Vladimír Buřt: Dárcovská výzva pro projekt Výzva pro Jiřetín

Shodím svůj plnovous

vybíráme od 26.5.2017
12 800 Kč
vybráno 26 % z 50 000 Kč

přispělo

16 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Pocházím z Albrechtic. Od dětství ale žiji v Horním Jiřetíně, kam jsem se přestěhoval když Albrechtice kvůli těžbě uhlí zbourali. V severních Čechách jsem zažil nejhorší dobu — 70. a 80. léta. Tehdy kvůli těžbě zmizelo nejvíc vesnic a měst a znečištění z uhelných elektráren, otevřených dolů a chemiček narůstalo do otřesných rozměrů.

Zažili jsme už mnohokrát vyhánění lidí z domovů a bourání obcí kvůli těžbě. Žijeme na hraně uhelné jámy, na vlastní oči vidíme zničenou krajinu a víme, co to je žít v nejistotě, že jednoho dne bagry a buldozery srovnají naše domovy se zemí. 

Chceme, aby se naše děti už nemusely bát o své domovy. Chceme jim ukázat, že budoucnost je v čistých zdrojích energie, pomocí nichž si samy mohou elektřinu vyrábět. Proto začínáme symbolicky s místní školou. Rád bych, kdybychom našim dětem mohli předat něco, co je k žití.

Shánění prostředků není zase tak úplně jednoduchá záležitost a někdy člověk musí něco obětovat. Za sebe jsem se rozhodl věnovat vousy, které nosím asi třicet let.
Greenpeace
Horní Jiřetín je malebné město se spoustu skvělých lidí, kteří město ubránili před velkorypadly uhlobaronů. Chceme městu pomoci se zbavit závislosti na špinavém uhlí využitím potenciálu obnovitelných zdrojů a energetických úspor. Začínáme symbolicky s jiřetínskou školou, která vychovává budoucí generace obyvatel Jiřetína. Chceme dětem ukázat, že budoucnost je v čistých zdrojích energie, pomocí kterých si sami mohou elektřinu vyrábět. Pojďte jim pomoci s námi. Našim cílem je společně vybrat peníze na instalaci fotovoltaických panelů na střechu školy. Panely pak doplní tepelná čerpadla, která nahradí stávající kotel na uhlí. Součástí projektu je i plán odebírat veškerou další elektřinu z obnovitelných zdrojů.


Rád podporuji zelené věci. Glóby
Dárce
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Greenpeace, projekt: Výzva pro Jiřetín