Pavel Šmíd: Dárcovská výzva pro projekt FOKUS Vysočina

Projekt bazální stimulace

vybíráme od 18.8.2021
1 240 Kč
vybráno 6 % z 20 000 Kč

přispěli

2 lidé
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Finanční pomoc modernizaci vybavení pro bazální stimulaci denního stacionáře v Chotěboři v rámci pochodu Mezi Dvěma Světy
Denní stacionář potřebujeme dovybavit nezbytnými pomůckami pro to, abychom mohli plně poskytovat somatickou, vestibulární a vibrační stimulaci, které jsou důležité zejména pro klienty s tělesným a vícenásobným postižením, kteří intenzivně vnímají a pozitivně reagují na tento druh senzorických podnětů.
Somatická stimulace poskytuje našim klientům potřebné smyslové podněty, přispívá ke zklidnění, rozvíjí pozornost a soustředění a probouzí zájem o okolní svět.
Vibrační a vestibulární stimulace u našich klientů rozvíjí koordinaci pohybů, rovnováhu a prostorové vnímání. Rozvíjejí celkovou obratnost, jemnou a hrubou motoriku, poskytují taktilně haptickou stimulaci, která zlepšuje úchop a tím i samostatnost klienta v základních sebe obslužných činnostech (oblékání, stravování, hygiena).

Pomůcky využijeme jak při bazální stimulaci a celkové senzomotorickou stimulaci klientů, tak při individuálním cvičení a celkové senzorické stimulaci.
Fokus Vysočina, z. ú.
Naším posláním je podporovat lidi s duševním onemocněním, případně jiným hendikepem, v posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry tak, aby mohli vést plnohodnotný život podle svých představ. Naše služby poskytujeme ve čtyřech městech a přilehlých oblastech - v Havlíčkově Brodě, Hlinsku, Chotěboři a Pelhřimově.
Už více než dvacet let pomáháme lidem s duševním onemocněním, případně jiným handicapem, v posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry.  Považujeme za důležité podpořit naše klienty v tom, co opravdu potřebují. Naše služby jim mají pomoci překlenout obtížné období, rozvinout jejich dovednosti a začlenit se do společnosti tím, že v ní najdou svou roli. Naši pracovníci s nimi sestavují rehabilitační plán, aby si ujasnili, co je jejich cílem a jak se k němu přiblížit.

V Havlíčkově Brodě navíc provozujeme jedno z pilotních Center duševního zdraví v rámci Reformy psychiatrické péče ČR.  To vzniklo propojením sociálních pracovníků FOKUSu Vysočina a zdravotních pracovníků Psychiatrické nemocnice v jednom multidisciplinárním týmu. Společně tak pomáhají lidem s duševním onemocněním zvyšovat kvalitu života a léčit se v přirozeném prostředí.

Kromě několika registrovaných sociálních služeb pro duševně nemocné provozujeme v Chotěboři také komplex služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením Bludiště. Mimo to také skrze naše čtyři Dobrovolnická centra, která zapojují dobrovolníky v nejrůznějších organizacích do pomoci lidem, kteří to potřebují.Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Fokus Vysočina, z. ú., projekt: FOKUS Vysočina