Jana Jirasová: Dárcovská výzva pro projekt Nová klubovna pro mníšecké skauty

Střecha nad hlavou pro skauty v Mníšku

vybíráme od 6.9.2019
13 312 Kč
vybráno 89 % z 15 000 Kč

přispělo

14 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Milí přátelé a kamarádi,

dneska slavím čtyřicáté páté narozeniny. Na oslavy si nepotrpím, ale i pro mne je to čas k ohlédnutí. Od mého dospívání mne provází skauting, přinesl mi toho opravdu hodně. Pevná přátelství a směřování mé životní cesty. Také mnoho zkušeností - v 16ti (pod dohledem dospělých) jsem založila dívčí oddíl, později vedla čtyřtýdenní tábory budované na zelené louce. Účastnila jsem se zakládání roverského kmene, který jsem později také vedla... a mnoho dalších. Jsem za ně vděčná. Dnes jsem se oklikou vrátila, skautingu se snažím přispět v roli zpravodajky výkonné rady na ústředí a mojí dobrovolnickou prací pro Skautskou nadaci Jaroslava Foglara.

Život mne spolu s rodinou před 13ti lety zavál na krásné místo pod brdským hřebenem, do vesnice u Mníšku pod Brdy. Moje děti tu dnes začínají skautovat a já bych moc ráda pomohla zajistit jim a jejich kamarádům v mníšeckých oddílech tolik potřebnou novou klubovnu. Místní skautští vedoucí ve svém volném čase a zadarmo pořádají různé akce pro přivýdělek na náklady na stavbu, píší a podávají granty, zajišťují stavbu samotnou administrativně i fyzicky. A to všechno navíc k už tak dosti náročné (a opět čistě dobrovolnické) práci s dětmi v oddílech. S manželem Jirkou se stavbu klubovny podle našich možností snažíme také podpořit. Napadlo mne ale, že možná že právě tato narozeninová výzva by mohla pomoci ještě více. Pokud budete mít chuť a možnost se jí zúčastnit, uděláte mi tím opravdu velkou radost :)

A o důvod víc, proč se zapojit: Pokud se nám do měsíce podaří v této výzvě sesbírat 15 tisíc Kč nebo více, zavazuju se přidat 5 tisíc Kč navrch.
A ještě jeden závazek - asi daleko nepravděpodobněji znějící :) - pokud se nám v této narozeninové výzvě podaří sesbírat do měsíce 25 tisíc Kč nebo více, uspořádám k 50tinám opravdovou narozeninovou oslavu, na kterou jsou automaticky zváni (nejen) všichni dárci z této výzvy :). Myslím, že v takovém případě to bude pravděpodobně moje zcela první narozeninová oslava v životě :):) Co vy na to, přátelé a kamarádi :)?
Skautská nadace Jaroslava Foglara
Projekt výstavby nové klubovny se v Mníšku posouvá k prvním velkým viditelným výsledkům. Narůstající hrubá stavba je pro nás symbolem naděje, o to větší s ohledem na dočasně pozastavenou činnost oddílů a dalších aktivit. Děkujeme všem, kteří jste se zapojili a kteří nám pomáháte. A prosíme ještě jednou – pomozte nám pokračovat i v době, která vše komplikuje.

Po úspěšném startu projektu na darujme.cz se jsme do rozpočtu díky vašim příspěvkům mohli přidat 107 279 Kč! Nyní potřebujeme navýšit celkovou vybranou sumu a dostat se
k částce 200 000 Kč.
Aktuálně se potýkáme s problémem, kterým je zamítnutá žádost o dotaci na Kraji. I když se snažíme najít alternativy a redukovat původní plán, je nutné zajistit hrubé stavbě střechu. K řádnému dokončení 

zbývá dát dohromady necelých 15 000 Kč.


Skautská nadace Jaroslava Foglara nám navíc přislíbila dalších 20 000 Kč 

za podmínky, že se nám do června povede vybrat cílovou částku 200 000 Kč!
Stavba je financována z dotací schválených v loňském roce, pomohl nám dar Skautské nadace Jaroslava Foglara a také příspěvky z řad našich přátel, známých i sympatizantů. Snažíme se získat prostředky i brigádami. Bohužel, i malá odchylka od plánu nás oddaluje od výsledku a nyní i ohrožuje bezpečné a správné provedení.
 
Kolik stojí nová klubovna?
Rozpočet na výstavbu klubovny je odhadem 3,9 mil.
Výstavba je rozdělená do etap:
 
I. etapa - základová deska: 430 tis
II. etapa- hrubá stavba: 1,2 mil 
III. etapa- vnitřní úpravy: 1,2 mil
IV. etapa - finální úpravy: 1,2 mil
 
Mimo tento rozpočet jsou další náklady
Projektová dokumentace, povolení, oplocení, materiál voda: cca 150 tis
Voda, kanalizace: 290 tis (s příspěvkem města 470 tis.) - celkem 760 tisCo už je za námi:
 březen 2018 - darovaný pozemek byl zapsán do katastru pod číslem 2714/471
 březen 2018 - žádost o elektrickou přípojku
 duben 2018 - schůzka k finálním plánům klubovny pro stavební povolení
 duben 2018 - znovu vytyčení hranic pozemku
 duben 2018 - přivezení maringotky pro zázemí akcí 
 květen 2018 - žádost o připojení k vodovodnímu a kanalizačnímu řadu
 červen 2018 - žádost o vyjádření HZS
 červen 2018 - žádost o vyjádření KHS
 červenec 2018 - hotový projekt
 červenec 2018 - žádost o vyjádření na pověřenou obec Černošice
 červenec 2018 - finální vyjádření KHS
 srpen 2018 - finální vyjádření HZS
 srpen 2018 - finální vyjádření odboru životního prostředí Černošice
 září 2018 - žádost o vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu
 září 2018 - vyjádření odboru územního plánování
 září 2018 - žádost o souhlas Rady města
 říjen 2018 - územní souhlas pro kanalizační a vodovodní přípojku
 listopad 2018 - vyřešení žádosti o vyjmutí z půdního fondu
 prosinec 2018 - přesazení stromů v místě stavby
 prosinec 2018 - vytvořen položkový rozpočet (celková cena cca 3 857 000-kč)
 prosinec 2018 - podání do grantového programu města Mníšek
 prosinec 2018 - obdrželi jsme stavební povolení (čeká se na nabytí právní moci)
 leden 2019 - nabytí právní moci stavebního povolení
 leden 2019 - žádost o dotaci na Středočeský kraj
 leden 2019 - žádost o dotaci na ústředí Junáka
 únor 2019 - realizace elektrické přípojky
 únor 2019 - ples na podporu výstavby klubovny spolu se spolkem ROREJS
 březen 2019 - brigáda u Penny pro získání peněz na klubovnu
 březen 2019 - žádost o grant na ČEZ
 březen 2019 - žádost o grant na Veolia
 duben 2019 - zamítnutí žádosti ČEZ
 duben 2019 - realizace kanalizační a vodovodní přípojky
 duben 2019 - vykopání základů pro stavbu
 květen 2019 - schválení dotace ze Středočeského kraje (295 000-kč)
 květen 2019 - schválení grantu Veolia (30 000-kč)
 červen 2019 - zadání realizace stabilního připojení k elektrické energii
 červenec 2019 - výběrové řízení malého rozsahu na realizaci základové desky
 srpen 2019 - zřízen odběr elektrické energie a vody
 srpen 2019 - zahájení stavby základové desky
 duben 2020 – zahájení hrubé stavby

 
Skautští vedoucí v Mníšku pod Brdy umožňují svou nadšenou dobrovolnickou prací prožívat nezapomenutelná dobrodružství klukům a holkám v pěti oddílech s více než 100 členy. 
Rostoucí zájem o skauting i početná členská základna přiměla středisko pustit se do odvážného projektu. Stavba vlastní nové klubovny má vyhovět nárokům na důstojné zázemí pro vedení běžných schůzek, poslouží jako komunitní centrum, zajistí také potřebné úložné a skladovací prostory pro táborové vybavení. 

Pomozte nám odrazit se a pokračovat dál!  

 
Potvrzení o přijetí daru bude zasláno na váš e-mail v  polovině ledna následujícího roku, pokud si tuto možnost zvolíte v průběhu platby. Je zapotřebí vyplnit adresu bydliště, která bude součástí potvrzení. Dary v souhrnné výši 1000 Kč a více lze odečíst od základu daně z příjmu fyzických osob.

Jano - Prcku, všechno nejlepší k narozeninám :-)
A ať Vám nová klubovna slouží !!!
srdečně z Brna přeje
kamarád z Fonsu a Ponsu Beníšky Ron Marek - Pad

Ronald MAREK
1 500 Kč

Držím palce, ať ta velká oslava může proběhnout v nové klubovně!

Maňule
500 Kč

Těším se na taneček při padesátinách. Bude to v Mníšķu na zámku?

Dárce

Pavel Kučera
1 500 Kč

Všechno nejlepší, ať nová klubovna v Mníšku brzy stojí :-)

Tereza Herdová
1 000 Kč

Blahopřeju. A ať klubovna rychle roste!

Pavel Trantina
300 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Skautská nadace Jaroslava Foglara, projekt: Nová klubovna pro mníšecké skauty