Jenda a Anička Barešovi: Dárcovská výzva pro projekt Adopce nablízko

Na skok v Zambii

vybíráme od 5.11.2020
59 509 Kč
vybráno 98 % z 61 000 Kč

přispělo

58 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Chceme osobně pomáhat s dětem v Zambii a dobrovolnicky pracovat v salesiánském centru, které tam vzniklo za účelem dát dětem kvalitní vzdělání i výchovu a zároveň pomáhat dětem na ulici. Chceme mladým v Zambii dát 8 měsíců našeho času a energie, potřebujeme ale podporu, abychom se k dětem mohli dostat.
Komu pomůžete? 
Můžete skrze nás pomoci zambijským dětem. Chceme jim dát náš čas, být jim blízkými lidmi a pomoci jim při jejich vzdělávání získat šanci na lepší život.

Proč zrovna Zambie? Zambie patří mezi nejméně rozvinuté státy světa. Více jak polovina populace žije v chudobě, asi 45% dětí pak v extrémní chudobě. Přitom 65% populace je mladší 24 let a průměrná šance na dožití je asi 54 let. V zemi je poměrně velká nezaměstnanost (asi 25%) a nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Je zde povinná školní docházka na základním stupni, do středních škol ale nastoupí už asi jen 45% dětí. Asi 11% populace je nakaženo virem HIV. Kvůli chudobě či úmrtí rodičů pak končí velké množství dětí na ulici.
Víme, že naším působením zde tuto situaci nezměníme. V Zambii plánujeme být od ledna 2021 do srpna téhož roku, což je vlastně na skok. Chceme ale věnovat náš čas a blízkost dětem, které v těchto podmínkách žijí, a tak se aspoň na krátký čas zapojit do díla, které se dlouhodobě snaží tuto situaci zlepšovat.

Jmenujeme se Anička a Jenda Barešovi a jsme dva skauti z Brna. Každý jsme se věnovali svému skautskému oddílu, vedli pravidelné schůzky, akce i tábory a získali tak zkušenosti s prací s dětmi. Před rokem jsme se vzali a rozhodli se, že chceme v dobrovolné činnosti pokračovat spolu. Jsme teď v období, kdy můžeme nabídnout naše zkušenosti a energii ve vzdálenějších místech, kde děti nemají takové možnosti rozvoje jako u nás. Rozhodli jsme se proto zapojit do projektu Adopce na blízko a pomáhat v salesiánském centru v zambijském městě Chingola.

Salesiáni Dona Boska jsou křesťanským hnutím, které se snaží pomoci znevýhodněným dětem a mládeži na celém světě. V Chingole Salesiáni založili centrum pro děti. Vybudovali zde technickou střední i vyšší odbornou školu a snaží se dát dětem kvalitní technické vzdělání a právě díky tomu i vysokou šanci získat zaměstnání a tak i lepší životní podmínky. Připravují děti na praktický život a zároveň se starají i o jejich všeobecný rozvoj. Mimo to také organizují programy pro děti žijící na ulici a snaží se o jejich vzdělávání i zapojení do společnosti.

My se můžeme podílet na jejich práci. Měli bychom na místě pomáhat s vyučováním či doučováním dětí z technické školy, s technickým provozem školy a v odpoledních oratořích, kde děti tráví volný čas různými sporty a zájmovými kroužky. O sobotách bychom se pak měli zapojit do programů pro dětské bezdomovce. V centru je jim pravidelně poskytnuta výuka (školní i sociální), zájmové kroužky, hygienická péče a jídlo.

Nejedeme tam ale „jen“ kvůli praktické pomoci škole a místním programům, ale chceme být přínosem pro konkrétní děti, které tam potkáme. Chceme jim být přáteli, podporovat je a přiblížit se jim v jejich životní situaci.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Peníze použijeme na to, abychom pokryli část nákladů na cestu do Zambie k mladým, kterým chceme pomoci. Tato částka by měla stačit na zaplacení zpátečních letenek (cca 45 tisíc Kč), očkování a testů na Covid (cca 6 tisíc Kč), víz a pracovních povolení (cca 7 tisíc Kč) a dalších administrativních poplatků (cca 3 tisíce Kč). Další výdaje, jako je například vybavení na cestu, náklady na dopravu po Zambii, náklady na život v Zambii (mimo jídlo a ubytování) atd., si platíme sami.
Víme, že peníze by bylo možné využít v rámci různých projektů neziskových organizací na materiální potřeby pro děti samotné – na zaplacení jejich školní docházky, školních potřeb atd. Věříme, že děti v těchto místech nepotřebují jen materiální pomoc, ale také někoho, kdo se jim bude s láskou věnovat a doprovázet je. Pokud vám naše myšlenka dává smysl, prosíme Vás o Vaši podporu.

Něco víc o dané problematice...

Jako dobrovolníci nejedeme pomáhat na vlastní pěst. Zapojili jsme se do projektu Adopce nablízko (www.adopcenablizko.cz). Jeho snahou  je pomáhat dětem v chudých zemí tím, že k nim vyšlou dobrovolníka, který se jim bude s láskou věnovat a doprovázet je. Zatímco dobrovolníci věnují kus svého života na pomoc mladým, ostatní lidé si mohou „adoptovat“ dobrovolníka tím, že ho finančně podpoří, aby se k dětem mohl dostat (oproti projektu Adopce na dálku, kde je snahou „adoptovat“ dítě tím, že mu lidé pošlou peníze na zaplacení jeho vzdělávání). Organizace SADBA, která projekt Adopce nablízko zastřešuje, vede akreditovaný kurz pro dobrovolníky. Tento kurz jsme absolvovali. Mluvili jsme tam s bývalými dobrovolníky, byli jsme informováni např. o zdravotních rizicích i kulturních odlišnostech a díky informacím z kurzu jsme se mohli alespoň trochu připravit na to, co nás čeká. SADBA také sjednává kontakt s centry pro mládež v chudých zemích, zjišťuje o nich potřebné informace a posílá tak dobrovolníky do míst, kde je jejich pomoc opravdovým přínosem.

Salesiánské centrum v Chingole pomáhá dětem a mládeži už od roku 1991. Postupně získalo prostředky na stavbu vyšší odborné technické školy i střední technické školy a neustále se snaží rozšiřovat možnosti vzdělávání a pomoci dětem v Chingole. Od roku 2017 se také téměř každou sobotu starají o dětské bezdomovce, jejich výuku a snaží se o jejich zapojení do společnosti. Ty, které projevují největší úsilí pak zařazují do programu ve stylu Adopce na dálku a dávají jim tak šanci získat plnohodnotné vzdělání. Více informací o tomto centru i jeho programech najdete na stránkách www.sdbchingola.org

Více informací o vysílající organizaci: www.adopcenablizko.cz
Naši cestu můžete sledovat na našem blogu www.naskokvzambii.cz nebo na facebooku.Salesiánská asociace Dona Boska, z.s.
Umožňujeme mladým lidem zapojit se na několik týdnů až jeden rok do činnosti některého salesiánského zařízení pro děti a mládež ve světě, například v Indii, Mexiku, Keni, Zambii, Angole, Ekvádoru, Bulharsku či jinde. Dobrovolníka můžete podpořit – adoptovat, váš příspěvek bude použit na uhrazení nákladů spojených s realizací dobrovolnické služby, jako jsou například očkování, víza, letenky a podobně. Dobrovolnickou službu zaštiťuje SADBA (Salesiánská asociace Dona Boska).

Jste skvělí, ať se vám daří.

Jiří Buček
2 000 Kč

Děkujeme!

Jenda a Anička Barešovi

Štastnou cestu a ať se Vám daří!

Tom a Pája
500 Kč

Děkujeme!

Jenda a Anička Barešovi

+!

Cajzlovi

Díky!

Jenda a Anička Barešovi

Přejeme Vám s Verčou šťastnou a úspěšnou cestu :)

Luděk Horák

Rozdávejte radost a naději a dostanete je stejným dílem...

Igor Kyselka
1 000 Kč

Chceme podpořit úžasný záměr Aničky a Jendy. Ať se s Boží pomocí vydaří tento Váš projekt Na skok v Zambii, fandíme Vám!

Jana Doležalová
2 000 Kč

Děkujeme moc za Váš dar i za Vaši podporu! Vážíme si toho!

Jenda a Anička Barešovi

Šťastnou cestu i návrat.

Tomáš Tioka

Děkujeme!

Jenda a Anička Barešovi

Ahojte Barešovi,
jsme moc rádi, že vás známe a že se můžeme aspoň malou částkou zapojit...
Buďte požehnaní a požehnáním! :)

Helena Brůžová

Děkujeme moc za podporu a milá slova! Budeme se snažit být na místě co největším přínosem.

Jenda a Anička Barešovi

drzim palce :)

Peto

Děkujeme!

Jenda a Anička Barešovi

Tomáš Milek
100 Kč

Děkujeme za Váš příspěvek! Vážíme si Vaší důvěry!

Jenda a Anička Barešovi
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Salesiánská asociace Dona Boska, z.s., projekt: Adopce nablízko