Lenka Kyčerková: Dárcovská výzva pro projekt Plnohodnotný život v komunitě.

Pomozte ženě, která je uvězněna ve vlastním bytě!

vybíráme od 28.5.2018
34 013 Kč
vybráno 57 % z 60 000 Kč

přispělo

38 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Téměř osmdesátiletá paní (se zdravotním postižením) sepohybuje pouze na invalidním vozíku. Bydlí v bytě, který se pro ni stal pastí. Po dobu více jak sedmnácti let žádá bytové družstvo o nájezdovou plošinu, neúspěšně. Je tak reálně uvězněna ve vlastním bytě, který je navíc zamořen plísní. Pomozte jí, aby mohla žít důstojně ve vlastním bytě a nebyla jeho nedobrovolným vězněm!
Velkým problémem bytu je jeho promoření plísní. Byt je umístěn na kraji obytného domu pod střechou, kam vlivem nekvalitně provedené opravy střechy již 12 let zatéká, což vede k rozvoji plísně uvnitř bytu. Obývá tak byt, jehož kvalita neodpovídá bytům v bytovém domě. I za této situace musí platit stejné nájemné jako ostatní v domě, kteří v bytě plíseň nemají. Pobyt v bytě zamořeném plísní neprospívá jejímu zdraví.

Ze dvou místností může, z důvodu opadávající plísně a omítky, obývat pouze malou část jedné z nich, přičemž plísní je zamořen celý byt. Je nucena zajistit odsunutí nábytku od stěn místností, aby mohly lépe vysychat. Všechen nábytek musí zakrýt fólií, aby se plíseň nešířila dál.

Stavební úřad opakovaně nařídil družstvu učinit opatření, která by vedla k nápravě situace, neúspěšně. Odvolávala se i na Magistrát města.

Dostala od Úřadu práce dokonce dotaci na nájezdovou plošinu, ale ani to nevedlo k nápravě situace. Družstvo odmítá spolupracovat se zajištěním úprav v domě, i když na to potřebné peníze získala. Nabídla bytovému družstvu i neúročnou půjčku za účelem zajištění bezbariérovosti domu, ale i tu družstvo odmítlo.

Nyní se setkává s tím, že je ze strany družstva stavěna do situace, kdy si má vybrat, jestli bude opravena střecha, nebo zajištěna nájezdová plošina. Dokonce byla požádána o úhradu 50% nákladů na opravy bytu následkem zatékání. Vybírat si mezi plísní a možností dostat se z bytu je nepředstavitelné!

Jak vypadá reálný život? Nákupy musí zajišťovat její přátelé, má velmi ztížené i návštěvy lékařů, což s ohledem na její nepříznivý zdravotní stav představuje velké riziko.

Podpořte tento případ a pomozte!

Chce pouze jediné, aby pro ni byt (v němž strávila celý život) přestal být plesnivou pastí a stal se opět důstojným místem k životu.

Usiluje o řešení sporu mimosoudně. Družstvo reaguje arogantně, proto je nucena (v případě pokračující neochoty družstva) řešit spor soudně.

Vybírá se částka 60 000 tisíc Kč, která pokryje:

 • právní zastupování právníky Ligy lidských práv (paní vyčerpala všechny možnosti, jak s družstvem jednat bez právníků) - částka 20.000,-
 • znalecký posudek, který se objektivně vyjádří k tomu, jak má být střecha nejlépe opravena - částka 20.000,-
 • propagace a celková administrace kampaně - částka 10.000,-
 • provoz kanceláře Ligy lidských práv - 10.000,-
V případě dotazů ke kampani se obracejte na koordinátorku péče o dárce Ligy lidských práv Lenku Kyčerkovou: lenka.kycerkova@llp.cz.

Liga lidských práv
Chceme, aby všichni bez rozdílu mohli vést důstojný a plnohodnotný život v komunitě. Kritizujeme především současnou praxi omezování svéprávnosti, institucionalizování osob s duševním postižením v zařízeních sociálních služeb a psychiatrických nemocnicích, segregaci ve vzdělávání, porušování práva na osobní svobodu a ponižujícímu zacházení v zařízeních, kde dochází k zbavení osobní svobody. Snažíme se zajistit, aby všechny děti vyrůstaly v rodině a nikoli v ústavu. Podporujeme rušení kojeneckých ústavů a dětských domovů.

Co chceme?

 • omezit nadměrné odebírání dětí z rodin a jejich umísťování do ústavní péče
 • změnit nedostatečnou legislativu a špatnou praxi soudů v oblasti opatrovnictví
 • aby lidé s postižením měli právo rozhodnout se, kde chtějí žít

Jaká je naše vize?

 • děti do 6 let nesmějí být dlouhodobě umístěny do ústavní péče - kojenecké a dětské ústavy jsou úplně zrušeny 
 • funguje efektivní sstém prevence odebírání dětí na úrovni sociálních služeb
 • soudy zvažují jiné formy než náhradní péči a respektují práco dětí na účast - vyjádřit se ke všemu, co se ho týká

Co konkrétně pro to děláme?

 • Ve strategických případech zastupujeme osoby s postižením před českými i mezinárodním soudy
 • Spolupracujeme na reformách s ústředními orgány státní správy
 • Připomínkujeme zákony, které se týkají lidí se zdravotním postižením.
 • Školíme zejména zástupce veřejné správy, sociální pracovníky a další osoby z řad laické a odborné veřejnosti
 • Publikujeme odborné analýzy, systémová doporučení, manuály pro veřejnost a odborné publikace
V případě dotazů pište naší koordinátorce péče o dárce Lence Kyčerkové - lenka.kycerkova@llp.cz
To by člověk nevěřil, co vše je dnes ještě možné - hrůza.
Petr Blahut
100 Kč
Prejeme s manzelkou hodne stesti a uspesnou realizaci. Pitrochovi
Doufám, že se podaří a paní bude žít důstojně. Přeji zdraví.
Kateřina Hradilová
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Liga lidských práv, projekt: Plnohodnotný život v komunitě.