Podpora na právní zastupování mojí kolegyně - komunitní porodní asistentky Jany Duřtové

vybíráme od 14.10.2020
15 450 Kč
vybráno 31 % z 50 000 Kč

přispělo

29 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Dárcovská výzva na právní zastupování Jany Duřtové, komunitní porodní asistentky, mojí kolegyně.
Komunitní porodní asistentka, moje kolegyně Jana Duřtová http://haliacare.cz/jana-durtova/ čelí kontrole úřadu od 31. 1. 2020, kdy u ní proběhla kontrola z krajského úřadu. Náklady na právní zastupování se již nyní blíží částce 50 000 Kč. Ráda bych Janu podpořila, pokud můžete přispět přes tuto dárcovskou výzvu, finance, které takto získáme půjdou přímo Janě na právní služby, které nyní hradí ze svého.

Ze srdce děkuji všem rodinám, které při nás, komunitních porodních asistentkách, stojí. 
Bc. Jana Riedlová, porodní asistentka
Unie porodních asistentek
Podpořte dostupnost péče porodních asistentek.
Vaše podpora bude směřovat členkám Unie porodních asistentek, které se setkávají s obstrukcemi ze strany úřadů a institucí. A převážně na jejich právní zastoupení.
O výši podpory pro konkrétní porodní asistentku bude rozhodovat rada Unie porodních asistentek.

Aktuálně vybíráme na právní zastupování porodní asistentky, které byla nepravomocně uložena pokuta 100 000 korun za to, že poskytuje péči u mimoklinických porodů.
Od 27. února 2020 je účel sbírky rozšířen i na právní zastupování profesní organizace při snaze o zkvalitnění právního prostředí pro porodní asistentky a jejich klientky.

https://www.centrum-robatko.cz/sysevent/40/6/126/sto-tisic-za-domaci-porody/?fbclid=IwAR2kvQyBvea4HgJXCdfwYX8_8OR1SqG-ODutkzQqb3mPzKtSDqParXSz0N4

Děkujeme, že nám pomáháte naplánovat naši vizi. Tou je dostupná péče porodní asistentky pro každou rodinu.

Dana Nemcova
300 Kč

Jani, držím vše co jde, ať to dobře dopadne a aspoň něco málo posílám.

Monika Novotná
500 Kč

Ráda podpořím práci porodních asistentek, protože je velmi cenná.

Kamila Husáková

Bojujeme s Vámi!

Dana Pavlová
300 Kč