Nadační fond NEHEMIA: Dárcovská výzva pro projekt Nadační fond Nehemia

Vzdělávání pro děti v Africe - Tanzanie/ masajská step

vybíráme od 28.11.2020
102 Kč
vybráno 0 % z 240 000 Kč

přispěli

2 lidé
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Podpořme vzdělávání dětí mezi Masaji. Národa žijícím prostým životem v hliněných chatrčích se slaměnou střechou. Přinesme společně změnu do jejich životů prostřednictvím vzdělání, které pro ně běžně v této oblasti není dostupné. Do vzdělávacího centra dochází nyní 600 dětí. Měsíční náklady na jedno dítě činí 450 Kč a díky podpoře dítě mimo jiné získá školní uniformu a jedno teplé jídlo denně. Pro většinu dětí je to v zásadě jediné plnohodnotné jídlo, které mají. 

Měsíční rozpočet na vzdělání je 450 Kč, roční tedy 5400Kč.  
V minulosti zde byly dveře zavřené a vstoupit na území Masajů bylo velmi riskantní. Během období velkého sucha a hladu si však pracovníci získali důvěru místních lidí. Vybudovali nové studny, zajistili pitnou vodu a zprovoznili zavlažovací systém na zavlažování polí. Poté vybudovali školu pro děti, mateřskou školu, jídelnu s kuchyní a internát pro děti, které bydlí daleko. Nyní jsou pracovníci německé AVC a Nehemie velmi vítáni.
Nadační fond Nehemia
Jsme nezisková organizace oficiálně registrovaná od roku 1992. Cílem NF Nehemia je přinášet změnu do lidských životů, pomáhat lidem v nouzi a reagovat na mimořádné události jako jsou povodně, katastrofy či válečné konflikty. Realizujeme dlouhodobé projekty ve více než 14 zemích světa a zde spolupracujeme s místními pracovníky, čímž se zvyšuje jejich efektivita a celková soudržnost. Nově také vysíláme pracovní týmy dobrovolníků. Český NF Nehemia je členem evropské organizace AVC a Nehemia.
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Nadační fond Nehemia, projekt: Nadační fond Nehemia