Nadační fond pro Pelhřimovsko, nadační fond


Vzdělávání a výzkum Děti, mládež, rodina

Výměnný pobyt ZŠ partnerských měst/Projekt 2024

Dolný Kubín na Slovensku je partnerské město Pelhřimova. ZŠ Komenského chce navázat na tradici výměnných pobytů žáků 8.tříd. Jedná se o čtyři dny v PE a čtyři dny v Dolným Kubíně, vzdáleném 380 km. Propojení českých a slovenských dětí a spolupráci učitelů nyní můžete podpořit.

vybíráme od 2.3.2024

Buďte štědří pro dobrou věc.

Váš dar pomůže s dopravou dětí. Děkujeme.
1 501 Kč
vybráno 8 % z 20 000 Kč

zbývá

54 dní

přispěli

3 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Váš dar bude použit na spolufinancování dopravy žáků.

Cíl projektu
- Navázání nových kontaktů se žáky a kolegy ze ZŠ Janka Matúšku v D. Kubíně
- Spolupráce základních škol 
- Zajištění programu návštěvy dětí ze Slovenska v Pelhřimově
- Zajištění návštěvy žáků naší školy na Slovensku
- Propagace našeho regionu na Slovensku

V současné době probíhá komunikace mezi učiteli obou škol, připravuje se „propojení“ českých a slovenských dětí přes elektronickou korespondenci. V termínu 21. - 24. 5. 2024 budou děti a učitelé ze Slovenska v Pelhřimově, zažijí  bohatý program s poznáváním města a okolí. Ve dnech 4. - 7. 6. 2024 navštíví na oplátku ZŠ Komenského Dolný Kubín. Celou akci mají na starost paní učitelka Mgr. Věra Váňová a pan učitel Mgr. Martin Koukol.

Děkujeme za Vaši podporu.
https://www.zskompe.cz
Fotografie z výměnných pobytů z doby předkovidové:Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Užijte si to! :)

Ivana Zajíčková