Miroslav Žáček: Dárcovská výzva pro projekt DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. - příspěvek na činnost organizace

metro-run běhám pro děti

vybíráme od 6.8.2020
2 198 Kč
vybráno 2 % z 98 000 Kč

přispěli

3 lidé
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Během pro děti...
Rozhodl jsem se uspořádat osobní výzvu běhu po trasách pražského metra. Sobota 29. 8. 2020 start depo Háje stanice červeného metra (C) do stanice Letňany, následně do stanice Černý Most, kde bude konec první části. Poté příští sobotu 5. 9. 2020 poběžím z Černého Mostu přes stanice žlutého metra (B) do stanice Zličín, pak doběh do stanice Nemocnice Motol. 12. 9. 2020 třetí a finální část výzvy: trasa po stanicích zeleneho metra (A) končící cílem ve stanici Depo Hostivař. Celková uběhnutá vzdálenost za tři dny bude 98 kilometrů. Tím bych rád podpořil neziskovou organizaci Dejme dětem šanci o.p.s. pro kterou jsem v měsíci červnu běžel virtuální závod :-)

Rád bych uběhnul vzdálenost 98 kilometrů po trasách pražského metra. Tím bych si přál za mého běhu, abychom pomohli dětem, které to štěstí v životě neměli.

Pomoct bych chtěl prostřednictvím nadace DEJME DĚTEM ŠANCI, která pomáhá konkrétním dětem a mladým lidem z dětských domovů v celé ČR, a to hlavně na jejich cestě do samostatného života. Více informací naleznete na www.dejmedetemsanci.cz   

www.behamprodeti.cz
Jak jsem na Vás přišel?
No, dost se zajímám o umění a miluji hudbu, která mě inspiruje a motivuje nejen k práci, ale i ke sportu. Když běhám anebo relaxuji, tak nejradši poslouchám hudbu, a hlavně na sociálních sítích sleduji Jaroslava Svěceného ( https://www.instagram.com/p/CB97fUzHy5y/… ), který je ambasadorem projektu Běhám pro děti pod záštitou neziskové organizace Dejme dětem šanci. Po příspěvku pana Svěceného jsem neváhal a okamžitě se zapojil do akce Běhám pro děti. Ta se uskutečnila on-line v měsíci červnu.

Kdy jsem si znovu přišel pro tričko?
Po zaplacení startovného a po koupi prvního modrého bezpečného trika následovalo druhé zelené tričko, které jsem si zase osobně vyzvedl. Běželo se ze Zahradního Města na adresu Lojovická 797/20 ( https://mapy.cz/s/lasufagolo ) do neziskovky. Byl jsem tak nadšen, že jsem si nové běžecké triko oblékl a udělal selfie u auta oraganizace a poslal na e-mail: behamprodeti@dejmedetemsanci.cz 🙂 a rázem jsem měl trika dvě 🙂 A to se počítá!

Proč pomáhám?
Když se o této problematice zmiňují média, tak mně osobně přijde, že ne až tak do hloubky a dostatečně, jak by mělo být. Rozhodl jsem se pomoci touto běžeckou cestou uspořádat osobní výzvu. Sám v mediích pracuji už 16 let, tak vím co, kde a jak 🙂 Snažím se to šířit po sociálních sítích, jak to jen jde. Nebojím se toho.


Přesné časy budou uvedeny na FB profilu whttps://www.facebook.com/metrorun/

Nejsme na to sami!

Za vaši pomoc děkuji,
Miroslav Žáček
DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.
Organizace DEJME DĚTEM ŠANCI poskytuje komplexní péči dětem a mladým lidem z dětských domovů, které se připravují na samostatný život. Dětem plníme opodstatněná přání, hradíme náklady spojená se studiem, poskytujeme jim materiální vybavení jejich prvního samostatného bydlení nebo jim spoříme finance, které mají k dispozici po opuštění dětského domova.
Jak pomáháme?

  • Spoření pro děti - podporovatel spoří dítěti formou měsíčních plateb (min. 200 Kč) po dobu pobytu dítěte v dětském domově. Naspořené prostředky budou dítěti k dispozici až po opuštění dětského domova. DEJME DĚTEM ŠANCI je garantem účelného využití darovaných peněz.
  • Podpora dítěte při studiu - hradíme dítěti všechny náklady spojené se studiem, aby si mohlo vybrat studijní obor dle vlastní volby. S dětmi jsme po celou dobu studia v úzkém kontaktu.
  • Splnění opodstatněného přání - dárce zaplatí nebo přispěje (min. 100 Kč) dítěti na splnění přání, které má souvislost se studiem, smysluplným trávením volného času nebo s nápravou zdravotního hendikepu, který nehradí zdravotní pojišťovna.
  • Hostitelská péče - kontakt s dítětem formou víkendových nebo prázdninových pobytů v rodinách hostitelů, který v ideálním případě přetrvá i po odchodu dítěte z dětského domova.
DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE POMÁHAT!
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s., projekt: DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. - příspěvek na činnost organizace