Pavel Žwak: Dárcovská výzva pro projekt Podpora otevřené společnosti

Narozeniny alá Leoš Mareš

vybíráme od 26.8.2020
8 061 Kč
vybráno 50 % z 16 000 Kč

přispělo

19 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Po vzoru Leoše Mareše chci věnovat své letošní narozeniny organizaci, která dělá v oblasti vzdělávání velmi záslužnou činnost. Pokud si na mně v období kolem mých narozenin vzpomenete, prosím podpořte libovolnou částkou ARPOK, o.p.s. - organizaci, která mj. pomáhá učitelům učit o složitých tématech; aktivizuje mladé lidi a vytváří inspirativní výukové materiály.

Drazí přátelé,
 
 Brzy budu mít "opět" narozeniny. Ve stejnou dobu je bude mít i má oblíbená vzdělávací organizace ARPOK, o.p.s. Rozhodl jsem se věnovat své letošní narozeniny právě ARPOKu.

Po vzoru Leoše Mareše, který svou narozeninovou výzvou podpořil nejmenovanou neziskovku, chci i já tímto způsobem vyzvat své kamarády, známé, kolegy a samozřejmě i obdivovatele/ky :). Nekupujte mi žádné dary, nezvěte mně na obědy, drinky a ušetřené peníze prosím věnujte prostřednictvím této výzvy organizaci, které v této turbulentní době hodně pomůžou. Peníze de facto skončí v českých školách, protože to je místo, kde se ARPOK nejvíce angažuje.

ARPOK je vzdělávací organizace z Olomouce a působí v několika krajích ČR. Pracuje s učiteli, žáky, širokou veřejností. Učí učit v souvislostech, kriticky myslet, aktivizujeme mladé lidi, aby nebyli lhostejní ke světu okolo sebe a nebyli jako ovce. Zajímavé jsou např. tzv. žákovské kampaně, kdy se žáci sami angažují v řešení problému, který jim přijde důležitý.
Krátké video zde.

Toto vnímám jako věci, které jsou  v dnešní době obzvláště důležité. Aktivní, kriticky přemýšlející člověk se lépe orientuje ve společnosti, nedá se jednoduše zmanipulovat, a když se mu něco nelíbí, ozve se. Je aktivní, sebevědomý, nebojí se a není ovce. V době, kdy čelíme každodennímu populismu ze strany politiků, v době, kdy je zapotřebí se aktivně podílet na řešení globálních výzev je to žádoucí dvojnásob.

Již před nějakou dobou spustil ARPOK e-learningové kurzy pro učitele. V dnešní době více než aktuální záležitost.

Více o ARPOKu na webu www.arpok.cz, nebo u mě na vyžádání.

Věřím, že společně dáme ARPOKu krásný dárek k 16. narozeninám, které oslaví v polovině září. 

Nejštědřejší dárce se může těšit na gurmánský zážitek v podobě mých vyhlášených rumových delikates oválného tvaru!!!
 
Tož hurá do toho!

S pokorou a s díky.

Pavel

ARPOK, o.p.s.
Přinášíme do škol aktuální témata dnešního světa (migrace, chudoba, klimatické změny, aj.). Naším cílem je vytvářet aktivní, respektující a otevřenou společnost, která vnímá propojenost a komplexnost světa. Pořádáme semináře pro učitele, výukové programy pro žáky a besedy pro veřejnost.
Od roku 2004 přinášíme do škol aktuální témata dnešního světa (migrace, chudoba, klimatické změny, aj.). Naším cílem je vytvářet aktivní, respektující a otevřenou společnost, která vnímá propojenost a komplexnost světa. Je to běh na dlouhou trať, ale jsme přesvědčení, že to má smysl. Chceme žít ve společnosti, kde se cítíme dobře, kde jsou lidé ohleduplní a nebojí se udělat něco pro druhé.

Dosáhnout toho chceme prostřednictvím vzdělávání. Pro učitele pořádáme semináře o nových trendech ve výuce citlivých témat. Učíme je, jak tato témata s žáky komunikovat, kde si vyhledat relevantní a objektivní informace.  S žáky se o těchto tématech bavíme v rámci výukových programů a tematických dní. Pracujeme i s širokou veřejností, které přinášíme aktuální informace o dění ve světě. Pořádáme besedy se známými novináři, nebo lidmi, kteří se účastnili humanitárních misí v cizině.  Při své práci klademe velký důraz na kritické myšlení a otevřenost mysli.Doposud jsme zrealizovali přes 1200 výukových programů, kterých se zúčastnilo více než 27 000 žáků a studentů, a proškolili 2300 učitelů během více než 100 seminářů. Pro širokou veřejnost jsme uspořádali více než 120 besed o aktuálním dění ve světě, kterých se zúčastnilo přes 6000 posluchačů.

Pomozte nám i Vy, vyplatí se to!

Děkujeme!

Najděte si chvilku a podívejte se na náš web, abyste viděli, na čem pracujeme:

www.arpok.cz

ARPOK – vzdělávání, které přináší jiný pohled na svět.

Všechno nejlepší Pavle!

Jirka Panek

Long life ARPOK!

Dárce

Vše nejlepší k narozkám :-)

Jindřich Víšek
300 Kč

Skvělý nápad ;-)
Ať se daří 🍀

Lucie Czudkova
300 Kč

Pavle, vše nejlepší k narozeninám a doufám, že to jednou oslavíme v té vaší slavné kůlně!
ARPOKu přeji také hodně zdarů a nových projektů.

Lenka Sobotová
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
ARPOK, o.p.s., projekt: Podpora otevřené společnosti