Lenka Kyčerková: Dárcovská výzva pro projekt Svobodná volba v porodnictví.

Paní Stella si při porodu vytrpěla své. Pomozte nám to změnit!

vybíráme od 7.6.2017
300 Kč
vybráno 1 % z 24 000 Kč

přispěl

1 člověk
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Paní Stella přivedla na svět svoji dceru v porodnici v Neratovicích. Přála si porodit bezpečně, s pomocí a empatickou podporou zdravotníků, s co největší ohleduplností směrem k dítěti. Namísto toho se tento zážitek stal pro ni na dlouhou dobu noční můrou.
V této kampani se vybírá zbytek potřebné částky z původní kampaně ze stránek Lidi ligy.

Ihned po příchodu do porodnice dostala naše klientka k podpisu několikastránkový dokument s názvem „Vedení a průběh porodu“. Na žádost o seznámení s obsahem směrem k personálu, jelikož klientka již rodila a nedokázala se soustředit na text, tento reagoval pouze slovy, že jde o „souhlas s porodem“. Vzhledem k tomu, že ji nikdo neseznámil s obsahem, ani neměla možnost si dokument v klidu přečíst, rozhodla se souhlas nepodepsat. Tak od samého začátku spadla do skupiny „problémová“. I když Stella po příchodu předala personálu svůj porodní plán, nikdo na něj nebral ohled. Přítomnému partnerovi (otci dítěte) bylo řečeno, že jejich, zcela legitimní, požadavky personál nesplní. Nikdo však neodůvodnil proč. V rozporu s přáním naší klientky došlo k těmto zásahům:

  • podání oxytocinu, polohování do nepříjemné a nevhodné polohy vleže s nohami na držadlech, nástřihu hráze (navzdory verbálnímu nesouhlasu, i předem vyslovenému přání), nevydání placenty ke zpracování na výživový doplněk (kapsle), narušení soukromí při porodu (na porodní sál vešlo v závěru porodu neodůvodněně 5-6 lidí).

  • Na těle dítěte došlo k několika zásahům bez vysvětlení ze strany personálu, v přímém rozporu s vůlí obou rodičů - např. přestřižení pupečníku dcery ihned po porodu, bez možnosti dotepání cenné pupečníkové krve. 

  • Nadto byl ošetřující lékařkou zcela zdravé klientce po porodu znemožněn ambulantní porod a to i poté, co si po telefonické domluvě závazně převzal zdravého novorozence od neonatologa jeho pediatr.  

Celý porod se tak stal pro Stellu i jejího partnera opravdu děsivým zážitkem, se kterým se dodnes jako rodina vyrovnávají. V prvním roce po porodu byla Stella nucena vyhledat psychoterapeutickou pomoc, jelikož vlivem této zkušenosti trpěla post-traumatickým stresem. Rozhodla se ale vůči takovému jednání s rodičkami vymezit a její snahou dnes je, aby se podobné věci neopakovaly a s pomocí Ligy lidských práv podala na postup personálu stížnost, po jejím zamítnutí vedením porodnice pak žalobu.

Vyjádření naší právničky Zuzany Candiglioty:

"Žaloba naší klientky proti porodnickému násilí ze strany nemocnice Neratovice byla dnes zamítnuta Okresním soudem v Mělníku. Při porodu v roce 2012 personál klientce neumožnil porodit přirozeně ve zvolené poloze, ale držel ji násilím v poloze na zádech a provedl jí proti její vůli nástřih hráze, bez dotepání přestřihl pupeční šňůru, odmítl rodičce na její přání vydat placentu a propustit ji domů. Z psychického traumatu z jednání nikoliv vzdálenému znásilnění se žena vzpamatovává ještě dlouho po porodu. Podle znaleckého posudku od Apolináře bylo vše "lege artis". Posudek zpracovaný porodníkem Caldou a porodní asistentkou Školoudovou ovšem neobsahoval žádné odkazy na odborné zdroje a byl zjevně tendenční. Zásahy do porodu byly údajně nutné z důvodu suspektního CTG monitoru, ovšem paní Školoudová nedokázala vysvětlit, proč namísto násilného ukončení porodu personál rodičce neumožnil změnit polohu, když poloha na zádech podle Mezinárodní federace gynekologie a porodnictví (FIGO) může způsobit tíseň plodu a úprava polohy může ozvy zlepšit, jak sama uvedla. Odpověď byla, že zpracovatelka s tímto stanoviskem FIGO nesouhlasí. Soudkyně Gabriela Antonie Bártová nepovažuje za podjatost znaleckého ústavu to, že podle posledních dostupných údajů se u Apolináře prováděl nástřih hráze v 81 % vaginálních porodů a že tedy pracovníci tohoto pracoviště budou obhajovat i svoji vlastní škodlivou praxi na ženách. Soudkyně zamítla doplnění dokazování dalšími posudky, které jsme navrhovali k vyvrácení posudku od Apolináře a rovnou rozhodla o zamítnutí žaloby. Podle soudkyně není zásah do osobnostních práv rodičky ani to, že jí personál neumožní si odnést svoji placentu, neboť je to prý biologický odpad a nemocnice postupuje v souladu se zákonem, když ho proti vůli rodičky zlikviduje. Ze strany soudkyně bohužel došlo nejen k podpoře a ospravedlnění porodnického násilí a nerespektujícího chování personálu na rodících ženách, ale také k porušení práva na spravedlivý proces podobně jako v případu porodní asistentky Ivany Königsmarkové - kdy je soudní rozhodnutí založeno na automatickém převzetí ideologických a vědecky nepodložených názorů znalců, kteří sami ve své praxi poškozují rodičky škodlivými praktikami, a jiné důkazy nejsou připuštěny. Proti rozsudku budeme podávat odvolání a případ bude pokračovat. Děkujeme za jakoukoli podporu pro další pokračování tohoto strategického případu proti násilí na ženách."

Video ke kampani naleznete ZDE

Pokud chcete podpořit právní zastupování Stelly a boj za uznání práv rodících žen v českých porodnicích, prosíme přispějte. Z darů bude financováno právní zastoupení a část vypracovaných odborných posudků. Děkujeme! 

V případě dotazů ke kampani se obracejte na naši koordinátorku péče o dárce Lenku Kyčerkovou - lenka.kycerkova@llp.cz.


 

Liga lidských práv
Pouze pacient dostatečně informovaný o zdravotním stavu a svých právech může být lékařům partnerem. Srozumitelně zodpovídáme právní dotazy a díky výuce na vysokých školách zvyšujeme také právní povědomí lékařů. Zasazujeme se o svobodu volby ve zdravotnictví – chceme, aby zdravotníci respektovali individuální rozhodnutí a svobodnou volbu v oblasti očkování či porodnictví.

Co konkrétně pro to děláme?

  • Zastupujeme strategické případy před českými i mezinárodními soudy
  • Poskytujeme bezplatné právní poradenství pacientům na stránkách Férová nemocnice
  • Publikujeme manuály pro veřejnost, odborné analýzy a systémová doporučení
  • Vzděláváme pomocí seminářů a právních klinik studenty, zdravotníky i veřejnost
  • Připomínkujeme zákony, které se týkají práv pacientů a rodiček
V případě dotazů pište naší koordinátorce péče o dárce Lence Kyčerkové - lenka.kycerkova@llp.cz
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Liga lidských práv, projekt: Svobodná volba v porodnictví.