Klára Bahník Trefná: Dárcovská výzva pro projekt Cesta domů slaví 20 let, slavte s námi!

Slavím s Cestou domů

vybíráme od 1.7.2021
2 240 Kč
vybráno 45 % z 5 000 Kč

zbývá

13 dní

přispěli

3 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
6. 7. mi bude 29 let a nebyla bych, kým jsem, nebýt Cesty domů. Cesta domů letos slaví 20 let, z toho polovinu jsem její součástí, a tak bych jí chtěla věnovat své letošní narozeniny a svátek.
Letošní rok si plně uvědomuju, jaký poklad Cesta domů ve skutečnosti je. Když jsme několik týdnů nevěděli, jestli Tobík nemá nádor. Když jsme si chtěli vzít babičku do domácí péče a pak jsme řešili pohřeb. Jak jsme truchlili za babičku a do toho zemřel dědeček. Ve všech chvílích jsem věděla, že kdykoliv bude potřeba, můžeme se na ni obrátit. Tolik toho umí! Poskytuje služby pro děti i dospělé, pečující, umírající i truchlící. 

Za těch 10 let mě tolik naučila a tak mě ovlivnila, že bez ní bych to snad už ani nebyla já 🤲 

Sbírka poběží od 1. července do 12. srpna a budu vděčná za každý Váš dárek/příspěvek. ❤️
Cesta domů, z.ú.
Oslavte s námi své letošní narozeniny uspořádáním narozeninové sbírky mezi přáteli a kamarády. Místo hmotných dárků tak vaši blízcí přispějí na služby Cesty domů. Radost z oslavy tak budou mít všichni. Podpořte Cestu domů dárkem k narozeninám.
Připomínka 20 let je příležitost k bilancování, zamyšlení, ale i k oslavám, radosti a obdarovávání. Cesta domů roste. Vděčíme za to mnohému a mnohým, ale může se to dít hlavně díky velkorysosti dárců. Ať jsou drobní nebo velcí, přinášejí Cestě domů svobodu a nezávislost. Více jak polovinu rozpočtu Cesty domů totiž tvoří dary od Vás. Děkujeme!

Podpořte Cestu domů jako povzbuzení do dalších 20 let.
Pro Vaši lepší představu, co za Váš dar můžeme například zajistit:
  • 400 Kč -  ochrana pro zdravotníka při péči o covid pozitivního pacienta 
  • 800 Kč -  sada jednorázových pomůcek pro domácí péči o dětského hospicového pacienta 
  • 1 200 Kč -  doprava a montáž polohovací postele u pacienta doma 
  • 2 000 Kč -  jízdné MHD pro celý terénní tým odlehčovacích služeb na jeden měsíc 
  • 3 200 Kč -  dva pohotovostní výjezdy sestry k pacientovi 
  • 8 000 Kč -  práce celé poradny na jeden den (podpora 15 klientů) 
Děkujeme za každou částku a projevenou důvěru. Velmi si jich vážíme!
Již 20 let se Cesta domů snaží, aby lidé, kteří si to přejí, mohli zemřít doma, tam, kde to mají rádi a kde se necítí sami. Podporuje jejich rodiny, aby péči zvládly a aby pro ně čas v závěru života byl naplněný nejen starostmi a vypětím, ale i možností společně se scházet, vzpomínat, loučit se.  Během dvou desetiletí Cesta domů doprovodila téměř 3 500 umírajících. Pokouší se také prosazovat v české společnosti změny v přístupu k umírání, které vedou k lepší informovanosti, zmírnění tabu a k posílení vědomí, že strávený čas s nemocnými a umírajícími mnohdy připomíná nečekaně objevený poklad.


Děkuji za vaši podporu! Posílám trochu atypickou částku, korunu za každý měsíc dvaceti let, kdy už je Cesta domů na cestě. Ruth

Ruth Šormová
240 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Cesta domů, z.ú., projekt: Cesta domů slaví 20 let, slavte s námi!