Jana Jochová Trlicová: Dárcovská výzva pro projekt Dejme dětem šanci mít mámu a tátu

Pozvěte s námi do ČR paní Katy Faust

vybíráme od 31.5.2020
129 100 Kč
vybráno 129 % z 100 000 Kč

přispělo

118 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
"Američanka Katy Faust vyrostla v tzv. duhové rodině. Přesto, že má se svou maminkou i její partnerkou krásný vztah, jezdí po světě a pozvedá hlas dětí se stejnou zkušeností. Stabilní prostředí tvořené homosexuálním párem podle paní Faust nikdy dítěti nenaplní tu hlubokou touhu po druhém rodiči, mámě nebo tátovi. My jsme se rozhodli v roce 2021 pozvat paní Faust do ČR a uspořádat celorepublikové turné, ve kterém bude z vlastní zkušenosti hovořit o problematičnosti výchovy dětí homosexuálním párem. Pozvete paní Faust s námi?"
Paní Katy Faust je zakladatelkou organizace Them before us, která sdružuje děti vychované homosexuálními páry. Všechny tyto děti říkají totéž. V dětství jim zásadním způsobem chyběl táta nebo máma. Na základě své osobní zkušenosti shodně uvádí, že mámu a tátu nelze plnohodnotně nahradit ani stabilním prostředím homosexuálních partnerů. Proto není vhodné redefinovat manželství. Stát tím totiž legitimizuje to, že dítě nemá právo na to, znát oba své rodiče.
Aliance pro rodinu, z. s.
Redefinicí manželství přijdou děti o možnost znát svého skutečného otce a matku. Jsme lidé, kteří věří, že základem zdravé budoucnosti je upřednostnění a podpora klasického modelu rodiny a že každé dítě by mělo dostat alespoň šanci vyrůstat ve stabilní rodině se svou biologickou matkou a otcem. I proto děláme tuto kampaň. Bez vaší podpory v ní ale pokračovat nemůžeme. Nečerpáme žádné finanční prostředky daňových poplatníků. Můžeme fungovat jen díky Vám. Děkujeme za Vaši pomoc a důvěru.

Ať se dobré dílo daří...

Martina Kalábová
2 000 Kč

Díky za vaši práci!

Marie Blažková
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Aliance pro rodinu, z. s., projekt: Dejme dětem šanci mít mámu a tátu