Red Ribbon, z. s.


Vzdělávání a výzkum Zdraví

Zajištění provozu a činnosti organizace Red Ribbon, z.s.

Účelem spolku je vyvíjet a podporovat aktivity v oblasti prevence a boj proti AIDS, přímá pomoc lidem infikovaným HIV a zlepšování postavení HIV pozitivních osob. 1. Hlavní činností spolku je uspokojování a ochrana zájmů, které představují účel spolku. 2. Formami hlavní činnosti spolku je poskytování informací o dané problematice a obecně prospěšné činnosti v oblasti prevence a boje proti AIDS, jakož i v oblasti zlepšování postavení HIV pozitivních osob, zejména pak: a) osvětová činnost – vydávání preventivních materiálů, besedy; b) kooperace s jinými subjekty; c) aktivní účast na veřejných diskusích k problematice HIV/AIDS; d) soustřeďování a poskytování informací uvnitř spolku i vně; e) organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu účelem spolku; f) pořádání veřejných sbírek.

vybíráme od 9.10.2014
25 256 Kč

přispělo

16 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Přímá pomoc lidem žijícím s HIV, prevence a boj proti AIDS.
Hlavní činností spolku je uspokojování a ochrana zájmů, které představují účel spolku.
Formami hlavní činnosti spolku je poskytování informací o dané problematice a obecně prospěšné činnosti v oblasti prevence a boje proti AIDS, jakož i v oblasti zlepšování postavení HIV pozitivních osob, zejména pak:
a)    osvětová činnost – vydávání preventivních materiálů, besedy;
b)   kooperace s jinými subjekty;
c)    aktivní účast na veřejných diskusích k problematice HIV/AIDS;
d)   soustřeďování a poskytování informací uvnitř spolku i vně;
e)   organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu účelem spolku;
f)    pořádání veřejných sbírek.

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Hodně štěstí

Martin Wolf Cox
200 Kč