Tereza Šedivcová: Dárcovská výzva pro projekt Supervize pro děti s postižením

Běžíme pro pomoc dětem s postižením

vybíráme od 26.9.2018
3 500 Kč
vybráno 12 % z 30 000 Kč

zbývá

43 dní

přispěli

4 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?
Jsme tým odborných poradkyň Střediska Na Sioně, Oblastní charity Kutná Hora. Pracujeme s dětmi s postižením a při práci mimo jiné využíváme behaviorální terapii. Rozhodli jsme se zúčastnit charitativního běhu, pořádaného kutnohorskou farností 21. října v Kutné Hoře. Rádi bychom tímto upozornili na finanční sbírku,  jejímž cílem je získat finanční prostředky, abychom mohli pozvat zkušeného zahraničního specialistu, který nám umí ukázat, jak u dětí co nejlépe měnit nevhodné chování.  Běžíme za děti. Připojte se k nám tím, že si na sebe při běhu vezmete fialové tričko nebo nás finančně podpoříte. Dítě s negativní diagnózou se může objevit i ve vaší rodině. Vybrané prostředky budou použity na úhradu terapie pro děti s poruchou autistického spektra, ADHD apod.


A jak behaviorální terapie našim klientům pomáhá a jaké máme výsledky? To Vám může říci maminka Zuzanky sama:

"Pomáhá nejen Zuzance, ale i nám najít k sobě cestu. Pochopit její svět, jeho vnímání a její projevy a reakce na nastalé situace. Zuzance zase pomáhá rozvíjet se, stále se posouvat směrem kupředu a to i přes to, že mnohdy má problém podřídit se či spolupracovat. Zuzanku začala behaviorální terapie bavit, ráda na ni chodí. Na tety terapeutky se moc těší, svoji náklonost jim dává najevo, což byl dříve problém. 
Mnohem lépe zvládá se podřídit našim přáním. Její ataky hněvu a sebepoškozování jsou po půl roce minimální. Úplně nás přestala kousat. Začíná používat funkčně pár slovíček, začíná se učit používat pro komunikaci se svým okolím obrázky, namísto dřívějšího breku či výbuchu vzteku. 
Také se začala podvolovat při nácviku používání nočníku a záchodu. Dříve měla záchvaty a na nočník, ani záchod si nesedla. 
Celkově bych řekla, že se hodně zklidnila, dokáže se mnohem více na určitou činnost koncentrovat."
 
Veronika Chvátalová, maminka Zuzanky


Oblastní charita Kutná Hora
Pomáháme dětem s postižením a jejich rodinám zmírňovat následky negativních diagnóz. K tomu využíváme behaviorální terapii. Aby byla pomoc co nejúčinnější, potřebujeme pozvat zahraničního supervizora, který nám v konkrétních případech poradí, jak naši pomoc dětem s autismem co nejlépe nasměrovat (např. jak je učit mluvit, sedět bez vzteku u stolečku, ...).


Tohle je Tomáš. Jeho problémové chování se projevuje nepřiměřenými reakcemi na běžné podněty. Neodhadne sociální situace a nezná míru věcí. Pro Tomáše je charakteristický nerovnoměrný vývoj, velká impulsivita, kolísavá mentální úroveň a porucha pozornosti. Má problém porozumět vlastním emocím a orientovat se v případě možnosti volby.

Tomáš má odklad školní docházky a získal tedy rok na to, aby byl připraven na školu. Aktuálně prochází ve Středisku Na Sioně intenzivní terapií.

U Tomáše se snažíme posilovat vhodné chování a utlumovat chování nevhodné. K tomu používáme behaviorální terapii, která pracuje se změnou chování. Vycházíme z norského přístupu společnosti IAA (Institut behaviorální analýzy), který se nám velmi osvědčil.

Potřebujeme norské kolegy pozvat k nám do střediska, aby nám pomohli co nejlépe nastavit pomoc pro Tomáše i naše další malé klienty.

 Pojďme dát dohromady finanční prostředky na 32 hodin odborných konzultací od zkušených norských kolegů.

Norský přístup behaviorální terapie se nezaměřuje na žádnou speciální diagnózu. Terapie zahrnuje hodně činností a používá minimum slov, takže odpadá nutnost rozsáhlých jazykových překladů pro děti. Při terapii nejsou děti do ničeho nuceny, jde o nastavování hranic bez projevu moci a síly. Tento přístup, kdy je maximálně respektováno dítě, se nám velmi líbí.

Tým odborných poradkyň Střediska Na Sioně.

Pozn. Jméno klienta bylo z důvodu ochrany osobních údajů změněno. Uvedená fotka je pouze ilustrativní.
Stránka IAA http://www.iaa.no/english/ 
 
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Oblastní charita Kutná Hora, projekt: Supervize pro děti s postižením