Václav Tichý: Dárcovská výzva pro projekt DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. - příspěvek na činnost organizace

Ať si mě mohou dovolit!

vybíráme od 6.3.2017
10 419 Kč
vybráno 48 % z 21 671 Kč

přispělo

25 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Rád bych pomocí této výzvy dosáhl toho, aby si mě mohla organizace DEJME DĚTEM ŠANCI dovolit.
Chcete mně pozvat na pivo a poznat v celé parádě? Můžete!
Líbí se mi, co organizace DEJME DĚTEM ŠANCI pro děti dělá, tak jsem se rozhodl, že bych je podpořil svými IT schopnostmi. Bohužel jsme zjistili, že jsem až příliš skvělý a úplně stejně drahý, takže zatím jsme na mrtvém bodě. Ale právě proto tu máme tuto výzvu, pomožte DEJME DĚTEM ŠANCI , ať si mě mohou dovolit!

A já pro ně 1.4. 2017 těch 21km zaběhnu!

Pro ty co to dočetli až sem... Samozřejmě, že tyto peníze vybírám pro DEJME DĚTEM ŠANCI, já z toho zase nic mít nebudu :-)

DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.
Organizace DEJME DĚTEM ŠANCI poskytuje komplexní péči dětem a mladým lidem z dětských domovů, které se připravují na samostatný život. Dětem plníme opodstatněná přání, hradíme náklady spojená se studiem, poskytujeme jim materiální vybavení jejich prvního samostatného bydlení nebo jim spoříme finance, které mají k dispozici po opuštění dětského domova.
Jak pomáháme?

  • Spoření pro děti - podporovatel spoří dítěti formou měsíčních plateb (min. 200 Kč) po dobu pobytu dítěte v dětském domově. Naspořené prostředky budou dítěti k dispozici až po opuštění dětského domova. DEJME DĚTEM ŠANCI je garantem účelného využití darovaných peněz.
  • Podpora dítěte při studiu - hradíme dítěti všechny náklady spojené se studiem, aby si mohlo vybrat studijní obor dle vlastní volby. S dětmi jsme po celou dobu studia v úzkém kontaktu.
  • Splnění opodstatněného přání - dárce zaplatí nebo přispěje (min. 100 Kč) dítěti na splnění přání, které má souvislost se studiem, smysluplným trávením volného času nebo s nápravou zdravotního hendikepu, který nehradí zdravotní pojišťovna.
  • Hostitelská péče - kontakt s dítětem formou víkendových nebo prázdninových pobytů v rodinách hostitelů, který v ideálním případě přetrvá i po odchodu dítěte z dětského domova.
DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE POMÁHAT!
bla bla
Hartas
Držím palce! :)
Téra
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s., projekt: DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. - příspěvek na činnost organizace