SIRIRI o.p.s.


Osvěta a poskytování informací Rozvojová spolupráce

Podpora SIRIRI

SIRIRI je obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je podporovat lidi ve Středoafrické republice na cestě k soběstačnosti. Od svého vzniku v roce 2006 se zaměřujeme na rozvoj vzdělávání, zdravotnictví a zemědělství. Dlouhodobě podporujeme střední školu a stacionář pro sirotky v Bozoum, studenty na vysokých školách a poskytujeme zdravotní péči nejohroženějším skupinám obyvatel. Našimi partnery jsou misionáři z řádu bosých karmelitánů, kteří v SAR žijí a pracují již několik desítek let. Díky této spolupráci a přízni našich dárců jsme schopni reagovat na skutečné potřeby, pomoci konkrétním lidem a zapojovat do našich projektů místní pracovníky. Pořádáme vzdělávací a osvětové akce pro děti i dospělé, kterými se snažíme upozornit českou veřejnost na situaci v SAR a význam rozvojové spolupráce.

vybíráme od 28.2.2014
101 532 Kč

přispělo

55 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
V dubnu 2006 založilo obecně prospěšnou společnost SIRIRI šest zakladatelů: lékař Marcel Drlík, karmelitáni O. Petr Glogar OCD a O. Anastasio Roggero OCD, manželé Ludmila a Karol Böhmovi a italský podnikatel Michele Rinna. SIRIRI ve středoafrickém jazyce sango znamená mír nebo pokoj.

První významnou realizovanou akcí byl květnový Večer pro Afriku v Černínském paláci, kde se SIRIRI veřejně představila před více než 300 pozvanými hosty pod záštitou tehdejšího ministra zahraničních věcí Cyrila Svobody.

SIRIRI pracuje ve Středoafrické republice jako jedna z mála organizací (z Česka míří v současnosti do SAR pomoc dvou organizací, SIRIRI je jediná česká organizace, která se soustředí pouze na SAR) – nemá tedy v této oblasti konkurenci. Ekonomická situace ve Středoafrické republice je velmi špatná, dvě třetiny obyvatel žijí z prostředků nižších než jeden americký dolar na den. SIRIRI si z Vaší pomoci nenechává nic pro sebe, velmi nízké náklady na provoz organizace hradí většinou sami pracovníci. Skrze SIRIRI tak můžete i malou částkou hodně pomoci (například prostřednictvím projektu Stacionář, v němž za 1 350 Kč můžete dotovat školní docházku, stravu a zdravotní péči pro jednoho sirotka na jeden rok).
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Prosím o zaslání potvrzení o daru. Děkuji.
M. Kořínek

Miloslav Kořínek
2 000 Kč

Děkuji za vaši činnost.

Marie Bártová
2 000 Kč

Veselé Vánoce

Aleš Potiorek
2 600 Kč

dar pro - Učiliště pro automechaniky anebo jiný projekt když je to zapotřebí

Dárce
300 Kč