Nadační fond pro Pelhřimovsko, nadační fond


Senioři Sport a volný čas

Radost z pohybu v Humpolci a okolí/Projekt 2024

Společná mezigenerační setkávání při mixu sportovně laděných a dalších aktivit v období 1.4.-30.6.2024 pořádá spolek Společnost pro rozvoj Humpolecka. Váš dar podpoří akce, na kterých dojde na společně trávené chvíle dětí a seniorů.

vybíráme od 1.3.2024

Buďte štědří pro dobrou věc.

Váš dar podpoří aktivní komunitu v Humpolci. Díky daru vznikne možnost setkávání dětí a seniorů při aktivní činnosti.
0 Kč
vybráno 0 % z 46 710 Kč

zbývá

70 dní
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Cílem je podpořit zájem cílových skupin senioři a děti do 15 let o sportovní aktivity, které jsou nabízeny ve městě Humpolec. Mixem aktivit, které jsou vhodné pro děti i seniory, vytvoříme ochutnávkový program složený z vhodných pohybových aktivit pro obě skupiny, tak abychom povzbudili zájem o zdravý životní styl. 
 
Projektový záměr je zacílen na propojení generací, posílení vzájemný vazeb i pochopení, zvýšení zájmu o aktivní trávení volného času.

Popis připravovaných aktivit:
Chodecká výzva -
v rámci projektu budou připraveny celkem 4 společné procházky s vyškoleným trenérem nordic walkingu v doprovodu realizačního týmu, procházky budou směrovány do blízkého okolí Humpolce.
Fotografická a výtvarná výzva - v rámci Chodecké výzvy bude souběžně vyhlášena výtvarná a fotografická výzva, v které budou moci účastníci ukázat svůj talent, kdy osobitým způsobem zachytí oblíbená místa ve svém okolí z vlastní perspektivy. Fotit bude možné zrcadlovkou nebo jen mobilním telefonem.
Cvičení s míči pod vedením školeného fyzioterapeuta – aktivita se bude konat 3x v odpoledních hodinách v Malé tělocvičně ZŠ Hálkova v Humpolci pod vedením odborníka.
Hravé outdoorové aktivity – aktivita se bude konat 3x v odpoledních hodinách v lesoparku pod hradem Orlík na okraji Humpolce, účastníci akce si budou moci vyzkoušet zajímavé outdoorové hry z místního infocentra (pétanque, mölkky, kubb), pro malé i velké účastníky budou dále připraveny další jednoduché hravé aktivity.
Taneční aktivity – aktivita se bude konat 3x v odpoledních hodinách v klubovně místní knihovny, v případě většího počtu zájemců v Malé tělocvičně ZŠ Hálkova za doprovodu zkušené lektorky.
Cvičení s prvky jógy – akce se bude konat 3x v tělocvičně ZŠ Hálkova pod vedením zkušené lektory jógy.
Závěrečné vyhodnocení akce – proběhne u kanceláře MAS v areálu REKREAtivní zahrady, která slouží pro potřeby komunitního setkávání občanů Humpolce, pro účastníky bude zajištěno drobné občerstvení s možností společného opékání špekáčků a budou odměněni nejaktivnější účastníci, nejmladší a nejstarší účastník.

Děkujeme za Váš dar.
https://humpolecko.cz/aktuality

Výběr z předchozích akcí:
20.5.2023 – Vyhledávání srnčí zvěře před sečí

21. - 25.8.2023 – Příměstský tábor pro děti

20.10.2023 – Včely a svět kolem nich

19.2.2024 – Nosící sraz
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu