Renáta Turoňová: Dárcovská výzva pro projekt Bunkr, o.p.s.

Hledáme Bunkrácké hrdiny!

vybíráme od 13.12.2019
1 200 Kč
vybráno 6 % z 20 000 Kč

přispěli

3 lidé
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Hledáme bunkrácké hrdiny – lidi, kterým nejsou ostatní lidé lhostejní, kteří mají smysl pro solidaritu a chtějí druhým pomoci.  Lidi, kteří jsou ochotni investovat část svých peněz do projektů neziskové organizace Bunkr, o.p.s. podporujících děti a mladé lidi ze sousedství v nesnadných životních situacích. I 100 Kč, kterými měsíčně podpoříte naši organizaci, nám pomůže v Třinci, Jičíně a Bohumíně udržovat a provozovat bezpečná místa – kluby, kde mladí lidé z Třince, Bohumína a Jičína nachází útočiště, pomoc a odpovědi nebo realizovat komunitní programy a preventivní aktivity. Investice do prevence má vždy smysl. 

Bunkr, o.p.s. je nezisková organizace, která působí v Moravskoslezském kraji, konkrétně v Třinci, Bohumíně a Novém Jičíně. Již šestnáct let naši hlavní činnost zaměřujeme na děti a mladé lidi a také na jejich rodiny. Soustředíme se na ty, kteří čelí nesnadným sociálním situacím. Orientujeme se na prevenci, řešíme příčiny problémů, ne následky. 
 

Aktuálně provozujeme: 

·         Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Kluby Bunkr v Třinci, Bohumíně, Jičíně
·         Teréní program pro děti a mládež Streetwork v 3nci
·         Komunitní centrum Borek v Třinci
·         Programy pro pěstounské rodiny
·         Hudební zkušebnu pro mladé Bunkryt
·         Projekt pro mladé Bez nudy
·         Sousedské snídaně v Třinci 
·         a další menší či větší projekty a aktivity. Podrobný popis naší činnosti najdete zde: www.bunkr.cz

 
Každoročně nám vznikají náklady, které jsou pro naši činnost nezbytné, ale z důvodu podivnosti různých pravidel je nemůžeme proplatit z žádné dotace ani příspěvku. Podpořte nás. Pomůžete nám tyto náklady uhradit. 


Proč podpořit právě nás? 

·         jsme místní neziskovka, pravidelně nás ve městě potkáváte a možná o tom ani nevíte – možná chodíte kolem našeho klubu, možná se účastníte Sousedských snídaní, které spolupořádáme, možná máte ve svém okolí dítě v pěstounské péči, kterému pomáháme… Na vlastní  oči tedy můžete vidět, kam Vaše peníze putují a v jakých projektech pomáhají. 
 
·         zabýváme se hlavně prevencí. Myslíme, že prevence má smysl a přináší efekt. I když se náklady na prevenci mohou jevit jako vysoké, v konečném důsledku přinášejí užitek. Preventivní aktivity jsou totiž vždy levnější než aktivity zaměřené na řešení problému, kterému mohla prevence předejít. 
 
·         známe potřeby dětí a mladých lidí v nesnadných životních situacích – již šestnáct let mapujeme, kde se mladí lidé a děti ve městě pohybují, jsme s nimi v každodenním kontaktu, víme, co prožívají, co potřebují – proto můžeme díky Vašemu příspěvku naši pomoc adresně poskytnout. 


 Do jaké pomoci jsme schopni Váš pravidelný příspěvek přeměnit? Například: 
·          100 Kč měsíčně = zajištění výtvarných pomůcek a materiálu pro kreativní aktivity v nízkoprahovém klubu
·         200 Kč měsíčně = dvouměsíční provoz pěveckého nebo tanečního kroužku v Komunitním centru Borek pro děti ze sociálně vyloučené lokality 
·         300 Kč měsíčně =  realizace dvou preventivních programů na místních základních školách (náklady na realizaci takového programu zahrnují: lektorné- každý program je v režii dvou lektorů, náklady na dopravu, materiální náklady, náklady na přípravu atd.)
·         400 Kč měsíčně = zajištění doučování dětí v našich službách po dobu dvou měsíců
·         500 – 1000 Kč měsíčně = lidé – naši pracovníci, hrají při poskytování našich služeb klíčovou roli. Bez nich bychom nemohli naše služby poskytovat. Na kvalitním a profesionálním pracovním týmu si zakládáme. Váš měsíční příspěvek ve výši 500 – 1000 Kč tak použijeme na dofinancování mezd našich pracovníků. 

I díky Vám můžeme pomáhat. 

Děti a mladí lidé nám nejsou lhostejní. Díky, že Vám také ne. 

Bunkr, o.p.s.
Bunkr, o. p. s. je nestátní nezisková organizace fungující od roku 2003. Reagujeme na tíživé životní situace dětí, mladých lidí, doprovázíme je k dospělosti, podporujeme sociální vazby v rodině i komunitě. Děti a mladí lidé nám nejsou lhostejní. Díky, že Vám také ne.
Veškerá naše činnost je zaměřena na děti a mladé lidi, kteří se nacházejí v obtížných životních situacích nebo jsou jimi ohrožení. Bereme vážně je i jejich trápení a máme čas a chuť je vyslechnout a zabývat se jimi. Vytváříme přístupné, bezpečné a inspirativní aktivity. Také nám není lhostejné, jaké vyznávají hodnoty a kam směřují ve svém životě.

Naše služby a projekty: 
  • nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Bunkr v Třinci, Bohumíně a Novém Jičíně,
  • terénní program Streetwork v 3nci,
  • Komunitní centrum Borek v Třinci,
  • program pro pěstounské rodiny,
  • hudební zkušebna Bunkryt, 
  • Studentský tym, Sousedské snídaně a další projekty. 
Více informací o naší činnosti najdete na www.bunkr.cz . 


Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Bunkr, o.p.s., projekt: Bunkr, o.p.s.