.
 
KDO MŮŽE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY
Lidé v nepříznivé sociální situaci, převážně spojené se ztrátou bydlení, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami. Konkrétně osoby bez přístřeší, osoby v krizi a osoby, jež vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.
 
CO NABÍZÍME
Přenocování včetně zázemí pro hygienu a praní osobního prádla. Vyhledáváme a poskytujeme informace, které se problému týkají. Radíme v otázkách sepisování úředních dokumentů, řešení bydlení a zaměstnání. Pomáháme s kontaktem návazných sociálních služeb.
 
KOLIK SLUŽBA STOJÍ
Cena za jednu noc činí 20 Kč prvních 59 dní, poté 50 Kč.

Petr Leník
Fundraiser 
NADĚJE, oblast Litoměřice (Ústecký kraj)
petr.lenik@nadeje.cz
NADĚJE
NADĚJE pro Ústecký kraj je organizace, která pomáhá v šesti strategických oblastech. Těmi jsou pomoc lidem bez domova, lidem ve stáří, lidem s handicapem, lidem ve finanční tísni, ohroženým rodinám a ohroženým dětem a mládeži.
Skrze pomoc a NADĚJI, kterou lidem dáváme, chceme řešit nejen sociální problémy jako celek, ale i konkrétní příběhy lidí, se kterými se setkávají naši pracovníci denně. Spolu s Vámi tak můžeme zajistit pomoc tam, kde je skutečně potřeba. Peníze z této sbírky jsou zacíleny právě na tuto pomoc, spolu s pokrytím alespoň části provozních nákladů NADĚJE. Naše služby využívá ročně na 800 klientů v sedmi pobočkách Ústeckého kraje. Mezi naše služby se řadí:

Litoměřice
       - 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Oáza
       -  Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
       -  Chráněné bydlení
       -  Sociálně terapeutická dílna
       -  Terénní program

Lovosice
       -  Nízkoprahové denní centrum
       -  Noclehárna pro muže

Terezín
       -  Centrum duševního zdraví pro děti a mládež

Roudnice nad Labem
       -  Azylový dům pro muže a rodiny s dětmi
       -  Krizová pomoc pro muže
       -  Terénní program
       -  Chráněné bydlení
       -  Sociálně terapeutická dílna

Štětí
       -  Terénní program
       -  Dluhová poradna – odborné sociální poradenství

Kadaň
       -  Nízkoprahové denní centrum
       -  Noclehárna pro muže a ženy
       -  Chráněné bydlení
       -  Dluhová poradna – odborné sociální poradenství

Klášterec nad Ohří
       -  Terénní programy v rodinách
       -  Dluhová poradna – odborné sociální poradenství
       -  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
       -  Nízkoprahové denní centrum
       -  Noclehárna pro muže a ženy
       -  Azylový dům pro jednotlivce a rodiny

Držím palce!

Ľudmila Michnová
1 000 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
NADĚJE, projekt: NADĚJE pro lidi v nouzi v Ústeckém kraji