Jana Jirasová: Dárcovská výzva pro projekt Nová klubovna pro mníšecké skauty

Střecha nad hlavou pro skauty v Mníšku

vybíráme od 6.9.2019
13 312 Kč
vybráno 89 % z 15 000 Kč

přispělo

14 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Milí přátelé a kamarádi,

dneska slavím čtyřicáté páté narozeniny. Na oslavy si nepotrpím, ale i pro mne je to čas k ohlédnutí. Od mého dospívání mne provází skauting, přinesl mi toho opravdu hodně. Pevná přátelství a směřování mé životní cesty. Také mnoho zkušeností - v 16ti (pod dohledem dospělých) jsem založila dívčí oddíl, později vedla čtyřtýdenní tábory budované na zelené louce. Účastnila jsem se zakládání roverského kmene, který jsem později také vedla... a mnoho dalších. Jsem za ně vděčná. Dnes jsem se oklikou vrátila, skautingu se snažím přispět v roli zpravodajky výkonné rady na ústředí a mojí dobrovolnickou prací pro Skautskou nadaci Jaroslava Foglara.

Život mne spolu s rodinou před 13ti lety zavál na krásné místo pod brdským hřebenem, do vesnice u Mníšku pod Brdy. Moje děti tu dnes začínají skautovat a já bych moc ráda pomohla zajistit jim a jejich kamarádům v mníšeckých oddílech tolik potřebnou novou klubovnu. Místní skautští vedoucí ve svém volném čase a zadarmo pořádají různé akce pro přivýdělek na náklady na stavbu, píší a podávají granty, zajišťují stavbu samotnou administrativně i fyzicky. A to všechno navíc k už tak dosti náročné (a opět čistě dobrovolnické) práci s dětmi v oddílech. S manželem Jirkou se stavbu klubovny podle našich možností snažíme také podpořit. Napadlo mne ale, že možná že právě tato narozeninová výzva by mohla pomoci ještě více. Pokud budete mít chuť a možnost se jí zúčastnit, uděláte mi tím opravdu velkou radost :)

A o důvod víc, proč se zapojit: Pokud se nám do měsíce podaří v této výzvě sesbírat 15 tisíc Kč nebo více, zavazuju se přidat 5 tisíc Kč navrch.
A ještě jeden závazek - asi daleko nepravděpodobněji znějící :) - pokud se nám v této narozeninové výzvě podaří sesbírat do měsíce 25 tisíc Kč nebo více, uspořádám k 50tinám opravdovou narozeninovou oslavu, na kterou jsou automaticky zváni (nejen) všichni dárci z této výzvy :). Myslím, že v takovém případě to bude pravděpodobně moje zcela první narozeninová oslava v životě :):) Co vy na to, přátelé a kamarádi :)?
Skautská nadace Jaroslava Foglara
Skautští vedoucí v Mníšku pod Brdy umožňují svou nadšenou dobrovolnickou prací prožívat nezapomenutelná dobrodružství klukům a holkám v pěti oddílech s více než 100 členy. Velký počet zájemců o skauting nás těší, narážíme však na nevyhovující podmínky i velikost současné klubovny. Rozhodli jsme se proto udělat velký krok – postavit naši vlastní a větší klubovnu. NYNÍ STOJÍME PŘED VYBUDOVÁNÍM HRUBÉ STAVBY. Můžeme se opřít o podporu města i mnoha přátel, nicméně takto velký projekt vyžaduje i značný rozpočet. Pojďte do toho prosím s námi a pomozte nám vybudovat potřebné zázemí pro skautskou výchovu kluků, holek a dospívajících v Mníšku p. B. Nemusíte si oblékat montérky! Každý dar nás posune o krok dále :)
V současné době využíváme tyto prostory, nevyhovují však velikostí ani technicky. Ve stávající klubovně jsme 22 let a počet členů se od té doby posunul ze 46 na 124, navíc je objekt vlastnictvím města. Rozhodli jsme se postavit na vlastní nohy a pustit do náročného projektu.
 
Zastupitelstvo města nám vyšlo vstříc a věnovalo nám na stavbu pozemek. Děkujeme!


Následovalo kolečko, kdy jsme museli zajistit stavební povolení, přivést k pozemku elektřinu, vodu a kanalizaci. 

Co už je za námi:
 březen 2018 - darovaný pozemek byl zapsán do katastru pod číslem 2714/471
 březen 2018 - žádost o elektrickou přípojku
 duben 2018 - schůzka k finálním plánům klubovny pro stavební povolení
 duben 2018 - znovu vytyčení hranic pozemku
 duben 2018 - přivezení maringotky pro zázemí akcí 
 květen 2018 - žádost o připojení k vodovodnímu a kanalizačnímu řadu
 červen 2018 - žádost o vyjádření HZS
 červen 2018 - žádost o vyjádření KHS
 červenec 2018 - hotový projekt
 červenec 2018 - žádost o vyjádření na pověřenou obec Černošice
 červenec 2018 - finální vyjádření KHS
 srpen 2018 - finální vyjádření HZS
 srpen 2018 - finální vyjádření odboru životního prostředí Černošice
 září 2018 - žádost o vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu
 září 2018 - vyjádření odboru územního plánování
 září 2018 - žádost o souhlas Rady města
 říjen 2018 - územní souhlas pro kanalizační a vodovodní přípojku
 listopad 2018 - vyřešení žádosti o vyjmutí z půdního fondu
 prosinec 2018 - přesazení stromů v místě stavby
 prosinec 2018 - vytvořen položkový rozpočet (celková cena cca 3 857 000-kč)
 prosinec 2018 - podání do grantového programu města Mníšek
 prosinec 2018 - obdrželi jsme stavební povolení (čeká se na nabytí právní moci)
 leden 2019 - nabytí právní moci stavebního povolení
 leden 2019 - žádost o dotaci na Středočeský kraj
 leden 2019 - žádost o dotaci na ústředí Junáka
 únor 2019 - realizace elektrické přípojky
 únor 2019 - ples na podporu výstavby klubovny spolu se spolkem ROREJS
 březen 2019 - brigáda u Penny pro získání peněz na klubovnu
 březen 2019 - žádost o grant na ČEZ
 březen 2019 - žádost o grant na Veolia
 duben 2019 - zamítnutí žádosti ČEZ
 duben 2019 - realizace kanalizační a vodovodní přípojky
 duben 2019 - vykopání základů pro stavbu
 květen 2019 - schválení dotace ze Středočeského kraje (295 000-kč)
 květen 2019 - schválení grantu Veolia (30 000-kč)
 červen 2019 - zadání realizace stabilního připojení k elektrické energii
 červenec 2019 - výběrové řízení malého rozsahu na realizaci základové desky
 srpen 2019 - zřízen odběr elektrické energie a vody
 srpen 2019 - zahájení stavby základové deskyNová klubovna nám pomůže zajistit pravidelné schůzky oddílů a nabídne i nutný prostor pro uložení materiálu a vybavení pro tábory a výpravy. Klubovny nám umožní také setkání a aktivity s rodiči a přáteli střediska. Poslouží i jako zázemí pro spřátelené oddíly, které mohou klubovnu využít pro přenocování na jejich výpravách. 

Doufáme, že na konci dlouhé cesty se budeme moct pochlubit vlastní krásnou klubovnou a poděkovat i vám, za přispění k její realizaci.

Potvrzení o přijetí daru bude zasláno na váš e-mail v  polovině ledna následujícího roku, pokud si tuto možnost zvolíte v průběhu platby. Je zapotřebí vyplnit adresu bydliště, která bude součástí potvrzení. Dary v souhrnné výši 1000 Kč a více lze odečíst od základu daně z příjmu fyzických osob.
Jano - Prcku, všechno nejlepší k narozeninám :-)
A ať Vám nová klubovna slouží !!!
srdečně z Brna přeje
kamarád z Fonsu a Ponsu Beníšky Ron Marek - Pad
Ronald MAREK
1 500 Kč
Držím palce, ať ta velká oslava může proběhnout v nové klubovně!
Maňule
500 Kč
Těším se na taneček při padesátinách. Bude to v Mníšķu na zámku?
Dárce
Pavel Kučera
1 500 Kč
Všechno nejlepší, ať nová klubovna v Mníšku brzy stojí :-)
Tereza Herdová
1 000 Kč
Blahopřeju. A ať klubovna rychle roste!
300 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Skautská nadace Jaroslava Foglara, projekt: Nová klubovna pro mníšecké skauty