Stana Halašková: Dárcovská výzva pro projekt Výzva pro Jiřetín

Do práce pěšky

vybíráme od 20.5.2017
200 Kč
vybráno 10 % z 2 000 Kč

přispěl

1 člověk
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Pokud se podaří do 27. června vybrat částka 2000 Kč, budu chodit po dobu 1 měsíce každé ráno do práce pěšky. A to vše pro základní školu v Horním Jiřetíně.
Chůze je neekologočtější způsob dopravy (pokud tedy nebudu cestou odhazovat odpadky kolem sebe a vyrábět při tom skleníkové plyny). Proto jsem se rozhodla, že tímto způsobem podpořím projekt Výzva pro Jiřetín. Zde se rozhodli, že vymění uhlí za obnovitelné zdroje. Svou výzvou bych ráda podpořila přechod školy v Horním Jiřetíně na obnovitelné zdroje. Takže pokud se rozhodnete přispět, podpoříte ne jeden, ale rovnou dva dobré skutky. A to v jedné ceně. To se vyplatí.
Greenpeace
Horní Jiřetín je malebné město se spoustu skvělých lidí, kteří město ubránili před velkorypadly uhlobaronů. Chceme městu pomoci se zbavit závislosti na špinavém uhlí využitím potenciálu obnovitelných zdrojů a energetických úspor. Začínáme symbolicky s jiřetínskou školou, která vychovává budoucí generace obyvatel Jiřetína. Chceme dětem ukázat, že budoucnost je v čistých zdrojích energie, pomocí kterých si sami mohou elektřinu vyrábět. Pojďte jim pomoci s námi. Našim cílem je společně vybrat peníze na instalaci fotovoltaických panelů na střechu školy. Panely pak doplní tepelná čerpadla, která nahradí stávající kotel na uhlí. Součástí projektu je i plán odebírat veškerou další elektřinu z obnovitelných zdrojů.


Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Greenpeace, projekt: Výzva pro Jiřetín