INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, z.s.


Filantropie a dobrovolnictví

Dobrovolní vedoucí a české workcampy v hlavní roli

Každý rok organizujeme spolu s lokálními partnery po celé republice desítky workcampů, které přinášejí neocenitelnou pomoc komunitám, umožňují vzájemná setkávání napříč kulturami, podporují obnovu kulturně-historických památek, ekologii, místní komunitu a práci s lidmi se znevýhodněním či seniory. Letos proběhne celkem 26 úžasných mezinárodních projektů, za jejichž organizací se skrývá spousta příprav, práce, plánování, propagace atd.

vybíráme od 7.6.2024

Příprava českých workcampů vyjde v roce 2024 na 1 330 787 Kč. Pomoz nám vybrat 150 000 Kč, které nám umožní pokrýt část nákladů.

1 500 Kč
vybráno 1 % z 150 000 Kč

zbývá

39 dní

přispělo

5 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

Proč jsou vedoucí klíčoví?

Úspěch každého workcampu stojí na oddaných vedoucích. Tito lídři a lídryně se však nerodí sami od sebe. Musíme je najít, vybavit potřebnými dovednostmi a odměnit je za jejich neocenitelnou práci alespoň symbolickým kapesným. A stejně tak by workcampy nemohly proběhnout bez odpovídajícího zázemí a každodenní práce našich koordinátorů*ek.

Proč to má smysl?

Ať už se jedná o neziskové organizace, obce nebo jednotlivé nadšence, workcampy v Česku každý rok pomáhají k realizaci desítek prospěšných mezinárodních projektů a pomoc dobrovolníků*ic je pro tyto iniciativy nenahraditelná.

Vedení workcampu je také skvělou příležitostí pro osobní rozvoj. Především pak pro  vedoucí, kteří se během projektu naučí, jak obstát v roli leadera*ky mezinárodní skupiny, zlepší se v se svých organizačních a komunikačních dovednostech a zároveň při tom všem poznají Česko z nové perspektivy.

Jak můžeš pomoci?

Každý příspěvek, velký či malý, nám pomůže zajistit, aby se česká workcampová sezóna maximálně vydařila.
 
Daruj hned: Každá koruna se počítá a tvá podpora nám pomůže dosáhnout cíle 150 000 Kč   
Daruj pravidelně: Pravidelné dary nám poskytují stabilitu, umožňují dlouhodobé plánování a realizaci aktivit
Sdílej výzvu: Pomoz nám šířit povědomí o workcampech tím, že výzvu budeš sdílet s rodinou a přáteli.

Co pomohou pokrýt finance ze sbírky?

Příprava českých workcampů vyjde v roce 2024 na 1 330 787 Kč. Pomoz nám vybrat 150 000 Kč, které nám umožní pokrýt část nákladů.

Organizace českých workcampů:

 • Příspěvek na náklady vedoucím workcampů v ČR (60,- vedoucí/den)
  17 000 Kč
 • Cestovné vedoucích na/z workcamp/u
  28 000 Kč
 • Cestovné zaměstnanců na monitoring workcampů (návštěva na každém workcampu)
  10 000 Kč
 • Provoz emergancy telefonu a internetu
  2 000 Kč
 • Software na správu přihlášek
  3
  000 Kč
Školení vedoucích:

 • Příspěvek pro dobrovolné školitele
  20 000 Kč
Provozní a nezbytné náklady:

 • Provoz kanceláře
  10 000 Kč
 • Účetnictví
  7 000 Kč
 • Propagace českých workcampů a cyklu pro dobrovolné vedoucí
  16 000 Kč
Osobní náklady:
 • Mzda kordinátorky programu
  37 000 Kč
Kompletní soupis nákladů na organizaci českých workcampů za rok 2024

Díky, že nám pomáháš dobrovolnictvím měnit svět k lepšímu. 💙
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

před skoro 20 lety jsem sám dobrovolnické tábory vedl, rád jsem podpořil :)

Martin Krajhanzl
500 Kč