Pro koho je služba DARUJME.CZ určena?

DARUJME.CZ je určena pro všechny neziskové organizace v České republice, které přijímají finanční prostředky ve formě darů.

Máme individuální dárce a dnes nám dary posílají především složenkami, v čem nám DARUJME.CZ může pomoci?

DARUJME.CZ mj. nabízí pestrou škálu on-line platebních metod, a doplňuje tak možnosti, které již dnes využíváte.

S fundraisingem od individuálních dárců ještě nemáme žádné zkušenosti, můžeme využívat DARUJME.CZ?

Ano, ale každý začátek je těžký. Počítejte s tím. DARUJME.CZ Vám může s prvními krůčky pomoci, ale chodit budete muset sami.

Od individuálních dárců již podporu získáváme, ale nikdy jsme neexperimentovali s on-line fundraisingem, je DARUJME.CZ pro nás?

Ano, je a určitě Vám pomůže rozšířit řady Vašich dárců, protože jim budete schopni nabídnout více „kanálů“, kterými Vás a Vaši činnost mohou podpořit.

Jsme malá neziskovka a nemáme funkční webové stránky, můžeme využívat DARUJME.CZ?

Bohužel ne, pro on-line fundraising se bez funkčních www stránek neobejdete.

Jsme neziskovka, které chce rozvíjet individuální dárcovství, ale nemáme moc volných prostředků, které bychom do dalšího rozvoje naší fundraisingové kapacity mohli investovat. Pomůže nám DARUJME.CZ?

Užívání DARUJME.CZ vám zásadně usnadní a zlevní implementaci on-line platebních metod. Žádný portál není samospasitelný, ani ten náš – ale je velká pravděpodobnost, že právě Vám může pomoci.

Pro jaké právnické osoby je DARUJME.CZ určen?

V principu pro všechny neziskové právnické osoby registrované v České republice, které jsou podle zákona o dani z příjmu:

  • správným příjemcem darů na obecně prospěšné projekty
  • plní zákonné povinnosti kladené českým právním řádem,
  • mají obecně prospěšné poslání a jsou transparentní ve vztahu ke svým dárcům, k veřejnosti, k Finančnímu úřadu atd.

Nemáme či nezveřejňujeme výroční zprávu, lze využívat služby DARUJME.CZ?

Bohužel nelze. Ale stačí málo, začněte zveřejňovat informace o své činnosti.

Naše účetní závěrka není auditovaná, lze využívat služby DARUJME.CZ?

Pokud audit nemáte povinný za zákona, není jeho neexistence překážkou k vaší účasti. V každém případě však musíte zveřejňovat svou účetní závěrku a informace o svém financování.

Jak se pozná, že jsme dostatečně transparentní?

Není to tak těžké, předně:

  • plníte své zákonné povinnosti
  • zveřejňujete a aktualizujete údaje o tom, kdo jedná za vaší právnickou osobu a kdo jsou členové vašich správních a dozorčích orgánů
  • zveřejňujete informace o své činnosti a o tom, jak naplňujete své obecně prospěšné poslání a do jakých dobročinných projektů investujete vaše finanční a jiné zdroje
  • zveřejňujete informace o svém financování a finanční situaci – např. formou veřejně přístupné Účetní závěrky, Výroční zprávy se samostatnou finanční částí, zveřejňuje Výrok auditora apod.)
  • komunikujete se svými dárci a dáváte jim vědět, jak jste naložili s jejich dary.

Nemáme čas na fundraisingové aktivity, vyřeší nám účast na DARUJME.CZ tento problém?

Nevyřeší. DARUJME.CZ Vám nepřinese žádné nové dárce, pokud nebudete aktivně dárce oslovovat. DARUJME.CZ je tedy primárně bezpečným a důvěryhodným technickým prostředím, kde může dárce dar právě Vám poskytnout. Oslovit a získat tohoto dárce však musíte sami svou aktivitou. DARUJME.CZ v tom pomůže, ale Vaši aktivitu nenahradí.

Kdo nese odpovědnost za udržování vztahu s dárcem, který nám daroval prostřednictví DARUJME.CZ ?

Vy a Vaše organizace. DARUJME.CZ je pouhým zprostředkovatelem a technickým pomocníkem. Dárce jeho prostřednictvím daruje Vaší organizaci a je tedy Vaší odpovědností tento vztah udržovat a rozvíjet.

Čí je dar poskytnutý dárcem přes DARUJME.CZ ? Jde o dar Dárcovskému portálu nebo o dar naší neziskové organizaci?

Právně vzato je dar od samého počátku Váš a to i přesto, že projde účtem DARUJME.CZ. DARUJME.CZ sehrává pouze roli zprostředkovatele podle Občanského zákoníku.

Čí jsou data, které o sobě dárce poskytne DARUJME.CZ ?

Data jsou Vaše, DARUJME.CZ Vám všechna data předá spolu s pravidelným zúčtováním obdržených darů. DARUJME.CZ data Vašich dárců nepoužije k žádnému fundraisingovému či jinému účelu – vyjma elektronicky zaslaného potvrzení dárci o tom, že jeho/její dar pro Vaši organizaci byl úspěšně předán a k plnění zákonných povinností. Data jsou zkrátka Vaše.

Kdo vystavuje daňově uznatelné Potvrzení o daru?

Vy a Vaše organizace, neboť DARUJME.CZ pouze zprostředkuje vztah mezi Vámi jako příjemcem daru a Vaším dárcem.

Může portál použít jednotlivec, který chce pomoci získávat dary pro naši neziskovou organizaci?

Ano, v principu může – DARUJME.CZ bude podobné fundraisingové nástroje nabízet. Vaše organizace však musí být uživatelem DARUJME.CZ.

Naše organizace nemá na fundraisingovou pozici vyčleněného pracovníka. Můžeme DARUJME.CZ využívat?

Ano, můžete, ale počítejte s tím, že DARUJME.CZ Vaši práci nenahradí, pouze Vám ji ulehčí.

Jsme ryze dobrovolná organizace, můžeme DARUJME.CZ využívat?

Můžete, pokud si najdete čas na nutnou časovou investici do rozjezdu on-line fundraisingových kampaní a pokud Vaše organizace splňuje všechny podmínky transparentnosti.

Můžeme nabízené on-line platební metody využívat na prodej našich triček, tašek, knih atd.?

Bohužel nemůžete. On-line platební metody jsou partnery DARUJME.CZ nabízeny za zvýhodněných podmínek a to výhradně pro účely poskytování darů na dobročinné projekty.

Musíme mít zřízenou veřejnou sbírku, abychom DARUJME.CZ mohli využívat?

Nemusíte. Stejně jako každý dar, který Vaše organizace získá, nemusí být dárcem poskytnut v režimu veřejné sbírky. Každému neanonymnímu dárci však musíte být schopni vystavit Potvrzení o daru a případně s ním uzavřít darovací smlouvu, pokud o to požádá.

Kolik nás to bude stát? DARUJME.CZ nás zajímá, ale kolik % z každého daru se cestou „ztratí“ na poplatcích?

Darujme.cz – sazebník 2013

Fungují někde úspěšně dárcovské portály?

Ano, DARUJME.CZ se inspiroval zejména těmito dvěma úspěšnými zahraničními dárcovskými portály v: