Břetislav Rychlík: Dárcovská výzva pro projekt Výzva pro Jiřetín

Promítání dokumentu Kamenolom boží

vybíráme od 6.9.2017
700 Kč
vybráno 7 % z 10 000 Kč

přispěli

2 lidé
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Krajinu severních Čech kolem Horního Jiřetína znám velmi dobře. O městě a o velkolomu ČSA, který s ním sousedí, jsem již kdysi natočil dokumentární snímek „Kamenolom boží”. A také jsem natočil dokument o územních limitech těžby a nesmyslnosti jejich prolamování „Limity jsme my!” Několik let jsem na Mostecku žil, pravidelně se tam vracím. Zajímám se o historii kraje a znám fotografie ještě z doby, kdy důlní inženýři neotevřeli těžební frontu ke svahům Krušných hor. Když jsem ty staré fotky viděl poprvé, žasl jsem, jak krásná to byla krajina, v níž města a vesnice tvořily úchvatný harmonický celek s přírodou. Cestovatel Alexander von Humboldt prý nazval tuto část severních Čech rájem na zemi a já se mu vůbec nedivím.

Pak se ale otevřely povrchové lomy. A od 50. let minulého století žili obyvatelé severočeských obcí kolem Mostu ve zvláštním stavu: nesměli své domy opravovat, čekali, kdy je režim vystěhuje do paneláku a jejich obec srovná se zemí. Až v 90. letech začali místní opět žít a znovu zvelebovat prostředí, kde žijí, a objevovat, jak skvělé to je, když vám nikdo nezakazuje starat se o svůj domov. Jsem rád, že to nekončí jen nově omítnutými fasádami, ale pokračuje to například přechodem školy v Horním Jiřetíně od uhelného kotle na čistou energii.

Pokud vyberu svojí výzvu, rád se na sever Čech vrátím, abych zde pro obyvatele Horního Jiřetína udělal projekci dokumentu Kamenolom boží spojenou s debatou. Ovšem abyste ani vy nebyli ochuzení, můžete si tento film pustit doma. Stačí, abyste darovali víc než 100 korun na mou výzvu, a dostanete odkaz na dokument a heslo a můžete si ho přehrát on-line.

Projekt Výzva pro Jiřetín podporuje producent dokumentárních snímků Film&Sociologie s.r.o., který poskytl film Kamenolom boží. Děkujeme.

Greenpeace
Horní Jiřetín je malebné město se spoustu skvělých lidí, kteří město ubránili před velkorypadly uhlobaronů. Chceme městu pomoci se zbavit závislosti na špinavém uhlí využitím potenciálu obnovitelných zdrojů a energetických úspor. Začínáme symbolicky s jiřetínskou školou, která vychovává budoucí generace obyvatel Jiřetína. Chceme dětem ukázat, že budoucnost je v čistých zdrojích energie, pomocí kterých si sami mohou elektřinu vyrábět. Pojďte jim pomoci s námi. Našim cílem je společně vybrat peníze na instalaci fotovoltaických panelů na střechu školy. Panely pak doplní tepelná čerpadla, která nahradí stávající kotel na uhlí. Součástí projektu je i plán odebírat veškerou další elektřinu z obnovitelných zdrojů.


Zdravím do Jiřetína
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Greenpeace, projekt: Výzva pro Jiřetín