Tomáš Pouch: Dárcovská výzva pro projekt Přinášíme radost z pohybu

Kolo pro Martinu

vybíráme od 28.5.2021
11 801 Kč
vybráno 39 % z 30 000 Kč

přispělo

10 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Martina je dítě jako každé jine, jen jí svazuje zdravotní postižení.
A tak nemůže dělat mnoho báječných věcí, které dělají ostatní děti. 
Rubínová třída dětí ZŠ Duhovka pomáhá Černým koním. Přispějte Martině na speciální jízdní kolo, které jí zkvalitní dětství. Martinka trpí autismem, úzkostmi, logopedickými poruchami, vývojovou dysfází a lehkou mentální retardací.
 
Prosíme, napište rubínovým dětem na adresu rubinovikone@gmail.com, že jste příspěvek poslali, vyrobí a pošlou vám certifikát jako poděkování za vaši podporu.
Černí koně, z.s.
S výrobou speciálních kol pro děti s handicapem jsme začali v garáži rodinného domu a k dnešnímu dni jsme zdarma předali téměř 200 těchto kol.
Pomáháme dětem s handicapem k samostatnému pohybu prostřednictvím speciálních kol. Běžní výrobci kompenzačních pomůcek pro děti s tělesným postižením speciální jízdní kola nevyrábí, a tak jsme se rozhodli, že tuto situaci změníme. Jako nezisková organizace jsme se, zcela proti doposud zažitému, sami vrhli po hlavě do výroby těchto speciálů.


Dětem s pohybovým omezením i jejich rodinám tak zcela měníme život. Pohyb dětem přináší nejen radost, ale rozvíjí jejich fyzické dovednosti a posiluje psychickou kondici.

Abychom i nadále mohli těmto dětem dávat kola zcela zdarma, potřebujeme Vaší pomoc. Pokud Vám to situace umožní, podpořte tento projekt, ideálně pravidelnou platbou a pomáhejte tak dětem doma, v České zemi.

Jsem rád, že můžu udělat Martince radost.
Slávek

Dobroslav Novotný
1 000 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Černí koně, z.s., projekt: Přinášíme radost z pohybu