Obec Jakubov: Dárcovská výzva pro projekt Pomozme zničeným obcím na jihu Moravy

Jakubov pomáhá

vybíráme od 27.6.2021
24 350 Kč
vybráno 24 % z 100 000 Kč

přispělo

15 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Pojďme společně pomoci obyvatelům obcí na jižní Moravě, kteří během okamžiku přišli o své domovy.

Pomozme podpořit nejvíce zasažené obce nejen na Jižní Moravě a jejich obyvatele. Prostřednictvím Nadace Via se naše společná pomoc dostane přímo k zasaženým obcím i  občanům. 
Děkujeme! 
Nadace Via
Jih Moravy zasáhla katastrofa nevídaných rozměrů. Nadace Via proto spustila sbírku - dárcovskou kampaň, která pomůže zasaženým obcím, lidem a komunitám, aby se s tragédií dokázali lépe vyrovnat. Vaše dary následně rozdělíme na řešení následků katastrofální bouře, která po sobě zanechala několik zcela zpustošených vesnic. #promoravu Děkujeme za Vaši štědrost.
Informace k potvrzení o daru: Potvrzení o daru vystavujeme průběžně. Mohlo se stát, že Vám e-mail s potvrzením „spadnul do nepotřebných/SPAM“. Za takovou situaci se omlouváme a všem dárcům proto potvrzení zašleme ještě jednou – v lednu, kdy je to aktuální pro daňové přiznání. Pokud by Vám potvrzení nedorazilo do konce ledna, mohlo se stát, že došlo k chybce při zadání Vašeho e-mailu. V takovém případě se na nás určitě obraťte (promoravu@nadacevia.cz) a vše společně vyřešíme a potvrzení Vám dodáme. Děkujeme.
---
Výtěžek sbírky putuje na pomoc obyvatelům jihomoravských obcí zpustošených tornádem (konkrétně zejména obcím Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice, Mikulčice, Hodonín-Pánov). Přesné informace o konkrétním využití darovaných prostředků průběžně aktualizujeme a prostředky rozdělujeme v několika krocích:

Většinu darů ze sbírky jsme již využili na přímou pomoc lidem, ale s podporou pro jižní Moravu nekončíme. Pomáhat budeme i v následujících měsících, dokonce letech. 
  • Darováno více než 248 mil. Kč
  • Na přímou pomoc domácnostem jsme zatím ve 2 kolech vyplatili 139,5 mil. Kč v 943 příspěvcích
  • V prosinci vyplácíme dalších 18,1 mil. Kč více než 3 stovkám lidí, kterým tornádo poškodilo provozovnu, dílnu, zahradu nebo vinici
  • Výplatu 3. kola přímé pomoci domácnostem plánujeme v 1. čtvrtletí 2022 v závislosti na rozhodnutích o státní/veřejné podpoře a proplacení pojistek
  • V roce 2022 se zaměříme také na obnovu veřejných prostranství a míst k setkávání
JAK SE VYPLÁCÍ PROSTŘEDKY ZE SBÍRKY NADACE VIA
Pro co největší transparentnost probíhá vyplácení prostředků ve třech fázích.
 
V 1. fázi bezprostředně po katastrofě jsme vyplatili 5 mil. Kč každé z 5 nejpostiženějších obcí na zajištění nejdůležitějších věcí po neštěstí (odvoz suti, zajištění základních služeb pro obyvatele, atd.). Současně jsme iniciovali a spolupracovali na koordinaci pomoci s ostatními neziskovými organizacemi a rozběhlo se mapování zasažených domácností.

V 2. fázi jsme se zaměřili na konkrétní domácnosti. Aby pomoc byla co nejspravedlivější, rozdělili jsme tuto fázi na 3 kola podpory:

V tom prvním jsme plošně podpořili všechny zasažené částkou až 150 tis. Kč, celkem 669 domácností získalo 99,5 milionů Kč. (Pozn. další zasažené domácnosti byly podpořeny z jiných sbírek, např. od ADRA, Člověk v tísni nebo Diakonie a to stejnou částkou — pomoc byla koordinována tak, aby bylo pomoženo všem zasaženým spravedlivě.)

V srpnu jsme navázali druhým kolem přímé pomoci, která byla určená pro více poškozené domácnosti. Ty získaly další příspěvek ve výši až 150 tisíc korun. V této fázi podpory jsme doposud odeslali 273 příspěvků v částce téměř 40 milionů Kč. (Pozn. Ve druhém kole již nejsou podpořeny rodiny, které měly malé poškození domu a na pokrytí škod stačila částka z prvního kola, dále rodiny se soukromou sbírkou a určité specifické případy.).

Celkem jsme tak v rámci přímé pomoci odeslali v prvních dvou kolech zasaženým lidem 942 příspěvků v částce převyšující 139 milionů Kč.


Ve třetím kole individuální pomoci podpoříme vyššími částkami nejvíce zasažené domácnosti, kde dosavadní podpora (150 000 Kč v prvním kole, příp. dalších 150 000 Kč v druhém kole) nebyla dostatečná. Cílem je, aby se všichni mohli navrátit domů a postavit se na vlastní nohy a pomoc byla spravedlivá a účinná. K tomu potřebujeme získat přímo od postižených rodin konkrétní informace o pojistkách a rozhodnutí o udělení/neudělení podpory ze státních programů pomoci, které nejsou ještě uzavřené. Z těchto důvodů s vyplácením počítáme v 1. čtvrtletí 2022. Vyhradili jsme na ni 45,1 mil. Kč.

Aktuálně odesíláme také 341 příspěvků na opravu a obnovu dílen, provozoven, zahrad nebo vinic v celkové hodnotě 18, 1 mil. Kč.


Vyjma výše uvedené pomoci pro Moravu jsme ze sbírky alokovali částku 2 mil. Kč na obnovu Ústecka, konkrétně na poničenou obec Stebno na Lounsku, která byla tornádem rovněž zasažena. Podpora proběhne ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací.

V třetí a poslední fázi se zaměříme na projekty, které podpoří v zasažených obcích sousedskou soudržnost a obnovu veřejného prostoru. Cílem této fáze je minimalizovat škodlivé dopady této mimořádné události na běžný sousedský život. Typicky půjde například o rekonstrukci míst k setkávání (altány, posezení, klubovny, apod.), pomoc se zajištěním tradičních akcí v nestandartních podmínkách, společnou obnovu veřejné zeleně a další aktivity, do kterých se zapojí nejširší veřejnost. V těchto projektech využijeme zkušenosti a know how, které Nadace Via v podpoře těchto občanských iniciativ za 24 let svého fungování získala. Pod názvem Fond obnovy ji spustíme na jaře 2022.

Děkujeme Vám za Vaši štědrou podporu a pomoc. Bez ní by to opravdu nebylo možné.

Vám všem, štědrým dárcům, průběžně rozesíláme samozřejmě také potvrzení o daru a další informace o využití. Pokud by Vám potvrzení nedorazilo, neváhejte se na nás prosím obrátit na e-mailu: promoravu@nadacevia.cz. Děkujeme.

❤️

Dárce ❤️
500 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Nadace Via, projekt: Pomozme zničeným obcím na jihu Moravy