Jak fungujeme?

Služba DARUJME.CZ – platební metody nabízí neziskovým organizacím možnost využít pro svůj online fundraising platby kartou a platby převodem, k nimž v budoucnu přibudou mikroplatby a mobilní platby, ale i jiné možnosti.


Poté, co se nezisková organizace zaregistruje do projektu a podepíše smlouvu s Nadací VIA, získá dárcovský widget, který si vloží na své webové stránky.

Dárce vstupuje na webovou stránku neziskové organizace a ve widgetu DARUJME.CZ si zvolí výši svého daru. Poté je přesměrován na stránku DARUJME.CZ, kde má k dispozici rekapitulaci svého daru. V dalším kroku pak vyplňuje osobní údaje a určuje způsob odeslání daru. V případě volby online platební metody je přesměrován na stránky poskytovatele platební metody.

Darovaná částka je pak po odečtení nákladů zaslána na účet neziskové organizace. Nezisková organizace obdrží také osobní údaje dárce, aby s ním mohla udržovat pravidelný kontakt a informovat jej o své činnosti. Vyzkoušet si službu DARUJME.CZ – platební metody je možné zde: http://www.nadacevia.cz/cz/pomahejte-s-nami/chci-darovat-ted-hned

Schématický model jak Darujme.cz funguje naleznete zde.