Jiří Mlateček: Dárcovská výzva pro projekt Výzva pro Jiřetín

Vysadím stromy a keře

vybíráme od 5.7.2017
2 500 Kč
vybráno 50 % z 5 000 Kč

přispěli

3 lidé
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Za každých 100,- Kč vysadím jeden stromek nebo keř zapadající do dané krajiny a prospěšný pro okolní živočichy. Příspěvek od dárce bude tedy dvojnásobnou nápomocí přírodě :-) ! 

Každá koruna pomáhá ;-)
Greenpeace
Horní Jiřetín je malebné město se spoustu skvělých lidí, kteří město ubránili před velkorypadly uhlobaronů. Chceme městu pomoci se zbavit závislosti na špinavém uhlí využitím potenciálu obnovitelných zdrojů a energetických úspor. Začínáme symbolicky s jiřetínskou školou, která vychovává budoucí generace obyvatel Jiřetína. Chceme dětem ukázat, že budoucnost je v čistých zdrojích energie, pomocí kterých si sami mohou elektřinu vyrábět. Pojďte jim pomoci s námi. Našim cílem je společně vybrat peníze na instalaci fotovoltaických panelů na střechu školy. Panely pak doplní tepelná čerpadla, která nahradí stávající kotel na uhlí. Součástí projektu je i plán odebírat veškerou další elektřinu z obnovitelných zdrojů.


Ať jen rostou.
2 000 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Greenpeace, projekt: Výzva pro Jiřetín