Miroslav Nejezchleb: Dárcovská výzva pro projekt Výzva pro Jiřetín

FOTOVOLTAIKA PRO ZŠ a MŠ V JIŘETÍNĚ

vybíráme od 25.5.2017
6 142 Kč
vybráno 6 % z 100 000 Kč

zbývá

24 dní

přispělo

11 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?
Cílem projektu je vybavit Základní a Mateřskou školu v Jiřetíně spolu s tepelným čerpadlem i FOTOVOLTAIKOU na střechu, tak aby se škola zbavila závislosti na uhlí, a stala se co nejvíce soběstačnou na energiích. PŘIDEJME SE přátelé spolu, abychom pomohli projektu Greenpeace Česká republika a obce JIŘETÍN, a abychom spolu s vámi přátelé z celé ČR iniciovali získání finančních prostředků pro Jiřetín. A kde jinde začít, než u školy a těch nejmladších.

Obec Jiřetín patřila k těm, které ohrožovala uhelná loby.  Jak říká paní ředitelka ZŠ:  Stejně jako celé město i škola je plná skvělých lidí a dětí, které se snažíme vést k hrdosti na svou školu i město, kde žijí. Při pohledu do budoucna určitě nechceme, aby se o svůj domov museli obávat podobně jako jejich rodiče či prarodiče, kteří zažili boj o zachování těžebních limitů či dokonce bourání obcí. Nejen v rámci environmentální výchovy tak chceme pomoci městu zbavit se závislosti na uhlí a využít potenciál obnovitelných zdrojů (konec citátu). S tím lze jen souhlasit. Dejme se proto dohromady, a pomozme Jiřetínu naší sbírkou. Správný prvotní cíl je začít u těch nejmenších. Zaměřme se proto na získání financí na FOTOVOLTAIKU PRO ZŠ a MŠ.
Horní Jiřetín je malebné město se spoustu skvělých lidí, kteří ho v čele se starostou Vladimirem Buřtem ubránili před velkorypadly uhlobaronů, kteří chtěli prolomit tzv. limity těžby, rozšířit důl ČSA a srovnat Jiřetín se zemí. Své domovy uchránili, ale uhelný démon se nad Jiřetínem vznáší dodnes. Chceme městu pomoci se zbavit závislosti na špinavém uhlí využitím potenciálu obnovitelných zdrojů a energetických úspor. Začínáme symbolicky s jiřetínskou školou, která vychovává budoucí generace obyvatel Jiřetína. Jejich rodiče a prarodiče zažili vyhánění lidí z domovů a bourání obcí kvůli těžbě uhlí. Na vlastní oči vidí zničenou krajinu a vědí, co to je žít v v nejistotě, že jednoho dne bagry a buldozery srovnají jejich domov se zemí. Chceme, aby se jiřetínské děti nemuseli bát o své domovy. Chceme jim ukázat, že budoucnost je v čistých zdrojích energie, pomocí kterých si sami mohou elektřinu vyrábět. Pojďte jim pomoci s námi. Našim cílem je společně vybrat peníze na instalaci fotovoltaických panelů na střechu školy. Čím víc vybereme tím více čisté energie bude Jiřetín mít. Panely pak doplní tepelná čerpadla, která nahradí stávající kotel na uhlí. Součástí projektu je i plán odebírat veškerou další elektřinu z obnovitelných zdrojů. Pokud se nám to povede, bude škola od nového školního roku 100% obnovitelná. Navíc chceme, aby Jiřetín byl příkladem i jiným městům, těm bezplatně nabídneme námi vytvořený nástroj na uspořádání podobné sbírky na jejich školu.
Těší mě, že zrovna Jiřetín se posouvá do čela vývoje obnovitelných zdrojů. Produkce elektrické energie ve vlastní režii je, doufám, cestou i pro ostatní. Nebude z technologického posunu těžit jen pár vyvolených, ale právě i "obyčejní" občané. To je cesta! A věřím, že právě díky podobným akcím bude Jiřetín zachráněn. Což si ze srdce přeji.
Martin Černý
500 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Greenpeace