VIG RE zajišťovna, a. s.: Dárcovská výzva pro projekt Pomozme zničeným obcím na jihu Moravy

VIG Re Post-Tornado Financial Help

vybíráme od 2.7.2021
107 900 Kč
vybráno 108 % z 100 000 Kč

přispělo

50 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
The night of 25 June 2021 has seen a considerable number of villages in the South Moravia region destroyed by an F4 tornado that claimed human lives and health and important materials losses. 
VIG Re and its employees engage in the immediate financial help to the afflicted region.
We join the efforts of the VIG community in the Czech Republic. Following the exemple of Kooperativa Foundation, all our collected proceeds will be transferred to VIA Foundation. The NGO coordinates approach, area situational monitoring, controlled distribution of the donated money and volunteering efforts within the afflicted area with a pool of renowned NGO’s, transparent in disclosing how the total collected sum is being spent.

As members of the VIG community, we are here to contribute to the society and to the tornado concerned communities’ recovery.
That’ s why all the individual proceeds of our employees will be doubled by the VIG Re company contribution.

Practical information for VIG Re employees-donors for navigation in the calculator section:
You can choose if you donate a lump-sum (button "Jednorazove") or want to make your contribution on a monthly basis (button "Mesicne"). In case you prefer to donate a different amount than selection displayed, please specify using the button "Jina castka" ("Different amount").
You confirm your preferences by clicking on "Darovat" button ("Donate"), and continue by filling in your contact details.
Also, do not forget to confirm the "Chci zaslat potvrzeni o daru" ("I want to receive a certificate of donation") as your financial contribution is income tax deductible.
You will receive your certificate of donation and information about use of the fundraised money from the NGO after our fundraising is over. 

Be generous and enjoy the opportunity to help!
Nadace Via
Jih Moravy zasáhla katastrofa nevídaných rozměrů. Nadace Via proto spustila sbírku - dárcovskou kampaň, která pomůže zasaženým obcím, lidem a komunitám, aby se s tragédií dokázali lépe vyrovnat. Vaše dary následně rozdělíme na řešení následků katastrofální bouře, která po sobě zanechala několik zcela zpustošených vesnic. #promoravu Děkujeme za Vaši štědrost.
VŠEM ZAPOJENÝM DÁRCŮM DĚKUJEME ZA JEJICH KRÁSNOU POMOC!
Výtěžek sbírky putuje na pomoc obyvatelům jihomoravských obcí zpustošených tornádem (konkrétně zejména obcím Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice, Mikulčice, Hodonín-Pánov). Přesné informace o konkrétním využití darovaných prostředků průběžně aktualizujeme a prostředky rozdělujeme v několika krocích:

Většinu darů ze sbírky jsme již využili na přímou pomoc lidem, ale naše pomoc bude na jižní Moravě probíhat i v následujících letech. 
  • Darováno více než 248 mil. Kč
  • Do 10. června jsme ze sbírky vyplatili 222 147 376 Kč v 1633 příspěvcích
  • Právě běží poslední grantová výzva: Fond sousedské obnovy
JAK JSME PROSTŘEDKY ZE SBÍRKY ROZDĚLILI?
Pro co největší transparentnost jsme vyplácení prostředků z veřejné sbírky rozdělili do tří fází.

1. FÁZE - 25 MILIONŮ V PRVNÍM TÝDNU
V 1. fázi bezprostředně po katastrofě jsme vyplatili 5 mil. Kč každé z 5 nejpostiženějších obcí na zajištění nejdůležitějších věcí po neštěstí (odvoz suti, zajištění základních služeb pro obyvatele, atd.). Současně jsme iniciovali a spolupracovali na koordinaci pomoci s ostatními neziskovými organizacemi a rozběhlo se mapování zasažených domácností.

2. FÁZE 196,3 MIL. KČ NA DALŠÍ PŘÍMOU POMOC DOMÁCNOSTEM
V 2. fázi jsme se zaměřili na konkrétní domácnosti. Aby pomoc byla co nejspravedlivější, rozdělili jsme tuto fázi na 3 kola podpory:

V tom prvním jsme plošně podpořili všechny zasažené částkou až 150 tis. Kč, celkem 669 domácností získalo 99,5 milionů Kč. (Pozn. další zasažené domácnosti byly podpořeny z jiných sbírek, např. od ADRA, Člověk v tísni nebo Diakonie a to stejnou částkou — pomoc byla koordinována tak, aby bylo pomoženo všem zasaženým spravedlivě.)

V srpnu jsme navázali druhým kolem přímé pomoci, která byla určená pro více poškozené domácnosti. Ty získaly další příspěvek ve výši až 150 tisíc korun. V této fázi podpory jsme doposud odeslali 273 příspěvků v částce téměř 40 milionů Kč. (Pozn. Ve druhém kole již nejsou podpořeny rodiny, které měly malé poškození domu a na pokrytí škod stačila částka z prvního kola, dále rodiny se soukromou sbírkou a určité specifické případy.).

Celkem jsme tak v rámci přímé pomoci odeslali v prvních dvou kolech zasaženým lidem 942 příspěvků v částce převyšující 139 milionů Kč.


Ve třetím kole individuální pomoci jsme podpořili vyššími částkami nejvíce zasažené domácnosti, kde dosavadní podpora (150 000 Kč v prvním kole, příp. dalších 150 000 Kč v druhém kole) nebyla dostatečná. Přímo domácnostem jsme vyplatili ve 48 příspěvcích dalších 19, 4 mil. Kč.

Tornádo nezničilo jen vybavení domácností. Mnoho lidí přišlo i o vybavení svých dílen, vybavení nebo prostředky, které jim zajišťovali obživu. V této fázi pomoci jsme se tak zaměřili také na opravu a obnovu dílen, provozoven, zahrad nebo vinic. Ve dvou grantových výzvách jsme vyplatili 650 příspěvků v celkové hodnotě 35,3 mil. Kč.

Vyjma výše uvedené pomoci pro Moravu jsme ze sbírky alokovali částku 2 mil. Kč na obnovu Ústecka, konkrétně na poničenou obec Stebno na Lounsku, která byla tornádem rovněž zasažena. Podpora proběhne ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací.

3. FÁZE FOND SOUSEDSKÉ OBNOVY
Ve 3. fázi  jsme vyhlásili poslední grantovou výzvu nazvanou Fond sousedské obnovy. V ní mohou uspět projekty, které podpoří v zasažených obcích sousedskou soudržnost a obnovu veřejného prostoru. Cílem této výzvy, na kterou jsme alokovali 16 mil. Kč, je minimalizovat škodlivé dopady této mimořádné události na běžný sousedský život. Typicky půjde například o rekonstrukci míst k setkávání (hřiště, posezení, klubovny, apod.), pomoc se zajištěním tradičních akcí v nestandartních podmínkách, společnou obnovu veřejné zeleně a další aktivity, do kterých se zapojí nejširší veřejnost. V těchto projektech využijeme zkušenosti a know how, které Nadace Via v podpoře podobných občanských iniciativ za 24 let svého fungování získala. K 10. červnu jsme z této výzvy rozdělili 867 500 Kč na 10 projektů a v podpoře nadále pokračujeme. Podmínky výzvy si můžete prostudovat zde.. Podmínky výzvy si můžete prostudovat zde.

Zajímá vás, jaké projekty jsme v rámci Fondu sousedské obnovy už podpořili? Podívejte se na tady.

Děkujeme Vám za Vaši štědrou podporu a pomoc. Bez ní by to opravdu nebylo možné.

Informace k potvrzení o daru: Potvrzení o daru jsme všem našim dárcům skrze Darujme.cz vystavili a znovu zaslali e-mailem ve dnech 20-21.1.2022. Pokud Vám potvrzení nedorazilo, mohlo se stát, že došlo k chybě při zadání Vašeho e-mailu u daru. Určitě se na nás obraťte na adrese: promoravu@nadacevia.cz a vše společně vyřešíme a potvrzení Vám dodáme. Srdečně děkujeme.

Good job, guys :)

Katerina Helmers

:-)

Eva Tripská

...

Daniel Marcinek

I appreciate this initiative and look forward to the Charity Day!

Michal Vohralík

..

Prokop Maxa

"It always seems impossible until it's done."

Helena Liskova
1 000 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Nadace Via, projekt: Pomozme zničeným obcím na jihu Moravy