Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody


Životní prostředí

Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku v roce 2024

Cílem projektu je výsadba převážně buků, dubů a jedlí do místních lesů s cílem zlepšit jejich věkovou i druhovou skladbu. Nezbytnou součástí projektu je i ochrana sazenic před zvěří. I díky příspěvkům našich dárců se za posledních deset let podařilo v Jizerských horách a na Liberecku vysázet 375 573 sazenic převážně buků, dubů nebo jedlí, na které naše nadace přispěla částkou téměř 7,5 miliónu korun. V naší snaze budeme pokračovat i v letošním roce. Záleží však na množství darů, které se nám podaří od našich dárců získat.

Pomozte nám zvýšit druhovou rozmanitost našich lesů.

Děkujeme!
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

Po dlouhém období pěstování stejnověkých monokulturních převážně smrkových lesních porostů za významného použití holosečného způsobu obhospodařování dochází v posledních letech k opětovnému návratu využívání šetrnějšího způsobů hospodaření. Již od našeho vzniku podporujeme druhově rozmanité lesní porosty, které jsou nezbytné pro dlouhodobě stabilnější, přirozenější a zdravější lesy, které zároveň zvyšují retenci vody v krajině. Spojili jsme se s odborným lesním hospodářem Ing. Janem Dudou, který se stará o obecní, církevní i soukromé lesy v okolí Liberce a hospodaří v nich nepasečným způsobem s cílem vnést do porostů vyšší zastoupení jedlí a listnatých stromů. Aktuálně probíhá vytipovávání pozemků pro výsadby a vhodných druhů dřevin, během jara budou tyto sazenice objednány a dle potřeby budou vyzvednuty ze školek. Proběhne výstavba nových a renovace starších oplocenek, které budou chránit jedle a duby před poškozením zvěří. Následně budou sazenice pod odborným dohledem dle klimatických podmínek vysazovány během podzimu letošního roku a v dalších letech bude probíhat následná péče např. i formou ožínání, nátěry repelenty či pravidelnou opravou oplocenek.

Realizace celého projektu je závislá na finančních prostředcích, které se nám podaří získat od našich dárců. Celkový rozpočet projektu bude v letošním roce činit cca 2 mil. Kč, z čehož naše nadace uhradí nákup i výsadbu desítek tisíc sazenic a náklady na jejich ochranu před zvěří, dále pak opravu některých starších oplocenek a výměnu sloupů za opakovaně použitelné kovové. Budeme vděčni, pokud nám s tím pomůžete a na projekt přispějete.

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (1)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.