Jak dary zaúčtovat?

Potřebujete v systému nastavit vystavování potvrzení o daru přes systém Darujme.cz? Jděte SEM.

Na jakou částku vystavuje organizace potvrzení o daru? Jak je to účetně s poplatkem?

Potvrzení o daru je vystavováno obdarovanou organizací vždy na plnou částku daru, která byla dárcem reálně zaslána. Tato částka je vyznačena v administrativní sekci i v zasílaném vyúčtování, kde vidíte tuto částku ve sloupci Výsledný dar – zaslaná částka. Darujme.cz strhává z každého daru 2% poplatek, jak je uvedeno ve smlouvě ke službě a v podmínkách darování.

Výši poplatku z každého daru naleznete ve sloupci poplatek z daru a jedná se o náklad za dar zprostředkovaný skrze Darujme.cz. Poplatek není nákladem dárce, jedná se o náklad neziskové organizace. Z hlediska účtování, je poplatek nákladová položka, která se účtuje stejně jako bankovní poplatek (modelový příklad zaúčotvání je uveden níže).

Veškeré informace o přijatých darech, výši výsledného daru, poplatku z daru, údajů dárce apod. naleznete v administrativní sekci na kartě Dary a současně ve vyúčtování každé kumulované platby, které zasíláme e-mailem v excelové tabulce ihned po předání darů na váš bankovní účet.

Jak zaúčtovat dar a poplatek – modelový příklad – dar 100 Kč

Účtovat je možné jako pohledávka za Via (pozn. podle Smlouvy o zprostředkování):
– celkový dar (100 Kč) na výnosový účet či účet fondů či jmění – dle účelu daru (682, 911, 901)
– na MD proti tomu jednak zaúčtování poplatku (2 Kč) na účet poplatků 54X a pak (98 Kč) pohledávku za Via na účet 315XXX (nejlépe samostatná analytika)
– v okamžiku, kdy přijde platba na účet, tak se spáruje 221 (98 Kč) / 315 (98 Kč)
– tedy v samostatném DUD Dary přes Darujme lze vytvořit jednotlivé předpisy:
— 315 (MD) – 98 Kč a 546 (MD) – 2 Kč
— 682, 911, 901 (Dal) – 100 Kč
— a příjem v bance se spáruje s pohledávkou 221 (MD) – 98 Kč / 315 (DAL) – 98 Kč.


K jakému datu se vystavuje potvrzení o daru z přelomu roku?

Potvrzení o daru je možné vystavit až k termínu přijetí daru na bankovní účet vaší organizace, kdy začíná reálné plnění daru. Jsme si tak plně vědomi možných nesnází na přelomu roku, kdy dárce daruje na poslední chvíli, ale nezisková organizace dar obdrží až v následujícím roce (vzhledem k lhůtám na převody mezi bankami a zpožděním při přijetí peněz z karet či PayU). Organizace tak u těchto darů nemůže vystavit potvrzení o daru do daného roku.

Více informací k přelomu roku naleznete ZDE.

SYSTÉM DARUJME.CZ VYUŽÍVAJÍ

Armáda spásy Člověk v tísni Greenpeace Adra Lékaři bez hranic Dejme dětem šanci