Jana Červánková: Dárcovská výzva pro projekt Domov Plzeň

Nákup ochranných pomůcek

vybíráme od 21.4.2020
20 000 Kč
vybráno 100 % z 20 000 Kč

zbývá

20 dní

přispěl

1 člověk
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
I v současné chvíli vítáme jakoukoliv finanční pomoc se zvládnutím situace. Ochranné pomůcky je potřeba zajišťovat i nadále.
I v současné chvíli vítáme jakoukoliv finanční pomoc se zvládnutím situace. Ochranné pomůcky je potřeba zajišťovat i nadále.
Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú.
Plzeňská hospicová péče Domov poskytuje odbornou zdravotnickou a sociální péči nemocným, nacházejícím se v konečném stádiu nevyléčitelného onemocnění. Péče hospice zahrnuje především: návštěvy lékaře, služby zdravotních sester, 24 hodinovou telefonickou pohotovost (při zhoršení zdravotního stavu nemocného zavolá pečující osoba sloužící sestřičce a ta do rodiny vyjíždí a řeší nastalou situaci), zapůjčení zdravotnických přístrojů a pomůcek (kyslíkové koncentrátory, injekční pumpy, polohovací lůžka, antidekubitní matrace…), pomoc rodině v době při a po úmrtí jejich blízkého, návštěvy pozůstalých v době truchlení.
Plzeňská hospicová péče Domov poskytuje odbornou zdravotnickou a sociální péči nemocným, nacházejícím se v konečném stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Péče hospice zahrnuje především: návštěvy lékaře, služby zdravotních sester, 24 hodinovou telefonickou pohotovost (při zhoršení zdravotního stavu nemocného zavolá pečující osoba sloužící sestřičce a ta do rodiny vyjíždí a řeší nastalou situaci), zapůjčení zdravotnických přístrojů a pomůcek (kyslíkové koncentrátory, injekční pumpy, polohovací lůžka, antidekubitní matrace…), pomoc rodině v době při a po úmrtí jejich blízkého, návštěvy pozůstalých v době truchlení.

Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú., projekt: Domov Plzeň