Jan Stehlík: Dárcovská výzva pro projekt Výzva pro Jiřetín

Chůze po žhavém uhlí

vybíráme od 23.5.2017
1 000 Kč
vybráno 10 % z 10 000 Kč

přispěl

1 člověk
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Uhlí a dopady jeho težby na životní prostředí i zdraví lidí, jsou velmi ožehavé téma. To mě inspirovalo k tomu, zvolit si chůzi po žhavém uhlí jako svou výzvu.
Horní Jiřetín je symbolickým místem na rozhraní malebné přírody a uhelné pustiny. Místní zámek, kde Beethoven napsal svou symfonii č.2, jen těsně uniknul spolu se zbytkem města demolici, když se ekologickým aktivistům a místním občanům podařilo zabránit prolomení limitů těžby.

Na důkaz toho, že to jde i jinak, se nyní Horní Jiřetín začíná zbavovat své nebezpečné závislosti a počínaje místní školou začíná přecházet na obnovitelné zdroje energie. Kotle na uhlí nahradí ve škole tepelná čerpadla a fotovoltaické panely, na které jsem se rozhodnul pomoci vybrat peníze.
Greenpeace
Horní Jiřetín je malebné město se spoustu skvělých lidí, kteří město ubránili před velkorypadly uhlobaronů. Chceme městu pomoci se zbavit závislosti na špinavém uhlí využitím potenciálu obnovitelných zdrojů a energetických úspor. Začínáme symbolicky s jiřetínskou školou, která vychovává budoucí generace obyvatel Jiřetína. Chceme dětem ukázat, že budoucnost je v čistých zdrojích energie, pomocí kterých si sami mohou elektřinu vyrábět. Pojďte jim pomoci s námi. Našim cílem je společně vybrat peníze na instalaci fotovoltaických panelů na střechu školy. Panely pak doplní tepelná čerpadla, která nahradí stávající kotel na uhlí. Součástí projektu je i plán odebírat veškerou další elektřinu z obnovitelných zdrojů.


Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Greenpeace, projekt: Výzva pro Jiřetín