Daniela Jíchová: Dárcovská výzva pro projekt OSOBNÍ ASISTENCE USNADŇUJE ŽIVOT DĚTEM I SENIORŮM

NOVÉ AUTO PRO OSOBNÍ ASISTENCI

vybíráme od 8.5.2020
32 844 Kč
vybráno 33 % z 101 000 Kč

přispělo

33 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Osobní asistence pomáhá již 12 let desítkám dětí se zdravotním postižením i seniorům. V poslední době nám razantně (i v souvislosti s koronavirovou krizí) roste počet zájemců. Aby bylo možné zajistit službu i pro ně, potřebuje Osobní asistence nový automobil. 
Osobní asistence pomáhá v domácnostech, školách, školkách… - všude, kde je potřeba. Našim klientům pomáháme ve všech činnostech, které nezvládnou bez pomoci druhých.
Automobily Osobní asistence slouží k dojezdům za klienty i jejich převozu, například k lékaři či do rehabilitačního centra.
V současné době má asistence čtyři automobily, nezbytně ale potřebuje další.  Nové potřebné auto stojí 300 tisíc, něco máme, část věříme zajistíme od nadací, které nás podporují, cirka sto tisíc korun ale ještě chybí.
Asistence pomáhá klientům s dětskou mozkovou obrnou, Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou, autismem, nádorovými onemocněními či roztroušenou sklerózou, stará se o klienty s tělesným i mentálním postižením.


Díky služebním automobilům se asistence dostává i za klienty v odlehlých částech regionů, kde jiná doprava není možná. Vozy osobní asistence objedou za pár let zeměkouli, přestože se většinou pohybují jen v příhraničních regionech jižních Čech, Českokrumlovsku a Kaplicku.

Za každý dar děkujeme!
 
P.S.: Auto, věříme, koupíme nejpozději v létě 2020, aby začalo co nejdřívě sloužit klientům. Naši dárci si mohou dar uplatnit k daňovému zvýhodnění. A samozřejmě naše dárce nemine pozvání na naši tradiční Snídani v trávě. Tu letos chystáme koncem srpna. Tradičně v Pivovarských zahradách v Českém Krumlově. Třem dárcům, kteří přispějí na automobil největší sumou, rádi také nabídneme drobný prostor na novém vozidle (ve formě polepu, poděkování za podporu...).


ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Seniorům, dětem (od 1 roku věku) i dospělým se zdravotním postižením pomáháme žít co možná nejběžnějším způsobem života. V domácnosti, ve školách - všude, kde je potřeba. OSOBNÍ ASISTENCE umožňuje mnoha starším lidem i dětem zůstávat doma, aniž by museli využívat ústavního zařízení, dětem s postižením usnadňuje pobyt ve školách, školkách, …
Tým osobních asistentek pravidelně pomáhá téměř šesti desítkám seniorů se sníženou soběstačností, dětem i dospělým se zdravotním postižením. Každý rok zajistíme více než 10 000 hodin přímé péče v příhraničních regionech jižních Čech. Někomu každý den, jinému třeba jen hodinu týdně.  Počet zájemců o službu však permanentně roste.

Staráme se o klienty například s dětskou mozkovou obrnou, Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou, autismem či roztroušenou sklerózou. Našim nejmladším svěřencům je pár let, těm starším přes stovku let.          
 
Díky služebním automobilům se dostáváme za klienty i v odlehlých částech regionů, díky speciálním úpravám můžeme zajišťovat i převoz imobilních klientů.
Ročně co do počtu kilometrů objedou naše vozy za klienty a s klienty několikrát zeměkouli, přestože se většinou pohybují jen ve dvou regionech.

Vzhledem ke stárnutí populace poptávka po Osobní asistenci stále roste.

Kolik to stojí?  Téměř 9 milionů korun ročně. Ze zákona jde o sociální službu částečně hrazenou, klienti tak část nákladů hradí ze státního příspěvku na péči. Díky tomu máme každoroční příjem něco přes 1,5 mil. Kč. Zbytek pak stačí:) zajistit a složit za podpory státu (ta činí ale pouze cca 2/3 nezbytných nákladů), kraje, měst a darů nadací, firem a ochotných lidí.

Za každý dar děkujeme. Pomůže druhým.

 
Z reakcí na naši Osobní asistenci: 
„Jsem tělesně postižený od 1 roku života, snažil jsem se s tím poprat a zvládnout vše sám. Bohužel s přibývajícím věkem [ …] se můj zdravotní stav zhoršil. [ …] Po propuštění z nemocnice využívám vaše služby – koupání, oblékání a další pomoc. Děkuji vám za vaši péči, připadám si jako v nebi. Díky vaší asistenci se problém vyřešil, už nejsem ve stresu a vždy se těším na popovídání!“ Josef, 62 let

"Se službou Osobní asistence jsme velmi spokojeni. Asistentky učí Matěje základním potřebám a zároveň si s ním hrají a malují. Mají příznivý vliv na mého syna. Z každé návštěvy je nadšen. A zároveň i já můžu využít čas pro sebe,“ maminka Matěje, za nímž dojíždíme od roku 2017 (Matěj má specifické kombinované postižení: Syndrom Dravetové, ADHD a autistické rysy. S nemocí se pojí epileptické záchvaty, Matěj tedy musí být neustále pod dohledem). 

Osobní asistenci provozuje obecně prospěšná společnost ICOS Český Krumlov od roku 2008. ICOS je mj. držitelem prestižního ocenění Neziskovka roku 2016 - 2. místo v kategorii střední neziskovka. V roce 2020 pak ICOS získal (také 2. místo) v ceně hejtmanky Jihoč. kraje za společenskou odpovědnost. Na sklonku roku 2021 obdržel ICOS prestižní ocenění Značka spolehlivosti a může se tak pyšnit titulem Prověřená veřejně prospěšná organizace. V roce 2022 si pak ICOS převzal Cenu města Český Krumlov za rok 2021. Více třeba zde.


icos.krumlov.czP.S. Podpořit Osobní asistenci, respektive nákup potřebného automobilu pro Osobní asistenci se rozhodlo devět kolegyň, které v měsíci listopad 2017 až březen 2018 slavily narozeniny. Nechtěly dárky, chtěly koupit Osobní asistenci auto. Narozeninovou výzvu včetně neodolatelného videa najdete ZDE.  Díky vám, dárcům jsme mohli pořídit další nezbytné automobily i v následujících letech. Děkujeme! 
Další dárcovské výzvy na osobní asistenci jsou uvedeny níže.Musíme si pomáhat

Ivana Selucká
500 Kč

Prosím i o ten doklad:-)... Děkuji.

Alena Švepešová
500 Kč

Děkujeme za vaší práci.

Monika Wiltschková
1 000 Kč

Spoustu kilometrů pro vaše klienty

Jana a Karel Špulakovi

Hodně štědrých dárců.

Daniela Jíchová

Jste jedničky! Díky, že jste!

Rejža
1 111 Kč

S úctou k vaší práci a práci asistentek!

David H.
1 000 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
ICOS Český Krumlov, o.p.s., projekt: OSOBNÍ ASISTENCE USNADŇUJE ŽIVOT DĚTEM I SENIORŮM