Lenka Szotkowská: Dárcovská výzva pro projekt Bunkr, o.p.s.

Podpořte děti, aby se mohly bavit!

vybíráme od 19.12.2018
7 800 Kč
vybráno 78 % z 10 000 Kč

přispělo

13 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Děti a mladí lidé se baví, baví se hulením, baví se alkoholem, baví se skrze sociální sítě, a hledají zábavu v testování mezilidských vztahů. Málokdo s nimi mluví o rizicích, pastech, mýtech a realitě této zábavy. Proto mezi ně s Bunkrem o.p.s. přicházíme s nabídkou preventivních programů v projektu nazvaném Bavíš se? Bav se s námi.

Jsem přesvědčen, že je nezbytné přinášet dětem a mladým lidem pravdivé informace, vyzývat je k otevřené debatě a povzbuzovat je k sebeúctě a zodpovědnosti. Na základních a středních školách na Třinecku, Jablunkovsku a Těšínsku proto realizujeme otevřené, interaktivní, prožitkové diskuze nad tématy, která jsou pro děti a mladé lidi aktuální a důležitá:

Bavíš se? Bav se s námi o životě online. 
Bavíš se? Bav se s námi o vztazích okolo tebe. 
Bavíš se? Bav se s námi o tolerovaném (ne)příteli. (Preventivní program je zaměřen na téma "alkohol"). 
Bavíš se? Bav se s námi o :) :|  :(   (Preventivní program je zaměřen na téma "emoce").
Hulíš? Ne*urvi si zdraví víc než musíš. 

V roce 2018 jsme takových programů realizovali 20. Protože měly úspěch, v roce 2019 v nich chceme pokračovat a plánujeme jich realizovat 16. Na realizaci nám ale chybí finanční prostředky. Proto vyzývám Vás, podpořte nás! 

Mladí lidé nám nejsou lhostejní. Díky, že Vám také ne. 

Bunkr, o.p.s.
Bunkr, o. p. s. je nestátní nezisková organizace fungující od roku 2003. Reagujeme na tíživé životní situace dětí, mladých lidí, doprovázíme je k dospělosti, podporujeme sociální vazby v rodině i komunitě. Děti a mladí lidé nám nejsou lhostejní. Díky, že Vám také ne.
Veškerá naše činnost je zaměřena na děti a mladé lidi, kteří se nacházejí v obtížných životních situacích nebo jsou jimi ohrožení. Bereme vážně je i jejich trápení a máme čas a chuť je vyslechnout a zabývat se jimi. Vytváříme přístupné, bezpečné a inspirativní aktivity. Také nám není lhostejné, jaké vyznávají hodnoty a kam směřují ve svém životě.

Naše služby a projekty: 
  • nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Bunkr v Třinci, Bohumíně a Novém Jičíně,
  • terénní program Streetwork v 3nci,
  • Komunitní centrum Borek v Třinci,
  • program pro pěstounské rodiny,
  • hudební zkušebna Bunkryt, 
  • Studentský tym, Sousedské snídaně a další projekty. 
Více informací o naší činnosti najdete na www.bunkr.cz . 


Je fajn, že děláte takové besedy, přeji Vám úspěch a ať to má stále smysl.
Lenka Wawrzyková
1 000 Kč
Baví mě to a má to smysl :-)
Jakub Sikora
1 700 Kč
Baví mě, že to má smysl:)
Lenka Szotkowská
500 Kč
Bavím se s Vámi 🙂
Iveta Kowolová
500 Kč
Investovat do prevence má cenu.
Roman Brzezina
500 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Bunkr, o.p.s., projekt: Bunkr, o.p.s.