Miroslav Nejezchleb: Dárcovská výzva pro projekt Výzva pro Jiřetín

FOTOVOLTAIKA PRO ZŠ a MŠ V JIŘETÍNĚ

vybíráme od 25.5.2017
6 142 Kč
vybráno 6 % z 100 000 Kč

přispělo

11 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Cílem projektu je vybavit Základní a Mateřskou školu v Jiřetíně spolu s tepelným čerpadlem i FOTOVOLTAIKOU na střechu, tak aby se škola zbavila závislosti na uhlí, a stala se co nejvíce soběstačnou na energiích. PŘIDEJME SE přátelé spolu, abychom pomohli projektu Greenpeace Česká republika a obce JIŘETÍN, a abychom spolu s vámi přátelé z celé ČR iniciovali získání finančních prostředků pro Jiřetín. A kde jinde začít, než u školy a těch nejmladších.

Obec Jiřetín patřila k těm, které ohrožovala uhelná loby.  Jak říká paní ředitelka ZŠ:  Stejně jako celé město i škola je plná skvělých lidí a dětí, které se snažíme vést k hrdosti na svou školu i město, kde žijí. Při pohledu do budoucna určitě nechceme, aby se o svůj domov museli obávat podobně jako jejich rodiče či prarodiče, kteří zažili boj o zachování těžebních limitů či dokonce bourání obcí. Nejen v rámci environmentální výchovy tak chceme pomoci městu zbavit se závislosti na uhlí a využít potenciál obnovitelných zdrojů (konec citátu). S tím lze jen souhlasit. Dejme se proto dohromady, a pomozme Jiřetínu naší sbírkou. Správný prvotní cíl je začít u těch nejmenších. Zaměřme se proto na získání financí na FOTOVOLTAIKU PRO ZŠ a MŠ.
Greenpeace
Horní Jiřetín je malebné město se spoustu skvělých lidí, kteří město ubránili před velkorypadly uhlobaronů. Chceme městu pomoci se zbavit závislosti na špinavém uhlí využitím potenciálu obnovitelných zdrojů a energetických úspor. Začínáme symbolicky s jiřetínskou školou, která vychovává budoucí generace obyvatel Jiřetína. Chceme dětem ukázat, že budoucnost je v čistých zdrojích energie, pomocí kterých si sami mohou elektřinu vyrábět. Pojďte jim pomoci s námi. Našim cílem je společně vybrat peníze na instalaci fotovoltaických panelů na střechu školy. Panely pak doplní tepelná čerpadla, která nahradí stávající kotel na uhlí. Součástí projektu je i plán odebírat veškerou další elektřinu z obnovitelných zdrojů.


Těší mě, že zrovna Jiřetín se posouvá do čela vývoje obnovitelných zdrojů. Produkce elektrické energie ve vlastní režii je, doufám, cestou i pro ostatní. Nebude z technologického posunu těžit jen pár vyvolených, ale právě i "obyčejní" občané. To je cesta! A věřím, že právě díky podobným akcím bude Jiřetín zachráněn. Což si ze srdce přeji.
Martin Černý
500 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Greenpeace, projekt: Výzva pro Jiřetín