Jana Červánková: Dárcovská výzva pro projekt Domov Plzeň

Autem za klienty do vsí a obcí kolem Plzně

vybíráme od 26.10.2018
800 Kč
vybráno 0 % z 200 000 Kč

přispěli

3 lidé
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Pomozme získat pro pečovatelky hospice automobil.
Domácí hospic Domov nabízí od září letošního roku také terénní odlehčovací služby. Terénní odlehčovací služby jsou určeny osobám se zdravotním postižením bez omezení věku a seniorům. Služba je poskytována v přirozeném domácím prostředí klienta. Terénní odlehčovací služby umožňují dlouhodobě pečujícím osobám nezbytný odpočinek, vyřízení nezbytných záležitostí mimo domov a pomoc s ošetřovatelskými úkony, tím, že poskytují úkony odlehčovací služby (např. pomoc s podáním jídla a pití, dohledem nad nemocným, pomocí s hygienou, doprovody apod.). Pečovatelé a pečovatelky jsou schopni zastoupit pečujícího i na několik hodin.
Kromě otevřeného srdce je základní potřebou pečovatelek/lů automobil, bez něj se do vsí a obcí kolem Plzně k lidem nedostanou.
Pomozme hospici částku na zakoupení automobilu nastřádat.
Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú.
Plzeňská hospicová péče Domov poskytuje odbornou zdravotnickou a sociální péči nemocným, nacházejícím se v konečném stádiu nevyléčitelného onemocnění.
Plzeňská hospicová péče Domov poskytuje odbornou zdravotnickou a sociální péči nemocným, nacházejícím se v konečném stádiu nevyléčitelného onemocnění. 
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú., projekt: Domov Plzeň