Galerie hlavního města Prahy: Dárcovská výzva pro projekt Pomozme zničeným obcím na jihu Moravy

Galerie hlavního města Prahy s Františkem Skálou a dechovou hudbou Provodovjané pomáhají obcím na jihu Moravy

vybíráme od 8.7.2021
39 794 Kč
vybráno 199 % z 20 000 Kč

přispělo

8 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Dobročinný koncert Františka Skály a dechové hudby Provodovjané proběhne 11. 7. od 18 hodin v Kasárnách Karlín v Praze.
Galerie hlavního města Prahy, František Skála a dechová hudba Provodovjané pomáhají obcím, které 25. 6. postihla ničivá síla tornáda. U příležitosti koncertu Františka Skály k vydání jeho alba Pojď se mnou děvče mé, které natočil s uskupením Provodovjané, vyzýváme všechny fanoušky, přátele, držitelé karet GHMP Member a další, aby s námi přispěli na pomoc obcím na jižní Moravě. 
 
Koncert Františka Skály a dechové hudby Provodovjané proběhne 11. 7. od 18 hodin v Kasárnách Karlín v Praze.
Nadace Via
Jih Moravy zasáhla katastrofa nevídaných rozměrů. Nadace Via proto spustila sbírku - dárcovskou kampaň, která pomůže zasaženým obcím, lidem a komunitám, aby se s tragédií dokázali lépe vyrovnat. Vaše dary následně rozdělíme na řešení následků katastrofální bouře, která po sobě zanechala několik zcela zpustošených vesnic. #promoravu Děkujeme za Vaši štědrost.
Výtěžek sbírky putuje na pomoc obyvatelům jihomoravských obcí zpustošených tornádem (konkrétně zejména obcím Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice, Mikulčice, Hodonín-Pánov). Přesné informace o konkrétním využití darovaných prostředků průběžně aktualizujeme a prostředky rozdělujeme v několika krocích:

Většinu darů ze sbírky jsme již využili na přímou pomoc lidem, ale s podporou pro jižní Moravu nekončíme. Pomáhat budeme i v následujících měsících, dokonce letech. 
  • Aktuální výtěžek sbírky je více než 237 mil. Kč.
  • 69 % jsme rozdělili zejména na přímou pomoc lidem zasaženým tornádem.
  • Nově se rozbíhá 3. kolo přímé podpory ve výši dalších 50 milionů Kč a v rámci dlouhodobé pomoci ze sbírky neopomíjíme rozvoj regionu.
  • 2 mil. Kč směřujeme na pomoc Lounsku, které bylo tornádem rovněž zasaženo.
Jak konkrétně sbírka a všechny dary na Moravě pomáhají?
Bezprostředně po katastrofě jsme odeslali 5 mil. Kč každé z 5 nejpostiženějších obcí na zajištění nejdůležitějších věcí po neštěstí (odvoz suti, zajištění základních služeb pro obyvatele…). Současně jsme iniciovali koordinaci pomoci s ostatními organizacemi, sbírkami a spolupracovali se zasaženými obcemi i krajem. Naším cílem bylo a nadále je pomoci rychle a současně spravedlivě. Vedle pomoci obcím se tak na místě rozběhlo mapování zasažených domácností, a to právě ve spolupráci s dalšími nevládními organizacemi (ADRA, Člověk v tísni, Diakonie ČCE…), kterým děkujeme za profesionální spolupráci.

Přímou pomoc všem zasaženým lidem a domácnostem jsme rozdělili do tří kol. První dvě už proběhla a třetí právě začalo. V prvních týdnech jsme díky Vaší pomoci plošně podpořili všechny zasažené částkou ve výši 150 tis. Kč. 669 domácností tak získalo rychlou pomoc v částce 99,5 milionů Kč. V srpnu a září jsme navázali druhým kolem určeným pro více poškozené domácnosti. Ty získaly další příspěvek ve výši až 150 tisíc korun. Celkově jsme tak již v rámci přímé pomoci odeslali zasaženým lidem 942 příspěvků v částce převyšující 139 milionů Kč.

V aktuálně probíhajícím kole individuální pomoci podpoříme vyššími částkami ty nejvíce zasažené domácnosti, kde dosavadní podpora nebyla dostatečná (tzn. předchozí příspěvky ve výši 150 tis. Kč + 150 tis. Kč). K tomu probíhá opětovné mapování a musíme znovu získat aktuální informace od rodin o současném stavu a potřebách. Vyplácení konkrétní částky pomoci je mj. závislé na rozhodnutí o udělení/neudělení podpory ze státních programů pomoci, pojistek a zohlednění jiných soukromých sbírek. Cílem je spravedlivě pomoci, aby se všichni mohli vrátit domů a postavit se na vlastní nohy. Na tuto pomoc ze sbírky využijeme dalších 50 milionů Kč a počítáme, že maximum možného vyplatíme do konce roku.

Výše uvedeným naše podpora Moravy nekončí. Aby byla účinná a dlouhodobá, bude nutné podpořit region i nadále. V dalších měsících a v roce 2022 se proto zaměříme na podporu soudržnosti sousedů i obnovu veřejného prostoru. Půjde například o pomoc s rekonstrukcí míst k setkávání (klubovny, altány), společnou obnovu veřejného prostoru nebo zeleně a další aktivity, do kterých se zapojí co nejvíce místních. V Nadaci Via už přes 24 let podporujeme záměry lidí, kteří se dají dohromady a společně mění k lepšímu místo, kde žijí. Tyto zkušenosti chceme využít i v dalších měsících, abychom přispěli návratu radostného života do zničených moravských obcí.

Děkujeme Vám za Vaši štědrou podporu a pomoc. Bez ní by to opravdu nebylo možné.

Vám všem, štědrým dárcům, průběžně rozesíláme samozřejmě také potvrzení o daru a další informace o využití. Pokud by Vám potvrzení nedorazilo, neváhejte se na nás prosím obrátit na e-mailu: promoravu@nadacevia.cz. Děkujeme.

Výnos z dobrovolného vstupného z koncertu Františka Skály a Provodovjanů

GHMP
36 694 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Nadace Via, projekt: Pomozme zničeným obcím na jihu Moravy