Lenka Kyčerková: Dárcovská výzva pro projekt Plnohodnotný život v komunitě.

Podporuji Ligu, přidejte se!

vybíráme od 5.6.2017
600 Kč
vybráno 3 % z 20 000 Kč

přispěli

2 lidé
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Jmenuji se Petr.  24.6. poběžím v Olomouci půlmaraton a při té příležitosti bych rád podpořil dva projekty Ligy lidských práv, protože se mi líbí, co  Liga dělá a hlavně s jakým elánem to dělá. Budu rád, když je podpoříte i Vy!

Prvním z nich je Férová nemocnice. Cílem tohoto projektu je poskytovat bezplatně srozumitelné a ucelené informace o právech pacientů a medicínském právu. Zatím fungují jako online poradna, ale mají vyšší ambice a chtějí pomáhat i po telefonu. Klienti tak získají potřebné informace ihned.

Odpovědi na dotazy z poslední doby:

Může se vybírat poplatek za pobyt na LDN a může být maskován jako dar?
http://ferovanemocnice.cz/…/det…/n-odmitani-indukc-6207.html

Může soud v rozvodovém řízení matce nařídit, aby přestala kojit?
http://ferovanemocnice.cz/…/det…/n-odmitani-indukc-6192.html

Může dát nemocnice “ruce pryč“ od budoucí matky, která odmítá umělé vyvolání porodu?
http://ferovanemocnice.cz/…/det…/n-odmitani-indukc-6193.html

Na tuto poradnu chci vybrat 10 000,-.

Rovněž chci podpořit projekt Plnohodnotný život v komunitě. Vize tohoto projektu je následující: Liga lidských práv chce, aby všichni bez rozdílu mohli vést důstojný a plnohodnotný život v komunitě. Kritizuje především současnou praxi omezování svéprávnosti, institucionalizování osob s duševním postižením v zařízeních sociálních služeb a psychiatrických nemocnicích, segregaci ve vzdělávání, porušování práva na osobní svobodu a ponižujícímu zacházení v zařízeních, kde dochází k zbavení osobní svobody. Snaží se zajistit, aby všechny děti vyrůstaly v rodině a nikoli v ústavu. Podporuje rušení kojeneckých ústavů a dětských domovů. 

Na tento projekt chci vybrat 10 000,-.

Výtěžek celé sbírky bude věnován na provoz bezplatné právní poradny pro pacienty a na potřeby projektu Plnohodnotný život v komunitě. Mým cílem je vybrat dohromady částku 20.000,- Kč. Svým příspěvkem podpoříte dobrou věc. Díky. 

 

Liga lidských práv
Chceme, aby všichni bez rozdílu mohli vést důstojný a plnohodnotný život v komunitě. Kritizujeme především současnou praxi omezování svéprávnosti, institucionalizování osob s duševním postižením v zařízeních sociálních služeb a psychiatrických nemocnicích, segregaci ve vzdělávání, porušování práva na osobní svobodu a ponižujícímu zacházení v zařízeních, kde dochází k zbavení osobní svobody. Snažíme se zajistit, aby všechny děti vyrůstaly v rodině a nikoli v ústavu. Podporujeme rušení kojeneckých ústavů a dětských domovů.

Co chceme?

 • omezit nadměrné odebírání dětí z rodin a jejich umísťování do ústavní péče
 • změnit nedostatečnou legislativu a špatnou praxi soudů v oblasti opatrovnictví
 • aby lidé s postižením měli právo rozhodnout se, kde chtějí žít

Jaká je naše vize?

 • děti do 6 let nesmějí být dlouhodobě umístěny do ústavní péče - kojenecké a dětské ústavy jsou úplně zrušeny 
 • funguje efektivní sstém prevence odebírání dětí na úrovni sociálních služeb
 • soudy zvažují jiné formy než náhradní péči a respektují práco dětí na účast - vyjádřit se ke všemu, co se ho týká

Co konkrétně pro to děláme?

 • Ve strategických případech zastupujeme osoby s postižením před českými i mezinárodním soudy
 • Spolupracujeme na reformách s ústředními orgány státní správy
 • Připomínkujeme zákony, které se týkají lidí se zdravotním postižením.
 • Školíme zejména zástupce veřejné správy, sociální pracovníky a další osoby z řad laické a odborné veřejnosti
 • Publikujeme odborné analýzy, systémová doporučení, manuály pro veřejnost a odborné publikace
V případě dotazů pište naší koordinátorce péče o dárce Lence Kyčerkové - lenka.kycerkova@llp.cz
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Liga lidských práv, projekt: Plnohodnotný život v komunitě.