Rokytka žije, z. s.


Regionální a komunitní rozvoj Životní prostředí

Podpořte místní spolek Rokytka žije na Praze 9

Jsme místní iniciátoři změn přístupu k výstavbě a veřejnému prostoru, chráníme přírodu a zájmy obyvatel rozvojové čtvrti Prahy 9. Před 20 lety chátrající průmyslové areály, dnes moderní bytová čtvrť. Každý rok nové byty, noví obyvatelé. Chybí koncepce rozvoje, pravidla pro developery. Cenné území údolí říčky Rokytky je pod tlakem jejich záměrů. Chybějící hřiště, komunitní a volnočasové prostory. Mizející původní příroda a vzrostlé stromy. Výsadba je nemůže nahradit minimálně 50 let. Park není parkoviště. Zatravněné stráně a střechy nejsou zeleň. Nechceme volit mezi zelení a vybaveností. Hledáme cesty, jak tvořit lepší město - město pro nás! Podpořte nás a naše úsilí, aby nám bylo v našem novém domově dobře.

vybíráme od 13.12.2023

Darujte nám svůj čas nebo nás podpořte finančně. Dokážeme tak víc.

16 706 Kč

přispělo

18 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Každý den děláme něco pro to, aby se v naší čtvrti dobře žilo. Organizujeme sousedské akce, podporujeme místní podniky a budujeme lokální komunitu, propojujeme ty, co mají dobré nápady nebo zajímavé plány.
Bedlivě sledujeme dění v naší čtvrti, na Praze 9, v celé Praze i mimo ni. Inspirujeme se dobrými příklady řešení. Komunikujeme s našimi zastupiteli, senátory, úřady a institucemi.
Hájíme zájmy místních obyvatel a formulujeme jejich potřeby a přání tak, aby dopadly na úrodnou půdu.
Spojujeme aktivní lidi z místní komunity, kteří chtějí udělat něco pro změnu.
Každý má co nabídnout, každý může přispět - nápadem, dopisem, ale i třeba jen oceněním.
Nemůžete se přidat aktivně? Podpořte nás finančně nebo tím, že nám dáte svou zpětnou vazbu.
Naše činnost je čistě dobrovolnická, děláme to pro sebe. Není nám líto volného času, dává nám to smysl. Pomohou nám však finanční prostředky, abychom mohli propagovat místní akce a informovat obyvatele o dění i podstatných tématech. Často také potřebujeme odborné a právní konzultace a poradenství, které jsou velmi nákladné. Podpora se hodí i pro sousedské akce. Můžeme si pak dovolit muzikanta nebo tvoření pro děti či odměny do bojovky.

Co jsme dokázali za první roky existence spolku (2021-2023)

 • Petice za záchranu zahrádek u parku Zahrádky jako veřejné zeleně (nevzdáme to a zahrádky nedáme)
 • Iniciace několika územních studií, nyní v procesu rozsáhlá územní studie celé čtvrti
 • Zajištění náhradních prostor pro pony klub Ráj poníků po odkoupení pronajatých pozemků developerem
 • Výsadba stromů na vykácené stráni u schodů do parku
 • Výsadba vánočního stromu u bistra v parku Zahrádky
 • Výsadba u dětského betonového hřiště v parku
 • Posun parkoviště z chodníku u lávky k rugby hřišti
 • Iniciace komunitního centra Colben centrum
 • Aktivace místní iniciativy za zlepšení kvality veřejného prostoru v projektu YIT, zastavení navýšení zastavitelnosti území.
 • Zlepšení dopravy a bezpečnosti kolem nové školy a vstupu do parku jako priorita radnice Prahy 9 (stále na tom pracujeme, je to nekonečné téma)
 • Komunitní akce: Zažij Zahrádky Jinak, Ukliďme Česko
 • Aktivace komunitních akcí (bistro v parku Zahrádky, hřiště betonárna – spolupráce s provozovateli, Pragovka)
 • Aktivní přístup radnice mj. prostřednictvím lokálních akcí (Dětský den, koncerty, letní kino apod.)
Naše priority

 1. Výstavba – kvalita života, vybavenost, koncepce
 2. Ochrana přírody, zeleně a péče o ni
 3. Pěší propojení čtvrti, prostupnost, doprava
 4. Volný čas dětí, mladých i dospělých
 5. Komunita, sousedské akce nejen v rámci parku Zahrádky a okolí
Na čem pracujeme aktuálně: záchrana přírodního parku Smetanka před devastací výstavbou přemostění trati v místě viaduktu, změna záměru developera Metrostav v lokalitě betonárna (výškové budovy, zmenšení hřiště, zhoršení bezpečnosti pro chodce ap.), vyřešení bezpečného přístupu do přírodní lokality Klíčov, participace v rámci územní studie čtvrti, veřejná beseda na téma rozvoje v lokalitě Pragovka, program na ochranu přírody biocentra a biokoridoru Rokytky "Rokytka žije pro přírodu", vybudování psího hřiště, komunitní prostory a sportoviště pro všechny, bezpečně do školy pěšky a na kole, respektování pravidel a bezpečnost dopravy, participativní projekty - anketa veřejnosti 2024 a další.

Napište nám na náš facebook https://www.facebook.com/rokytkazije nebo mail spolek@rokytkazije.cz.  Více na našich stránkách spolku www.rokytkazije.cz a stránkách místní komunity, které spravujeme a jsou k dispozici i dalším spolkům či lokálním iniciativám www.parkzahradky.cz. Více o spolku na stránkách http://parkzahradky.cz/rokytka-zije/.

Naše motto: Tvoříme město pro nás

Zažít město jinak 2023

Centrum rozvojové čtvrti (park Zahrádky a okolí) - jak šel čas developmentu.

Chráníme naši přírodu - je to nejcennější, co máme. Všechny fotografie (kromě vážky) pořízeny v místních zahrádkách u parku Zahrádky.

Naše hlavní a první iniciativa - záchrana zahrádek u parku Zahrádky - zastavitelné plochy plánovaného centrálního parku pro celou čtvrť na území původních a již téměř zlikvidovaných zahrádek z minulého století. Usilujeme o zachování alespoň malé části původních zahrádek, které bez přerušení fungovaly na území od poválečných let.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Na podporu boje za záchranu o budovy slévárny AGMA

E. Kolben

Dar od University of Manchester!

Michaela Pixová
5 400 Kč

Díky za to, co děláte. Vážím si toho, že svůj čas věnujete něčemu, z čeho mají prospěch i jiní obyvatelé Prahy 9.

Ondrej Moravcik

Díky za vaši práci!

Aleš Vitinger

Díky za vaši práci!

Jakub Beneš
1 000 Kč

Děkuji!

Petra T
300 Kč