Online fundraising

„…Fundraising je systematický a organizovaný proces získávání prostředků pro zajištění programových i provozních aktivit a rozvoje neziskové organizace…“ (Machálek, Nesrstová, 2011, Základy fundraisingu a projektového managementu)

„…Fundraising je obor managementu, který se zabývá rozvojem zdrojů pro činnost nevládních neziskových organizací (NNO). Jeho potřebnost vznikla tím, že naprostá většina klientů NNO nebyla a není schopna pokrýt 100 % nákladů spojených se službami, které jim tyto organizace poskytují…“ (Ledvinová, 2009, Fundraising. In: M-Journal.cz [online])

„…Největší chybou, jaké se můžou neziskové organizace ve fundraisingu dopustit, je, že se do něj nikdy nepustí…“ (Šobáňová, 2010, Fundraising)

Co je tedy online fundraising a jak jej lze využívat pro získávání prostředků na realizaci poslání NNO?

Na online fundraising lze nahlížet z velmi širokého úhlu jako na veškerou online aktivitu a prezentaci neziskové organizace, prezentaci NNO ve světě internetu. Pozor, nemusí a nejedná se pouze o webové stránky organizace, i když jsou jedním z nejdůležitějších nástrojů. Do online fundraisingu patří také pravidelné newslettery a využití e-mail marketingu, prezentace na sociálních sítích apod.

Velkou výhodou online fundraisingu jsou nepříliš vysoké vstupní náklady a možnost začít získávat dary téměř ihned. Ano, strategie je vždy nutná, ale velká variabilita online prostředí vám umožní rychlé testování úspěšnosti konkrétních technik, vyhodnocování výsledků a související získaná data tak snadno a rychle využijete pro případné změny vaší online fundraisingové strategie.

Platí, že online fundraising je novou metodou pro získávání prostředků na činnost NNO. Stejně jako u jiných metod proto platí, že kdo se online fundraisingu alespoň trochu nevěnuje, nedosáhne takových výsledků jako organizace s promyšlenou strategií a zacílením své prezentace v online světě. Zázraky se bohužel ani v tomto případě nedějí…

Výhodou online fundraisingu jsou nejen nízké vstupní náklady, ale také možnost získávat dary online – oslovit své dárce a říci jim: DARUJTE TEĎ, DONATE NOW. Díky nástrojům online fundraisingu lze jednoduše a v krátkém časovém období zjistit, kdo z oslovených Vám daroval, kdo Váš e-mail s žádostí o podporu otevřel a na které odkazy “kliknul” nebo kdo se pokusil darovat, ale nakonec si to rozmyslel. Veškeré z uváděných údajů vám poskytují jedinečnou možnost nejen získávat dary a vyhodnocovat úspěšnost strategií, ale zejména navázat s dárcem vztah. Máte na vašeho dárce e-mailový kontakt? Není nic jednoduššího než mu (i když elektronickou cestou) poděkovat, pozvat ho na vaše akce, představit mu vaší činnost…a to snadno, online, vždyť e-mail vás opravdu skoro nic nestojí!

Darujme.cz je nástrojem online fundraisingu, díky kterému mohou české NNO získávat dary online – platební kartou / převodem. Darujme.cz rozvíjí neanonymní fundraising a na vašeho dárce tak získáte vždy kontakt, který patří pouze a jenom vaší NNO! S Darujme.cz se stává online fundraising jednoduchým i v ČR! Stačí se zaregistrovat, umístit si widget (“darovací aplikace”) na své webové stránky, do e-mailové šablony,… a začít získávat dary. Ano, je to opravdu možné a velmi jednoduché. Darujme.cz funguje od dubna 2010 a v současnosti jej využívá  více než 160 českých neziskových organizací! Za rok 2012 podpořili dárci jednotlivé neziskovky cestou online (přes nástroj Darujme.cz) v celkové hodnotě přesahující 2 000 000 Kč.