Oto Polouček: Dárcovská výzva pro projekt Nejsi na to sám

Narozeninová sbírka

vybíráme od 6.6.2020
10 000 Kč
vybráno 50 % z 20 000 Kč

přispělo

12 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Rád bych prostřednictvím této sbírky u příležitosti svých 30. narozenin pomohl dobré věci. Místo pomíjivé radosti z případných dárků ocením, pokud moji přátelé přispějí do sbírky určené těm, kteří zažívají životní těžkosti.Po velmi dlouhém váhání jsem zvolil tuto sbírku, která mi dává smysl - včasná pomoc těm, kteří se vlivem aktuální situace ocitli v krizi, může výrazně pomoci a možná i zachránit život. Navíc v této době pandemie, izolace a následné hrozící krize se může napětí v rodinách zvyšovat, což může vést dokonce k domácímu násilí a je zde riziko že se mnohé potřebné zapomene díky velkému počtu akutních problémů. Proto považuji tuto sbírku v současné době za velmi žádoucí a rozhodl jsem se ji podpořit. Jedná se o malou brněnskou organizaci, které pomůže každá koruna. 
Modrá linka, z. s.
Modrá linka pomáhá více než 25 let v krizových životních situacích. Poskytujeme krizovou pomoc online i po telefonu, nabízíme osobní poradnu a vzděláváme odbornou veřejnost i pracovní týmy v řešení krizových situací. Vaše podpora nám pomůže posílit dostupnost krizové pomoci v aktuální situaci epidemie koronaviru.
V souvislosti s koronavirovou epidemií se na nás stále častěji obracejí lidé, kteří řeší obavy z budoucnosti a pociťují úzkost z obtížné a nejisté situace. Kontaktovat nás ale mohou i lidé, které trápí i jiné obtíže a těžkosti. 

Posílili jsme proto provoz služeb Modré linky, abychom mohli být co nejvíce k dispozici pomocí telefonů, e-mailů, Skypu či chatu. Naše služby krizové pomoci jsou dostupné pro všechny, kteří se cítí být v obtížné životní situaci, a to odkudkoliv a bez omezení věku. Pomoc poskytujeme bezplatně; lidé platí pouze cenu volání dle svého tarifu. Služba je anonymní a důvěrná.

Posílený je provoz telefonní linky i online chatu. Každý den od 9 do 21 na telefonu a od 18 do 21 na chatu jsou k dispozici psychologové a pracovníci sociálních služeb, kteří mají rozšířenou kvalifikaci na krizové situace a jsou vyškoleni řešit náročné okamžiky. 

Vyslechneme, podpoříme, poradíme. Váš příspěvek nám pomůže zajistit rozšířený provoz služeb krizové pomoci tak, aby nikdo nemusel být na své trápení sám.

Vaše Modrá linka Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Modrá linka, z. s., projekt: Nejsi na to sám