CZ / EN
Zuzana Jedličková: Dárcovská výzva pro projekt Výzva pro Jiřetín

Pro školu v Jiřetíně

vybíráme od 6.6.2017
1 100 Kč
vybráno 22 % z 5 000 Kč

přispěli

3 lidé
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Už nemá smysl něco předstírat nebo naopak tajit. Podporuji projekt http://www.vyzvaprojiretin.cz/o-co-jde/ , jehož cílem je Horní Jiřetín nezávislý na uhlí. Začíná to školou, která potřebuje pomoc, aby přestala  být závislá na energii z neobnovitelných zdrojů. Mnoho účastníků Výzvy pro Jiřetín slibuje přispěvatelům, že pro Jiřetín budou chodit bosí nebo přestanou kouřit. Já bych ale chtěla, abyste přispěli na Jiřetínskou školu jen proto, že chcete, stejně jako já. Pojďme tedy škole pomoci, nebo mi ukažte, že Vás to nezajímá.
Těžba a spalování uhlí je podle mého názoru něco, co nemůže rozhodně fungovat napořád a co má mnoho negativních dopadů. I kdybychom pominuli to, že se kvůli uhlí bouraly a bourají obce a ničí krajina, nebo to, že uhlobaroni vrací státu ze státního uhlí směšně malé procento zisku, který rozhodně nepokryje všechny negativní externality, pořád nám zůstává fakt, že uhlí není nekonečné množství a nemůžeme čekat na nové. Pokud se nezačneme připravovat teď, budeme ztraceni v budoucnu. Jednou z možných odpovědí na tento problém je přechod jednotlivých obcí a budov na obnovitelné zdroje. Horní Jiřetín, městečko na hraně uhelné jámy, chce být právě takovou obcí a jiřetínská škola první budovou. Pojďme škole pomoci k tomu, aby se postupně stala úplně nezávislou na uhlí. Budu pracovat na tom, abych se (i vás) podrobněji seznámila s projektem. Vím, že všechno má své mouchy, ale já zatím nenacházím lepší řešení na ten "malý fosilní problém" než úspory energie a obnovitelné zdroje.

Mnozí účastníci Výzvy slibují přispěvatelům, že pro Horní Jiřetín, pokud se určená částka vybere, budou chodit bosí, přestanou kouřit, nebo se jinak "rozkrájí". Já chci, aby lidé přispěli na školu v Horním Jiřetíně jen proto, že to považují za dobrý nápad a chtějí škole pomoci. Věřím, že nepotřebujete, abych se kvůli tomu stavěla na hlavu. Tak schválně.

Pokud ale přece jen budete mít silnější motivaci přispět, když si taky nějakou výzvu stanovím, mám tady jeden nápad. Nebudu týden mluvit. Napište ale do komentářů, jestli to mám udělat. Pokud přispějete na Jiřetín nezávisle na mé výzvě, nepište žádný komentář. Pokud máte lepší nápad, jak našemu prostředí pomoci, ozvěte se.

Díky.
Greenpeace
Horní Jiřetín je malebné město se spoustu skvělých lidí, kteří město ubránili před velkorypadly uhlobaronů. Chceme městu pomoci se zbavit závislosti na špinavém uhlí využitím potenciálu obnovitelných zdrojů a energetických úspor. Začínáme symbolicky s jiřetínskou školou, která vychovává budoucí generace obyvatel Jiřetína. Chceme dětem ukázat, že budoucnost je v čistých zdrojích energie, pomocí kterých si sami mohou elektřinu vyrábět. Pojďte jim pomoci s námi. Našim cílem je společně vybrat peníze na instalaci fotovoltaických panelů na střechu školy. Panely pak doplní tepelná čerpadla, která nahradí stávající kotel na uhlí. Součástí projektu je i plán odebírat veškerou další elektřinu z obnovitelných zdrojů.


Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Greenpeace, projekt: Výzva pro Jiřetín