STUD, z.s.


Lidská práva Regionální a komunitní rozvoj

Od roku 1996 úspěšně pomáháme LGBTQ+ komunitě hledat své místo ve společnosti

STUD, z.s. vznikl v roce 1996 jako nezávislá nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je působit ve prospěch gay, lesbické, bisexuální a transgender minority a usilovat o její plné právní i faktické zrovnoprávnění s ostatními členy společnosti. Spolek se primárně orientuje na práci s mládeží, aby usnadnil proces vyrovnání se s vlastní sexuální orientací, a tak preventivě zmenšil riziko rozvinutí sociálně patologických jevů jako je například sebevražda, drogová závislost nebo alkoholismus u mladých lidí. Mezi naše hlavní projekty patří festival Brno Pride Week, plesy Queer Ball, GaTe a Queer knihovna.

Spolek STUD, z.s.

Díky vám můžeme pomáhat!
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

 To co děláme dává smysl. Našim posláním je především

  • hájení práv a zájmů LGBTQ+ osob,
  • napomáhání LGBTQ+ lidem při hledání a rozvoji jejich vlastní identity, 
  • usilování o zvýšení informovanosti veřejnosti o LGBTQ+ lidech,
  • pořádání kulturních a společenských akcí prezentujících LGBTQ+ lidi a kulturu,
  • umožňování snazšího navázání kontaktů mezi jednotlivci,
  • působení na poli výchovy LGBQ+ lidí v oblasti partnerského soužití,
  • aktivní účast na činnostech spojených s prevencí infekce HIV a jinými pohlavně přenosnými chorobami.

Naše hlavní projekty


GaTe – Organizuje od roku 2003 pravidelná setkání, vícedenní zážitkové akce, sportovní, kulturní nebo společenské akce pro mladé gaye v období coming outu. Podílí se na osvětě a rozvoji komunitního života formou organizování besed na středních školách.

Queer Ball – Originální, netradiční a neformální ples pro všechny gaye, lesby, Queer lidi a jejich přátele.

Queer filmový festival Mezipatra – Festival filmů s gay, lesbickou, bisexuální a transgender tematikou pořádáme každoročně od roku 2000 a od roku 2013 se spolupodílíme na jeho organizování s Mezipatra, z.s. Jedná se o největší kulturní událost v životě české gay a lesbické komunity.

Queer knihovna – Unikátní a v České republice jedna z mála knihoven, která obsahuje v současné době přes 500 českých nebo anglických knih, desítky odborných prací a stovky časopisů, věnujících se problematice LGBTQ + komunity nejen u nás.

Brno Pride a Brno Pride Week – Projekt, jehož cílem je poskytnout prostor pro společenské a kulturní aktivity pro lidi z LGBTQ+ komunity a lidi otevřené vůči "jinakosti". Organizujeme každoročně týden plný kulturních akcí věnovaných queer komunitě a jejich přátelům v Brně.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu