Tomáš Zunt: Dárcovská výzva pro projekt OSOBNÍ ASISTENCE USNADŇUJE ŽIVOT DĚTEM I SENIORŮM

DARUJTE STARTOVNÉ - KRUMLOVSKÁ 11: DOBROČINNÝ BĚH

vybíráme od 3.9.2020
9 023 Kč
vybráno 100 % z 9 000 Kč

přispělo

21 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
VYBĚHEJ SI HUSU, MEDAILI A MOŽNÁ NĚCO DALŠÍHO. Letošní Svatomartinský dobročinný běh v neděli 8. listopadu 2020 se bohužel v plné tradiční podobě vzhledem k situaci ohledně epidemie koronaviru neuskuteční.  Trasu K11 si ale můžete i letos zažít na vlastní kůži! V neděli 11. 10. 2020 jsme zveřejnili náhradní plán, jak si krásnou trať K11 uběhnout či projít (v případě rodin s dětmi) a získat (nejen) medaili z letošního ročníku.

Více informací a pravidla na webu http://www.krumlovska11.cz a našich sociálních sítích. STARTOVNÉ JE ZCELA DOBROVOLNÉ. Ujít či uběhnout trasu může bezplatně úplně každý od 7. až do 29. listopadu V případě, že chcete podpořit Osobní asistenci pro děti se zdravotním postižením a seniory, darujte startovné v dobrovolné výši prostřednictvím platební brány na této stránce. Děkujeme. 
 
Proč darovat startovné, i když se letos tradiční dobročinná akce K11 pro běžce i neběžce uskuteční v jiné podobě? 

 - Veškerý výtěžek z akce K11 jde na podporu Osobní asistence, která pomáhá pravidelně čtyřem desítkám dětí i dospělým se zdravotním postižením a seniorům se sníženou soběstačností. V případě výběru virtuálního startovného v cílové částce bude moci Osobní asistence zajistit dětem či seniorům dalších 20 hodin profesionální pomoci. Náhradní plán pro letošní K11 nabízí zcela dobrovolné startovné, každý dar ale podpoří Osobní asistenci, která samozřejmě plně funguje a musí fungovat i za koronavirové epidemie.   
- V minulém roce byl díky běžcům, účastníkům a partnerům akce výtěžek K11 25 tisíc Kč (což umožňuje poskytnout cca 60 hodin asistence). Osobní asistence ročně zajistí kolem 9 tisíc hodin péče, každá možná hodina péče navíc je však pro mnohé klienty osobní asistence skutečným darem. A každé virtuální - darované startovné je skutečným darem (a dárce si jej samozřejmě může uplatnit pro daňové zvýhodnění).

Svatomartinská K11 je tak trochu jiný závod. A mnozí účastníci musejí obvykle přinášet osobní oběť. Kromě uběhnutí 11 km ve značně kopcovitém terénu je pro běžce po doběhu mj. přichystána příjemně osvěžující listopadová koupel v honobránském rybníku:). A nejinak tomu je i v náhradním plánu K11:) pro rok 2020. A svatomartinská K11 není jen běžecký závod. Vedle běhu na 11 km, rodinného běhu pro děti, mládež a jejich blízké, mnoha atrakcí pro mladé i starší, čeká obvykle na účastníky i posezení s martinskou husou. To samozřejmě letos nebude možné, ale nejlepší z běžců si mohou i tak martinskou husu letos vyběhat. Všichni účastníci "náhradního plánu" obdrží medaili, děti navíc diplom a malou pozornost,...

Více info, náhradní plán a aktuální pravidla pro rok 2020 pro běžce i neběžce a rodiny s dětmi: http://www.krumlovska11.cz/Za každou podporu děkujeme! A těšíme se na další ročník, který jak věříme, bude již opět v plné parádě. 
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Seniorům, dětem (od 1 roku věku) i dospělým se zdravotním postižením pomáháme žít co možná nejběžnějším způsobem života. V domácnosti, ve školách - všude, kde je potřeba. OSOBNÍ ASISTENCE umožňuje mnoha starším lidem i dětem zůstávat doma, aniž by museli využívat ústavního zařízení, dětem s postižením usnadňuje pobyt ve školách, školkách, …
Tým osobních asistentek pravidelně pomáhá téměř šesti desítkám seniorů se sníženou soběstačností, dětem i dospělým se zdravotním postižením. Každý rok zajistíme více než 10tisíc hodin přímé péče v příhraničních regionech jižních Čech. Někomu každý den, jinému třeba jen hodinu týdně.  Počet zájemců o službu však permanentně roste.

Staráme se o klienty například s dětskou mozkovou obrnou, Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou, autismem či roztroušenou sklerózou. Našim nejmladším svěřencům je pár let, těm starším i ke stovce let.          
 

Díky služebním automobilům se dostáváme za klienty i v odlehlých částech regionů, díky speciálním úpravám můžeme zajišťovat i převoz imobilních klientů.
Ročně co do počtu kilometrů objedou naše vozy za klienty a s klienty několikrát zeměkouli, přestože se většinou pohybují jen ve dvou regionech.

Vzhledem ke stárnutí populace poptávka po Osobní asistenci stále roste.

Kolik to stojí?  Téměř 8 milionů korun ročně. Ze zákona jde o sociální službu částečně hrazenou, klienti tak část nákladů hradí ze státního příspěvku na péči. Díky tomu máme každoroční příjem něco přes 1 mil. Kč. Zbytek pak stačí:) zajistit a složit za podpory dotací od státu, kraje, měst a darů nadací, firem a lidí ochotných darovat druhým.

Za každý dar děkujeme. Pomůže druhým.

 
Z reakcí na naši Osobní asistenci: 
„Jsem tělesně postižený od 1 roku života, snažil jsem se s tím poprat a zvládnout vše sám. Bohužel s přibývajícím věkem [ …] se můj zdravotní stav zhoršil. [ …] Po propuštění z nemocnice využívám vaše služby – koupání, oblékání a další pomoc. Děkuji vám za vaši péči, připadám si jako v nebi. Díky vaší asistenci se problém vyřešil, už nejsem ve stresu a vždy se těším na popovídání!“ Josef, 62 let

"Se službou Osobní asistence jsme velmi spokojeni. Asistentky učí Matěje základním potřebám a zároveň si s ním hrají a malují. Mají příznivý vliv na mého syna. Z každé návštěvy je nadšen. A zároveň i já můžu využít čas pro sebe,“ maminka Matěje, za nímž dojíždíme od roku 2017 (Matěj má specifické kombinované postižení: Syndrom Dravetové, ADHD a autistické rysy. S nemocí se pojí epileptické záchvaty, Matěj tedy musí být neustále pod dohledem). 

Osobní asistenci provozuje obecně prospěšná společnost ICOS Český Krumlov od roku 2008. ICOS je mj. držitelem prestižního ocenění Neziskovka roku 2016 - 2. místo v kategorii střední neziskovka. V roce 2020 pak ICOS získal (také 2. místo) v ceně hejtmanky Jihoč. kraje za společenskou odpovědnost. Na sklonku roku 2021 obdržel ICOS prestižní ocenění Značka spolehlivosti a může se tak pyšnit titulem Prověřená veřejně prospěšná organizace. V roce 2022 si pak ICOS převzal Cenu města Český Krumlov za rok 2021. Více třeba zde.icos.krumlov.czP.S. Podpořit Osobní asistenci, respektive nákup potřebného automobilu pro Osobní asistenci se rozhodlo devět kolegyň, které v měsíci listopad 2017 až březen 2018 slavily narozeniny. Nechtěly dárky, chtěly koupit Osobní asistenci auto. Narozeninovou výzvu včetně neodolatelného videa najdete ZDE.  Díky vám, dárcům jsme mohli pořídit další nezbytné automobily i v následujících letech. Děkujeme! 
Další dárcovské výzvy na osobní asistenci jsou uvedeny níže.snad to nejde někam na Kypr nebo jiný daňový ráj ? :-)

Martin Hák
250 Kč

Malý příspěvek abyste i vy mohli mít radost z nových zážitků

Dana Halešová
250 Kč

Jestliže však poběžím tento skvělý závod i já, tak při vší úctě pokládám za málo pravděpodobné, aby přispěvatel, který se nazval "Budoucím vítězem", byl vítězem. Leda, že zvítězit mohou dvě osoby. Já však potrénuji alespoň tři dny předem! Na klání se těším.

Patrik S.

Bude stačit začít trénovat dva dny před?

Budoucí vítěz
1 111 Kč

Raději bych běžel K11 jen takto:)

Nebežec
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
ICOS Český Krumlov, o.p.s., projekt: OSOBNÍ ASISTENCE USNADŇUJE ŽIVOT DĚTEM I SENIORŮM