Diakonie ČCE - SKP v Praze: Dárcovská výzva pro projekt SOS CENTRUM

Běžíme proti násilí

vybíráme od 1.6.2018
1 450 Kč
vybráno 48 % z 3 000 Kč

přispěli

4 lidé
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!

O2 Pražská štafeta - běžíme proti násilí. Závod, díky kterému máme jako běžci možnost podpořit projekt střediska Diakonie ČCE - SKP v Praze a jeho centra krizové pomoci - SOS centra, které se zabývá problematikou násilí ve vztazích.

Ahoj,

jsme parta nadšených sportovců a kromě toho, že si rádi protáhneme tělo nám není lhostejné, co se kolem nás děje. Často vídáme a slýcháme o tom, jak si lidé ubližují a chovají se k sobě bez vzájemného respektu, a to se nám nelíbí. Proto jsme se rozhodli podpořit dobrou věc a běžet jako dobroběžci O2 Pražskou štafetu.

Díky výzvě máme možnost poukázat na problematiku násilí ve vztazích www.nasilivevztazich.cz, kterou se zabývá pražské krizové centrum  - SOS centrum Diakonie ČCE - SKP v Praze, www.skp.diakonie.cz. Stejně tak jako ve sportu, tak i v osobním životě jsou chvíle, kdy potřebujeme nebýt sami a cítit podporu ostatních, proto vás prosíme, sdílejte a šiřte informace o této službě dál.
 
Děkujeme, že přispějete na tento projekt a tím pomůžete lidem, kteří se potřebují naučit dělat věci jinak a lépe. 
Nenechme je v tom samotné!
 
Držte nám palce 14. 6. 2018 v 18:00 hodin v pražské Stromovce!

Jan, Marek, Prokop a Tom

 
Diakonie ČCE – SKP v Praze
SOS centrum poskytuje lidem v obtížné či krizové životní situaci odbornou pomoc, podporu, informace, pomáhá jim obdobným situacím předcházet a podporuje je v řešení problému vlastními silami. Tým odborných pracovníků poskytne informace, radu, nasměrování, jak situaci řešit, změnit nebo vydržet. Funguje zde denní krizová služba v pracovní dny od 9 do 20 hodin., kam je možné přijít i bez objednání a bez doporučení. Služby jsou bezplatné. Kromě služeb krizového centra zde poskytují také služby individuální, párové či skupinové terapie pro lidi s problémy s násilím ve vztazích. Tato práce je velmi důležitá, protože tam kde se pomáhá rodičům, jsou menší dopady celé situace na děti. Je prokázáno, že děti, které vyrůstají v rodině s problémy s násilím ve vztazích, velmi touto situací trpí a má na ně neblahé důsledky. Ačkoliv je nikdo nebije, jsou svědky domácího násilí mezi rodiči. Tyto děti jsou považovány automaticky za přímou oběť násilí, protože to má velký vliv na zhoršení ve škole, na vznik různých onemocnění. Svým přispěním pomůžete zaplatit terapie pro lidi s problémy s násilím ve vztazích a pomůžete tak dětem, které v těchto vztazích trpí vyrůstat ve lepší prostředí.
Nabízí první pomoc v životních situacích, kdy si už nevíte rady! Tým odborných pracovníků Vám poskytne informace, radu, nasměrování, jak situaci řešit, změnit nebo vydržet.
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Diakonie ČCE – SKP v Praze, projekt: SOS CENTRUM