Markéta Bolková: Dárcovská výzva pro projekt Cheiron T, o.p.s.

Oslavme narozeniny s Cheiron T!

vybíráme od 5.3.2017
3 150 Kč
vybráno 14 % z 22 220 Kč

přispělo

7 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
5. března 1997 bylo se vší slávou otevřeno Komunitní centrum Cheiron T, v té době jedno z nejstarších komunitnich center v ČR vůbec. Léta míjí, zkušenosti přibývají a nyní bychom s Vámi rádi oslavili naše 20. narozeniny! Po celý rok pro Vás budeme pořádat nejrůznější kulturně vzdělávací akce, o kterých Vás budeme informovat na našich internetových stránkách, Facebooku a kulturním programu města Tábor. Nebojte se zapojit také do této výzvy, která má za cíl podpořit Předškolní klub na Sídlišti nad Lužnicí.
Libovolným příspěvkem můžete podpořit děti ve věku 3 - 6 let, které z jakéhokoliv důvodu nemohou navštěvovat klasickou mateřskou školu (nezájem rodičů, finance apod.), což je dále zpomaluje při studiu na základní škole. V rámci této aktivity se pracuje také s rodiči těchto dětí, což zajisťuje naší práci dlouhodobou udržitelnost. Díky částce 22 220 Kč bude moci 10 dětí docházet do našeho Předškolního klubu od pondělí do čtvrtka po celý měsíc a dostanou tak šanci vyrovnat svou startovní pozici v životě. Zajímejme se o svět kolem sebe, vždyť každý z nás je jeho součástí a může ho udělat lepším místem pro život.
Cheiron T, o.p.s.
Nyní máte jedinečnou možnost podpořit dlouhodobou intenzivní práci s dětmi a mládeží na šikmé ploše. Pokud Vás zajímá rozvoj města Tábora jako bezpečného prostoru pro všechny jeho obyvatele bez rozdílu, je tato podpora skvělá možnost jak se aktivně zapojit a být v obraze o místním dění. U nás jsou dveře otevřené všem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Stavte s námi mosty mezi lidmi a podílejte se tak na naší činnosti pro město Tábor, pro Vás.
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Cheiron T, o.p.s., projekt: Cheiron T, o.p.s.